dr Milan Pavlović

dr Jelena Bijeljić

dr Vladimir Popović

dr Milan Stanković

 

Akademska karijera

Izbor u zvanje 2019. godine na Visokoj tehničkoj školi u Nišu, oblast Saobraćajni i transportni sistemi i Bezbednost drumskog saobraćaja.

Doktorirao 2019. godine na Fakultetu tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, oblast Saobraćaj

Diplomirao 2011. godine na Fakultetu tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, oblast Saobraćaj i transport.

 

Uža naučna oblast

Saobraćajni i transportni sistemi

Bezbednost drumskog saobraćaja

 

Studijski programi

|DRS| Drumski saobraćaj (osnovne studije)

 

Predmeti na kojima je nastavnik angažovan

Javni gradski prevoz (DRS – osnovne studije)

Teorija i regulisanje saobraćajnih tokova (DRS – osnovne studije)

Tehnika bezbednosti i kontrole saobraćaja (DRS – osnovne studije)

Bezbednost saobraćaja (DRS – osnovne studije)

Mehanizacija pretovara (DRS – osnovne studije)

Tehničko crtanje (DRS – osnovne studije)

Reprezentativne reference

Stanković, M., Gladović, P., Perić, M., Bogićević, D., Popović, V., Radosavljević, D., „Prolonged Bus Waiting Time at a Bus Stop Caused by Passengers’ Entrance and Exit“, 1. International Conference „Transport for Today’s Society“, “St.Kliment Ohridski” University – Bitola, Faculty of Traffic and Transport Bitola, Bitolj, 2016. (M33)

Stanković, M., Mihajlović, N., Bogićević, D., Popović, V., ”Implementation of computer programs in solving practical situation in design of intersection and parking”, 13th International Symposium „Road Accidents Prevention 2016“, Novi Sad, 2016. (M33)

Stanković, M., Gladović, P., Fastikić, Ž., Vasiljević, M., ”Analiza javnog gradskog prevoza sa aspekta značajnog uticaja na uslove života u naselju“, Savetovanje sa međunarodnim učešćem na temu: Saobraćajne nezgode, osiguranje vozila, procena šteta, veštačenje, transport, zastupanje na sudu, obrazovanje, Zlatibor, 2016. (M63)

Stanković, M., Bogićević, D., Popović, V., Stojanović, N., Marinković, T., ”Značaj primene niskopodnih autobusa u sistemu JGPP-a sa aspekta bezbednosti korisnika”, Savetovanje sa međunarodnim učešćem na temu: Saobraćajne nezgode, osiguranje vozila, procena šteta, veštačenje, transport, zastupanje na sudu, obrazovanje, Zlatibor, 2016. (M63)

Stanković, M., Gladović, P., Bogićević, D., Mišić, J., „Effects of Public Transport on Greater Attractiveness of a Residential Area“, 5th International Conference „Towards a Humane City“, Novi Sad, 2015. (M33)

Stanković, M., Mihajlović, N., Gladović, P., Bogićević, D., „Uređenje parkiranja u funkciji unapređenja postojeće saobraćajne situacije u Kuršumliji“, XI Savetovanje TES 2015, Tehnike regulisanja saobraćaja, tema „Razvojni put saobraćajnog inženjerstva“, Saobraćajni fakultet u Beogradu, Sombor, 2015. (M33)

Stanković, M., Gladović, P., Bogićević, D., ”Značaj primene transportnog problema u funkciji izbora optimalnog rešenja”, XI Međunarodno Savjetovanje „Saobraćajni i ekološki problemi država u tranziciji s aspekta integracije u Evropsku Uniju“, Internacionalni Univerzitet Travnik, Vlašić – Travnik, 2015. (M33)

Stanković, M., Bogićević, D., Gladović, P., Stojanović, N., ”Poznavanje Pravila saobraćaja u funkciji obrazovanja studenata”, Savetovanje sa međunarodnim učešćem na temu: Saobraćajne nezgode, osiguranje vozila, procena šteta, veštačenje, transport, zastupanje na sudu, obrazovanje, Zlatibor, 2015. (M63)

