др Дејан Благојевић

Имејл: dejan.blagojevic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 107

Термин консултација:

 

Академска каријера

Избор у звање 02.02.2009. године на Високој техничкој школи у Нишу, област Комуникационе технологије са електроником и Рачунарске технологије.

Докторирaо 2008. на Техничком Факултету у Чачку, Универзитета у Крагујевцу, назив докторске дисертације: Допринос прогносзи електирчних својстава материјала са становишта њене структуре

Магистрирао 2003. на Електронском Факултету Универзитета у Нишу, назив тезе: Партициона функција система с ачетири ипет стања и њена примена при изучавању термодифузионе интеракције.

Дипломирао 1997. године на Елекtroнском факултету у Нишу

 

Ужа научна област

Комуникационе технологије са електроником

Рачунарске технологије

 

Студијски програми

|ИНИ| Индустријско инжењерство (основне студије)

|ДРС| Друмски саобраћај (основне студије)

|ЗЖС| Заштита животне средине (основне студије)

|КОТ| Комуникационе технологије (основне / специјалистичке студије)

|СРТ| Савремене рачунарске технологије (основне студије)

 

Предмети на којима је наставник ангажован

Основи електротехнике 1 (КОТ и СРТ – основне студије)

Основи електротехнике 2 (КОТ и СРТ – основне студије)

Електротехника са електроником (ИНИ, ДРС и ЗЖС – основне студије)

ВЕБ дизајн (СРТ – основне студије)

Сензори и претварачи (СРТ – основне студије)

Обновљиви и дисперзни извори напајања (ЗЖС – основне студије)

Мултимедијалне комуникације (КОТ – специјалистичке студије)

 

Репрезентативне референце

M23
1. Blagojevic. D,. Popovic H. Stefanovic, D., Stefanovic, I., Popovic, Z.: SOME LAWS OF THE SYSTEM WITH CONSTANT AMOUNT OF ENERGY, ScienceofSintering, Vol.2., p 123‐129, 2008.http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0350-820X/2008/0350-820X0802123B.pdf
2. Z. Milivojević, D. Brodić, D. Blagojević, The Impact of the Acute Hypoxia to Speech Inharmonicity, Elektronika ir elektrotechnika, Vol. 20, No. 5, pp. 136-143, 2014. http://eejournal.ktu.lt/index.php/elt/issue/view/251.

M33
1. Dimic,V., Stefanovic, I., Blagojevic, D., Stefanovic, D.: „CONTRIBUTION TO THE DISORDERING EFFECT OF THERMAL MOTION IN FEROMAGNETIC„, 5th International Conference on Applied Electromagnetic PES, Proceedingoffullpapers, p. 45‐48. Niš, 2001.
2. Stefanovic, I., Blagojevic, D., Stefanovic, D., Popovic, Z.: THE COHESIVE ENERGY AND GRAIN SIZE DISTRIBUTION, VI Scientific Meeting Physicsand Technology of Materials Fitem 05, Knjiga izvoda str. 51., Cacak 2005.
3. D. Blagojevic, Mitic. A., ., Stefanovic, D., Veljkovic, S.: „THE ANALYSIS OF RICIAN PDF INTEGRAL PROPERTIES FROM THE DSRC SYSTEM VIEWPOINT„, XLII International Scientific Conference on 8. Information, Communication, and Energy Systems and Technologies ICEST 2007, Proceedingofpapers, Vol 1., p 295‐297, Ohrid, 2007.
4. Mitic. A., Blagojevic, D., Stefanovic, Popovic, Z.: „SOME SPECIFIC PROPERTIES OF RICIAN PDF AND POSSIBILITY OF ITS APPLICATION IN MODELING OF ITS INFRASTRUCTURES„, 8th International Conference on Telecommunication in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services, Telsiks 2007, Proceedingofpapers, Vol. 2, p 513‐516, Niš, 2007.
5. Stefanovic, D., Blagojevic, D., Simeunovic, R., Popovic, Z.: „A SOME ASPECTS OF ELECTRICAL PROPERTIES PROGNOSIS FROM MICROSTRUCTURAL VIEWPOINT„. VII Scientific Meeting Physics and Technologyof Materials, Fitem 07, Knjiga izvoda str. 28., Cacak 2007.
6. Stefanovic, D., Blagojevic, D., Simeunovic, R., Popovic, Z.: „THE GIBBS PARADOX FROM ASPECTS OF THE LAWS OF EQUIPARTITION OF SYSTEM ENERGY AND SYSTEM NUMBER OF PARTICLES„. VII Scientific Meeting Physics and Technology of Materials, Fitem 07, Knjiga izvoda str. 29., Cacak 2007.
7. Наташа Богдановић, Вера Марковић, Дејан Благојевић, “LOW‐FREQUENCY RADIATION OF TRANSFORMER STATION IN AN INDUSTRIAL ENVIRONMENT”, The 16th Conference of the series Manand Working Environment, International Conference, Safety of Technical Systems in Living and Working Environment, October 27‐28, 2011, Niš, Serbia, pp. 229‐232.
8. Богдановић, Н., Благојевић, Д., Миловановић, Д., „RELIABILITY OF RADIO-RELAY SYSTEMS„, XLVII International Scientific Conference on Information, Communication, and Energy Systemsand Technologies ICEST Proceeding of papers, Vol 1., p 303-307, 2012
9. D. Blagojević, A. Boričić, APPLICATION OF THERMAL IMAGING CAPABILITIES AND SYSTEMATIC APPROACHES PROCEDURES TO ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, ISBN 978-86-7550-070-4, International science conference Reporting for sustainability, Bečići, 2013.
10. D. Blagojević, A. Boričić, S. Marjanović, The possibilities of the vocational education in the process of technology transfer, ICTT 2013, 2013 International Conference on Technology Transfer, Niš 2013.
11. H. Popović, D. Blagojević, D. Vučković, D. Stefanović, Z. Popović: “STATISTICAL ANALYSIS OF ELECTROKINETIC LAWS”, Procof 10th InternationalConference on Applied Electromagnetics – ПЕС 2011, Niš, CD-Paper No. P1-13, pp1-4, ISSN / ISBN 978-86-6125-042-2, 25-29 September 2011
12. Milan Pavlović, Dragoljub Živković, Biljana Milutinović, Aleksandra Boričić, Dejan Blagojević, ENERGY BALANCE OF COLLEGE OF APPLIED SCIENCES IN NIŠ, 17th Symposium on Thermal Scienceand Engineeringof Serbia, Zbornik radova pp 459-465 2015.http://simterm.masfak.ni.ac.rs/index-sr.html
13. Nataša Savić, Zoran Milivojević, Dejan Blagojević, Darko Brodić, Estimation of the fundamental frequency of speech signal by means of parametric Quasi-rational polya Kernel, International Scientific Conference “UNITECH 2015”, Section: Communication Engineering And Technologies, pp. II-119 – II-124 , Gabrovo, Bulgaria, 2015. http://unitech.tugab.bg/

