др Аница Милошевић

Имејл: anica.milosevic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 120

Термин консултација:

 

Академска каријера

Избор у звање 2012. године на Високој техничкој школи у Нишу, област Производне и информационе технологије, Заштита животне средине

Докторирaла 2011. године на Универзитеут Унион Никола Тесла Београд, област Техничке науке

Магистрирала 2002. године на Машинском факултету у Нишу, област Производне технологије

Дипломирала 1995. године на Машинском факултету у Нишу, област Аутоматско управљање

 

Ужа научна област

Производне и информационе технологије

Заштита животне средине

 

Студијски програми

|ИНИ| Индустријско инжењерство (основне)

|ДРС| Друмски саобраћај (основне)

|ЗЖС| Заштита животне средине (основне студије)

|ИЖС| Инжењерство заштите животне средине (специјалистичке студије)

 

Предмети на којима је наставник ангажован

Инжењерска информатика (ИНИ / ДРС / ЗЖС)

Савремене методе обраде (ИНИ)

Уводни принципи заштите животне средине (ЗЖС)

Алтернативни извори енергије (ЗЖС)

Безбедност и здравље на раду (ИНИ / ЗЖС / ГРИ)

Одрживи развој (ИНИ / ЗЖС)

Управљање енергетским ресурсима (ИЖС – специјалистичке студије)

 

Репрезентативне референце

Ђекић П., Милошевић А., Недељковић С., Safety and health at work in the production of rubber conveyor belts, DEMI, Бања Лука, 2013.

Томић М., Живковић П., Милошевић А., Милутиновић Б.,Ђекић П., Determination of a heat transfe rcoeficient for the back surface of a perforated plate, Proceedings 15th Symposium of thermal science and engineering of Serbia, oktobar 2013., Sokobanja, Serbia.

Милошевић, А., Недељковић, С., Одрживи развој у функцији очувања природних ресурса, Међународна научна конференција Безбедносни инжењеринг, Нови Сад, 5-7. октобар, 2016.

Милошевић, А., Одрживи развој у функцији алтернативних извора енергије савремени концепт, 11. International Confrence MANAGEMENT AND SAFETY, M&S,Врњачка Бања, 10.-11. јун, 2016.

Milošević, A., Nedeljković, S., ACT ON RISK ASSESSMENT FOR THE BUS DRIVER WORKPLACE WITH
MEASURES OF HEALTH AND SAFETY AT WORK I International Scientific Conference, Transport for Today’s Society – TTS 2016, Bitolj, septembar 2016.

Милошевић, А., Утицај стреса на раднике у индустрији, 10th INTERNATIONAL CONFERENCE MANAGEMENT AND SAFETY, CONFERENCE THEME: STRESS MANAGEMENT AND SAFETY, PROGRAM CYCLE: MODERN MANAGEMENT CONCEPTS AND SAFETY, M&S 2015, Opatija, Croatia, June
12th and 13th, 2015.
Милошевић, А., ПРОЦЕНА РИЗИКА ПРИ РАДУ СА ЕКРАНИМА, Регионална конфернција, примењена заштита и њени трендови, Златибор, 19.-21. септембар, 2015.
Милошевић, А., Недељковић Н., Примена соларне енергије у железничкој инфраструктри, Зборник радова ВТШ Ниш, 2015.
Милошевић, А., Ђекић, П., Савремени правци развоја рачунарског знања код будућих инжењера, Зборник радова ВТШ Ниш, 2012.
Милошевић, А.,Томић, М., Хидрогеотермални потенцијал Нишке Бање, Зборник радова ВТШ Ниш, 2014.

 

Активности

Истраживачки интерес: Инжењерска информатика, Производне технологије, Обрада ласером, ултразвуком, плазмом, воденим млазом…, Заштита животне средине, Алтернативни извори енергије, Одрживи развој.

Укупан број цитатата: –

Укупан број радова са SCI SSCI) листе: 1