Stanković, M., Mihajlović, N., Gladović, P., Bogićević, D., Pešić, P., “Analysis of Road Safety in the Vicinity of Elementary School „Miloje Zakic“ in Kursumlija from the Standpoint of Students and Teachers”, International Conference „Road Safety Strategic Management“, Budva, 2014. (M33)

Stanković, M., Bogićević, D., Gladović, P., Radosavljević, D., Stojanović, N., “Planned Activities to Increase Road Safety in the Municipality of Kursumlija”, 9th International Conference „Road Safety in Local Community“, Zaječar, 2014. (M33)

Stanković, M., Perić, M., Bogićević, D., Radosavljević, D., “Survey on the characteristics of trips made by students in Niš and Novi Sad”, 4th International Conference „Towards a Humane City“, Novi Sad, 2013. (M33)

 

Aktivnosti

Istraživački interes:Javni gradski prevoz putnika

dr Danica Milošević

 

Akademska karijera

Izbor u zvanje 2018. godine na Visokoj tehničkoj školi u Nišu, oblast Društvene nauke i menadžment

Magistrirala 2014. godine na Filozofskom fakultetu u Nišu, oblast Anglo-američka književnost i kultura

Diplomirala 2004. godine na Filozofskom fakultetu u Nišu, oblast Engleski jezik i književnost

 

Uža naučna oblast

Društvene nauke i menadžment

 

Studijski programi

Građevinsko inženjerstvo (osnovne strukovne studije)

Industrijsko inženjerstvo (osnovne strukovne studije)

Drumski saobraćaj (osnovne strukovne studije)

Zaštita životne sredine (osnovne strukovne studije)

 

Predmeti na kojima je nastavnik angažovan

Tehnički engleski jezik (osnovne strukovne studije)

Poslovne komunikacije u saobraćaju (osnovne strukovne studije)

 

Projekti

Tehnički asistent na projektu Improving the Traffic Safety in the Western Balkan Countries through Curriculum Innovation and Development of Undergraduate and Master Studies/TRAFSAF, EAC/A05/2017, 2018-2021.

Istraživač na projektu Usmeno, obredno, književno (Canis lupus: između obredne maske i književne životinje) pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije od septembra meseca 2015. godine do decembra meseca 2016. godine, u  organizaciji Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu.

ekretar međunarodnog ECBAC TEMPUS projekta ( ECBAC 517 200)- Establishing and capacity building of the Southern Serbian Academy and the National Conference for Vocational Higher Education od novembra 2011. godine do oktobra 2015. godine.

Reprezentativne reference

Danica Milošević, Simultaneous Development of Language and Computer Skills:An Interdisciplinary Approach to Translation,  in Positioning English for Specific Purposes in an English Language Teaching  Context (ed. Nadežda Stojković), July 2018,Vernon Press,Wilmington, USA, ISBN 978-1-62273-414-6.

Danica Milošević, Using Video Materials in English for Technical Sciences: a Case Study, in New Developments in ESP Teaching and Learning Research (eds. Sareé, C. and  Whyte, S.), 5 th December 2017, Research-publishing. net., Voillance, France, 15-30.

Danica Milošević, ESP in the Classroom: Student and Teacher Competencies in Modern Computer and Communication Technologies, Romanian Journal of English Studies, vol.12, issue1, De Gruyter Open, 2015, Pages 29–33, ISSN (Online) 2286-0428, ISSN (Print) 1584-3734.

Danica Milošević, Breaking the Routine: A Possible New Technique in ESP Teaching, Journal of English for Specific and Academic Purposes, Univerzitet u Nišu, Niš, vol.2, no. 4, 2014, 727-731. UDC  811.111’276.6:33/ ISSN 2334-9182 (print), ISSN 2334-9212 (online)[COBISS.SR-ID 202381836].

Danica Milošević, Electronic Learning of Business English, Romanian Journal of English Studies, vol.11, issue1, De Gruyter Open, March 2014, 272-278. ISSN (Online) 2286-0428, ISSN (Print) 1584-3734.

Danica Milošević, From the Starting Point to Realization: Use of Moodle Application Software for Creating E-books for an ESP Course, Synergies of Language Learning proceedings, Faculty of Electronic Engineering, University of Nis, Nis, 2015. IBSN: 978-86-6125-123-8, COBISS.SR-ID 215266828.

