др Биљана Милутиновић

Имејл: biljana.milutinovic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 120

Термин консултација:

Академска каријера

Избор у звање 2017. године Високој техничкој школи у Нишу, област Заштита животне средине и Производне и информационе технологије.

Докторирала 2016. године на Машинском факултету Универзитета у Нишу, назив докторске дисертације: Развој модела за оцену одрживости сценарија управљања отпадом применом вишекритеријумске анализе.

Дипломирала 1991. године на Машинском факултету Универзитета у Нишу.

 

Ужа научна област

Заштита животне средине

Прозводне и информационе технологије

 

Студијски програми

|ИНИ| Индустријско инжењерство (основне студије)

|ЗЖС| Заштита животне средине (основне студије)

|ЗПП| Заштита животне средине и просторно планирање (основне студије)

|УПO| Управљање отпадом (мастер студије)

 

Предмети на којима је наставник ангажован

Одрживи развој (ИНИ / ЗЖС – основне студије)

Термоенергетика (ИНИ / ЗЖС – основне студије)

Управљање отпадом (ЗПП / ЗЖС – основне студије)

Енергија и околина (ИНИ / ЗЖС – основне студије)

Мерење и контрола параметара радне средине (ЗЖС – основне студије)

Испитивање и карактеризација отпада (УПО – мастер студије)

Одрживост третмана отпада (УПО – мастер студије)

 

Уџбеници

А. Боричић, Д. Благојевић, Б. Милутиновић, Н. Богдановић, Практикум мерење параметара радне средине, ИСБН 978-86-85391-14-9, Висока техничка школа струковних студија Ниш, 2012.

 

Научни и стручни радови

Stefanović, B. Milutinović, B. Vučićević, K. Denčić-Mihajlov, V. Turanjanin, A comparison of the Analytic Hierarchy Process and the Analysis and Synthesis of Parameters under Information Deficiency method for assessing the sustainability of waste management scenarios. Journal of Cleaner Production 2015, vol. 130, pp. 155-165.

Milutinović, G. Stefanović, M. Dassisti, D. Marković, G. Vučkovć, Multi-criteria analysis as a tool for sustainability assessment of a waste management model, Energy 2014, vol. 74, pp. 190-201

Milutinović, G. Stefanović, S. Milutinović, Ž. Ćojbašić, Application of fuzzy logic for evaluation of the level of social acceptance of waste treatment. Clean Technologies and Environmental Policy, vol. 18, no. 6, 2016, pp 1863–1875.

Tomić, B. Milutinović, P. Živković, P. Djekić, A. Boričić, Measurement and improvement of indoor air quality in IT classroom, Thermal Science 2014, vol. 18, No. 3, pp. 915-924.

Milutinović, G. Stefanović, K. Denčić-Mihajlov, P. Djekić, A. Boričić. Mathematical model for evaluation of cost-effectiveness of waste treatment technique with energy recovery, Thermal science, vol. 20, suppl. 5, 2016, pp. S1573-S1584.

Živković, M. Tomić, J. Janevski, Ž. Stevanović, B. Milutinović, M. Vukić. Experimental and analytical research of the heat transfer process in the package of perforated plates, Thermal science, vol. 20, suppl. 5, 2016. pp. S1251-S1257.

Milutinović, G. Stefanović, V. Kyoseva, D. Yordanova, I. Dombalov, Sustainability assessment and comparison of waste management systems: the city of Sofia and Niš case studies. Waste management & Research, 2016, vol. 34, no. 9, pp. 896-904.

Stefanović, H. Skrijelj, I. Ristović, B. Milutinović, O. Milosević, S. Popović, Sustainable Waste Management Model – Case Study: Novi Pazar, Journal of Environmental Protection and Ecology 2014, vol. 15, No 3, 1005–1012.

Milutinović, G. Stefanović, G. Vučković, M. Tomić, P. Đekić, The effect of environmental indicators on the waste treatment scenarios ranking, Facta Universitatis Series: Mechanical Engineering Vol. 13, No 2, 2015, pp. 155-167.

Milutinović, G. Stefanović, P.S. Đekić, I. Mijailović, M. Tomić, Environmental assessment of waste management scenarios with energy recovery using life cycle assessment and multi-criteria analysis, Energy (2017),

P. Živković, M. Tomić, S. Ayed, B. Milutinović, M. Vukić. An assessment of the traffic-related emissions in the city on N, Facta Universitatis, Series: Working and Living Environmental Protection Vol. 13, No 2, 2016, pp. 87 – 92.

Научни и стручни радови

Међународни пројекти

561821-EPP-1-2015-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP Waste management curricula development in partnership with public and private sector.

ТЕМPUS JPHES 157871 Occupational safety and health-degree curricula and lifelong learning

Активности

Истраживачки интерес: Управљање отпадом, Одрживост, Вишекритеријумска анализа, Безбедност и здравље на раду

Укупан број цитата: 24 (Scopus)

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе: 9

Истраживачко звање: Звање Истраживач сарадник стекла на 2015. године на Машинском факултету Универзитета у Нишу