др Александра Боричић

Имејл: aleksandra.boricic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 116

Термин консултација:

 

Академска каријера

Избор у звање 30.03.2012. године на Високој техничкој школи у Нишу, област Заштита животне средине и Производне и информационе технологије.

Докторирала 2011. године на Универзитету Унион  „Никола Тесла“ Београд, област Техничке науке

Магистрирала 2007. године на Машинском факултету у Нишу, област Енергетика

Дипломирала 1992. године на Машинском факултету у Нишу, област Енергетика

 

Ужа научна област

Заштита животне средине

Производне и информационе технологије

 

Студијски програми

|ИНИ| Индустријско инжењерство (основне студије)

|ДРС| Друмски саобраћај (основне студије)

|ЗЖС| Заштита животне средине (основне студије)

|ИЗЗС| Инжењерство заштите животне средине (специјалистичке студије)

 

Предмети на којима је наставник ангажован

Технички материјали (ИНИ / ДРС / ЗЖС)

Термоенергетика (ИНИ / ЗЖС)

Управљање отпадом (ЗЖС)

Енергија и околина (ИНИ / ЗЖС)

Мерење и контрола параметара животне средине (ЗЖС)

Мерење и контрола параметара радне средине (ЗЖС)

Управљање отпадом (ЗЖС)

Градитељство и животна средина (ЗЖС)

Енергија и животна средина (ИЗЖС – специјалистичке)

Прерада и коришћењеотпадногматеријала (ИЗЖС – специјалистичке)

 

Репрезентативне референце

M. Tomić, P. Živković, B. Milutinović, M. Vukić and A. Boričić, Experimental and
Numerical Investigation of Thermal and Fluid Flow Processes in a Matrix Heat Exchanger, Proceedings of ECOS 2016 –
the 29th International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy
Systems, ISBN 978-961-6980-15-9, Portorož 2016.
M. Pavlović, D. Živković, B. Milutinović, A. Boričić, D. Blagojević, Energy balance of College of Applied Technical
Science in Niš, 17th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia, ISBN 978-86-6055-076-9, Sokobanja 2015,
pp. 459-465.

 

Међународни пројекти

561821-EPP-1-2015-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP Waste management curricula development in
partnership with public and private sector

ТЕМPUS JPHES 157871 Occupational safety and health-degree curricula and lifelong learning
530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR Improvement of product development studies in Serbia and Bosnia and
Herzegovina.

561821-EPP-1-2015-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP Waste management curricula development in partnership with public and private
sector.

 

Активности

Истраживачки интерес:

Укупан број цитатата: 2 (Scopus)

Укупан број радова са SCI SSCI) листе: 1