Danica Milošević, Project Based Learning,  ICEST 2016 Proceedings of Papers, Faculty of Technical Sciences, Bitola, 2016, 459-462. ISBN 978-9989-786-78-5 [COBISS.MK-ID 101838346].

Danica Milošević, The Silent Way and the Joint Action Theory in Didactics: Possible Applications in the Field of English for Specific Purposes, Zbornik radova Visoke tehničke škole strukovnih studija, Visoka tehnička škola stukovnih studija, Niš,  2016, 131-134. ISBN 978-86-85391-26-2[COBISS.SR-ID 228132876].

Danica Milošević, On Violence and Justice in Modern Culture, Teme: Časopis za društvene nauke, br.2, Univerzitet u Nišu, Niš, 2010, 587-600. UDK 821.111.09 Bond, E. / ISSN 0353-7919.

Danica Milošević, Possibilities of Female Discourse in Dystopian Context, Jezik, književnost, diskurs:Književna istraživanja, Filozofski fakultet u Nišu, Niš, 2015, 297-305. UDC 82-31.09-055.2:141.72, 82.0-055.2:144.72/ ISBN 978-86-7379-368-9 COBISS.SR-ID 214564108.

 

Aktivnosti

Doktorand doktorskih studija filologije na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu

Član tima za međunarodnu saradnju na Visokoj tehničkoj školi u Nišu

Lektor časopisa Peščanik, Istorijskog arhiva u Nišu

Istraživački interes: Engleski jezik za posebne namene (jezik struke), Elektronsko učenje, Komunikologija, Anglo-američka književnost i kultura, Prevođenje, Lektorisanje.

 

mr Slađana Nedeljković

 

Akademska karijera

Izbor u zvanje 2003. godine na Visokoj tehničkoj školi u Nišu, oblasti Proizvodne i informacione tehnologije i Zaštita životne sredine

Magistrirala 1998. godine na Mašinskom fakultetu u Nišu, oblast precizno mašinstvo

Diplomirala 1985. godine na Mašinskom fakultetu u Nišu, oblast precizno mašinstvo

 

Uža naučna oblast

Proizvodne i informacione tehnologije

Zaštita životne sredine

 

Studijski programi

|INI| Industrijsko inženjerstvo (osnovne)

|ZŽS| Zaštita životne sredine (osnovne studije)

|IŽS| Inženjerstvo zaštite životne sredine (specijalističke studije)

Predmeti na kojima je nastavnik angažovan

Alati i pribori (INI)

Metode i sredstva merenja (INI)

Eko standardi i tehnički propisi (INI / ZŽS)

Procena uticaja na životnu sredinu (ZŽS)

Teorija rizika (INI / ZŽS)

Standardizacija i kontrola kvaliteta (INI)

Korozija i zaštita materijala (INI / ZŽS)

EU standardi zaštite životne sredine (IŽS – specijalističke studije)

 

Reprezentativne reference

S. Nedeljković, P. Đekić, Procena rizika za radno mesto automehaničara, Zbornik radova, Visoka tehnička škola Niš, Niš 2013.

P. Đekić, S. Nedeljković, Tehnologije reciklaže otpadnih olovnih akumulatora, Zbornik radova, Visoka tehnička škola Niš, Niš 2014.

S. Nedeljković, Mere zaštite i bezbednosti pri rukovanju alatima za obradu probijanjem i prosecanjem, TEMPUS 158781, knjiga 2, Visoka tehnička škola Niš, Niš 2011.

S. Nedeljković, P. Đekić, Mere zaštite i bezbednosti pri rukovanju alatima i presama za obradu savijanjem, TEMPUS 158781, knjiga 3, Visoka tehnička škola Niš, Niš 2012.

S. Nedeljković, P. Đekić, N. Nedeljković, Ekologija i zaštita životne sredine, ZEB – PES Bar, 2013.

S. Nedeljković, Postupak procene i upravljanje rizikom, 10th International conference Menagment & Safety, Opatija, jun 2015.

S. Nedeljković, Obučavanje, osposobljavanje i obrazovanje OHSAS 18001, 2. Regionalna međunarodna konferencija „Primenjena zaštita i njeni trendovi“, Zlatibor, 21.-23. Septembar 2015.

