dr Anica Milošević

Imejl: anica.milosevic@akademijanis.edu.rs

Telefon: 018 588 211 lokal 120

Termin konsultacija:

 

Akademska karijera

Izbor u zvanje 2012. godine na Visokoj tehničkoj školi u Nišu, oblast Proizvodne i informacione tehnologije, Zaštita životne sredine

Doktorirala 2011. godine na Univerziteut Union Nikola Tesla Beograd, oblast Tehničke nauke

Magistrirala 2002. godine na Mašinskom fakultetu u Nišu, oblast Proizvodne tehnologije

Diplomirala 1995. godine na Mašinskom fakultetu u Nišu, oblast Automatsko upravljanje

 

Uža naučna oblast

Proizvodne i informacione tehnologije

Zaštita životne sredine

 

Studijski programi

|INI| Industrijsko inženjerstvo (osnovne)

|DRS| Drumski saobraćaj (osnovne)

|ZŽS| Zaštita životne sredine (osnovne studije)

|IŽS| Inženjerstvo zaštite životne sredine (specijalističke studije)

 

Predmeti na kojima je nastavnik angažovan

Inženjerska informatika (INI / DRS / ZŽS)

Savremene metode obrade (INI)

Uvodni principi zaštite životne sredine (ZŽS)

Alternativni izvori energije (ZŽS)

Bezbednost i zdravlje na radu (INI / ZŽS / GRI)

Održivi razvoj (INI / ZŽS)

Upravljanje energetskim resursima (IŽS – specijalističke studije)

 

Reprezentativne reference

Đekić P., Milošević A., Nedeljković S., Safety and health at work in the production of rubber conveyor belts, DEMI, Banja Luka, 2013.

Tomić M., Živković P., Milošević A., Milutinović B.,Đekić P., Determination of a heat transfe rcoeficient for the back surface of a perforated plate, Proceedings 15th Symposium of thermal science and engineering of Serbia, oktobar 2013., Sokobanja, Serbia.

Milošević, A., Nedeljković, S., Održivi razvoj u funkciji očuvanja prirodnih resursa, Međunarodna naučna konferencija Bezbednosni inženjering, Novi Sad, 5-7. oktobar, 2016.

Milošević, A., Održivi razvoj u funkciji alternativnih izvora energije savremeni koncept, 11. International Confrence MANAGEMENT AND SAFETY, M&S,Vrnjačka Banja, 10.-11. jun, 2016.

Milošević, A., Nedeljković, S., ACT ON RISK ASSESSMENT FOR THE BUS DRIVER WORKPLACE WITH
MEASURES OF HEALTH AND SAFETY AT WORK I International Scientific Conference, Transport for Today’s Society – TTS 2016, Bitolj, septembar 2016.

Milošević, A., Uticaj stresa na radnike u industriji, 10th INTERNATIONAL CONFERENCE MANAGEMENT AND SAFETY, CONFERENCE THEME: STRESS MANAGEMENT AND SAFETY, PROGRAM CYCLE: MODERN MANAGEMENT CONCEPTS AND SAFETY, M&S 2015, Opatija, Croatia, June
12th and 13th, 2015.
Milošević, A., PROCENA RIZIKA PRI RADU SA EKRANIMA, Regionalna konferncija, primenjena zaštita i njeni trendovi, Zlatibor, 19.-21. septembar, 2015.
Milošević, A., Nedeljković N., Primena solarne energije u železničkoj infrastruktri, Zbornik radova VTŠ Niš, 2015.
Milošević, A., Đekić, P., Savremeni pravci razvoja računarskog znanja kod budućih inženjera, Zbornik radova VTŠ Niš, 2012.
Milošević, A.,Tomić, M., Hidrogeotermalni potencijal Niške Banje, Zbornik radova VTŠ Niš, 2014.

 

Aktivnosti

Istraživački interes: Inženjerska informatika, Proizvodne tehnologije, Obrada laserom, ultrazvukom, plazmom, vodenim mlazom…, Zaštita životne sredine, Alternativni izvori energije, Održivi razvoj.

Ukupan broj citatata: –

Ukupan broj radova sa SCI SSCI) liste: 1