S. Nedeljković, A. Milošević, Upravljanje otpadom predela izuzetnih odlika Vlasine, Prva naučno-stručna konferencija, Zbornik radova ARA, 2016.

S. Nedeljković, Održivi razvoj u tehnologiji, 11th International conference Menagment & Safety, Vrnjačka Banja, jun 2016.

S. Nedeljković, Održivi razvoj u tehnologiji, Regionalna međunarodna konferencija „Primenjena zaštita i njeni trendovi“, Zlatibor, 21.-23. septembar 2016.

Aktivnosti

Istraživački interes:

Ukupan broj citatata:

Ukupan broj radova sa SCI (SSCI) liste: 1

 

mr Danijela Aleksić

 

Akademska karijera

Izbor u zvanje 2015. godine na Visokoj tehničkoj školi u Nišu, oblast Komunikacione tehnologije sa elektronikom

Magistrirala 2010. godine na Tehničkom fakultetu u Čačku, oblast Elektromagnetika

Diplomirala 2001. godine na Elektronskom fakultetu u Nišu, oblast Elektronika i telekomunikacije

 

Uža naučna oblast

Komunikacione tehnologije sa elektronikom

 

Studijski programi

|KOT| Komunikacione tehnologije (osnovne studije)

|SRT| Savremene računarske tehnologije (osnovne studije)

 

Predmeti na kojima je nastavnik angažovan

Osnovi elektronike (KOT / SRT)

Analogna elektronika (KOT)

Digitalna elektronika (KOT)

Analogni TV sistemi(KOT)

Reprezentativne reference

Danijela Aleksić, Nikola Sekulović, Mihajlo Stefanović, „Outage Probability of System with Selection Combining over Correlated Weibull Fading Channels in the Presence of Rayleigh Cochannel Interference“, ELECTRONICS AND ELECTRICAL ENGINEERING, T191, No. 2 (90), p. 7 – 10, 2009.

Nikola Sekulović, Mihajlo Stefanović, Dragan Denić, Danijela Aleksić, „Performance analysis of signal – to– interference – plus – noise ratio – based selection diversity over correlated Rayleigh fading channels“, IET Communications, vol.5, no. 2, pp.127-134, Januar 2011.

Dragan Denić, Danijela Aleksić, Aleksandar Jocić, Mihajlo Stefanović, „Determination of fading nature and fading parameters by measured moment values“, 9th Intrnational Conference of Applied Electromagnetics, p. 120 -121, August / September 2009.

Danijela Aleksić, Dragan Denić, „Outage probability analysis of SINR -based dual selection diversiti over correlated Rayleigh fading channels“. International scientific conference, Gabrovo 2009.

Danijela Aleksic, Dragana Krstic, Goran Petkovic, Ivica Marjanovic,Mihajlo Stefanovic, “Level Crossing Rate of Wireless Relay System with Three Sections Output Signal Envelope in the Presence of Multipath k-µ Fading”, 23-rd International Conference on Software Telecommunications and Computer Networks – SoftCOM 2015, Workshop on Information and Communication Technologies, ISBN 978-953-290-055-2, September 16-18, 2015 Split – Bol (Island of Brač), Croatia, WYCT/II – 74009 – 1609 © SoftCOM 2015.

Danijela Aleksić, Dragana Krstić, Mihajlo Stefanović, Goran Petković, Ivica Marjanović, Dragan Radenković, “Outage Probability Comparison of MRC, EGC and SC Receivers over Short Term Fading Channels”, International Journal of Communications, vol. 1, 2016, pp. 104-10.

Vinko Živić, Hranislav Mihailović, Danijela Nikolić, Control of engaged power in industrial instalations, 2nd International Conference „Research and development in mechanical industry“, RaDMI 2002, 02-04. September 2002, Vrnjačka Banja, Yugoslavia.

Bosiljka Vukčević, Danijela Nikolić, „Precizni digitalni konvertor kapacitivnosti u vremenski interval“, INFOTH – JAHORINA, Vol. 4, Ref. E – III – 10, p. 364 – 367, March 2005.

Slobodan Škundrić, Dragan Kovačević, Danijela Nikolić, „Kompjuterski upravljani uređaj za automatsku kontrolu tačnosti strujnih mernih transformatora“, INFOTEH – JAHORINA, Vol. 4, Ref. D – 7 , p. 167 – 170, March 2005.

Zoran Veličković, Zoran Milivojević, Danijela Aleksić, „Rekonstrukcija govora iz MFCC -a u prisustvu Babble šuma“, TELFOR, p. 695 – 698, Novembar 2008

Aktivnosti

Istraživački interes: Statistički modeli za prostiranje talasa u urbanim sredinama i Senzori i merni pretvarači

Ukupan broj citatata:

Ukupan broj radova sa SCI (SSCI) liste: 2

 

mr Violeta Stojanović

 

Akademska karijera

Izbor u zvanje 10.06.2013. godine na Visokoj tehničkoj školi u Nišu, oblast Prirodne nauke.

Magistrirala 1997. godine na Fakultetu Zaštite na radu u Nišu, oblast buka

Diplomirala 1992. godine na Filozofskom fakultetu u Nišu, oblast fizika

 

Uža naučna oblast

Prirodne nauke

 

Studijski programi

|INI| Industrijsko inženjerstvo (osnovne studije)

|DRS| Drumski saobraćaj (osnovne studije)

|KOT| Komunikacione tehnologije (osnovne studije)

|SRT| Savremene računarske tehnologije (osnovne studije)

|GRI| Građevinsko inženjerstvo (osnovne studije)

|ZŽS| Zaštita životne sredine (osnovne studije)

 

Predmeti na kojima je nastavnik angažovan

Fizika (INI / DRS / KOT / SRT / GRI / ZŽS)

Buka i vibracije (INI / ZPP)

Reprezentativne reference

M. Praščević, D. Cvetković, V. Stojanović: Mathematical Models for Describing Road Traffic Noise , Inter-noise Budapest , 1997.

M. Praščević, D. Cvetković, A. Deljanin, V. Stojanović: Modeling of Urban Traffic Noise,Fifth International congress on sound and vibration, Adelaide, 1997.

V.Stojanović, M. Jakšić: Hermann Ludwig Ferninand Von Helmholtz –mentor of Heinrich Hertz and Wilhelm Wein, BPU-5: Fifth General Conference of the Balkan Physical Union, Vrnjačka Banja,2003.

V.Stojanović, B.Milošević, S. Jovković: Jedan pristup analizi vibracija strukturnih akustičkih sistema, XIX Konferencija sa međunarodnim učešćem: Buka i vibracije, Niš, 2004.

Lj. Nešić, L. Radovanović, V. Stojanović: The Position and Role of Physics Within the College Polytehnical Schools of Applied Studies, Book of Abstracts of the 6th Internacional Conference of the Balkan Physical Union BPU-6, Istanbul-Turkey, 22-26 August, 2006, pp.1182.

V. Stojanović: Određivanje osnovnih parametara površina i tankih slojeva pomoću elipsometrije, Zbornik radova, Visoka tehnička škola, Niš, 2012.

Z. Milivojević, V. Stojanović, Simulation Model Of The ANC System For Noise Reduction In The Real Ambient, Advances in Electrical and Computer Engineering – AECE, Vol. 13, No. 3, pp.33-38, 2013.

Z. Milivojević, V.Stojanović: The Reduction of Rotating Element Noise Using Active Noise Control, XLVIII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST 2013., 26-29 June 2013; Ohrid, Republic of Macedonia, pp. 505-508.

V. Stojanović, Z. Milivojević: The Evaluation of Certain Acoustic Parameters of the Orthodox Church, International Journal of Innovative Research in Advanced Engineering, IJIRAE , vol. 1, Issue 10, pp. 27-36, 2014..

Z. Milivojević, V. Stojanović, Z. Veličković: The Statistical analysis of the Acoustic Parameters Obtained Using the Software Packages EASERA and ARTA, International Scientific Conference – UNITECH 2015., November 2015., pp. II 106 – II 111, Gabrovo, Bulgaria.

Aktivnosti

Istraživački interes:

Ukupan broj citatata:

Ukupan broj radova sa SCI (SSCI) liste: 1