M51
1. Stefanovic, D., Stefanovic, I., Blagojevic, D.: THE ENVELOPE OF THE FAMILY OF COMPOSITION CURVES, FactaUniversitatis, series: Mathematicsandinformatics 15(2000), str. 147‐153., 2000.

M52
Stefanovic, H; Stefanovic, I; Blagojevic, D, PERFORMANCE ANALYSIS OF THEORETICAL AND SIMULATION MODELS ON DIVERSITY RECEPTION OVER FADING CHANNELS, International Journal of Science, Innovation & New Technology . Feb2012, p1-8. 8p.

M63
1. Popovic, H., Popovic, Z., Blagojevic, D., Stefanovic, V., Stefanovic D., ANALIZA INTEGRALNIH KARAKTERISTIKA REJLIJEVE RASPODELE, Telekomunikacioni forum Telfor 2007, Beograd Novembar 2007.
2. Popovic, H., Popovic, Z., Blagojevic, D., Stefanovic, V., Anastasov J., NEKE INTEGRALNE KARAKTERISTIKE HI KVADRAT RASPODELE SA STANOVIŠTA NJENE PRIMENE U TELEKOMUNIKACIJA, Simpozijum Informacione tehnologije – Infoteh‐JahorinaVol. 7, Ref.B‐I‐9,p.89‐92, Jahorina 2008 .http://infoteh.etf.unssa.rs.ba/zbornik/2008/rad.htm
3. Popovic, Z., Popovic, H., Blagojevic, D., Stefanovic D., HI KVADRAT DIDSTRIBUCIJA‐DRUGOSTEPENA OGRANICENJA,16 Telekomunikacioni forum Telfor 2008, Beograd Novembar 2008.http://2008.telfor.rs/files/radovi/03_21.pdf
4. Dejan Jovanović, Dušan Stefanović, Dejan Blagojević, IP TELEFONIJA – INTEGRACIJA CISCO I OPEN SOURCE REŠENJA, 18. Telekomunikacioni forum TELFOR 2010, Srbija, Beograd, novembar 23.-25., 2010.
http://2010.telfor.rs/files/radovi/TELFOR2010_02_20.pdf
5. Dejan Jovanović, Dejan Blagojević, Dušan Stefanović, IP TELEFONIJA – QoS INTEGRISANIH CISCO I FREEWARE REŠENJA, INFOTEH-JAHORINA Vol. 10, Ref. B-I-12, p. 119-123, March 2011.
http://infoteh.etf.unssa.rs.ba/zbornik/2011/radovi/B-I/B-I-12.pdf
6. Saša Dulović, Dušan Stefanović, Prof. dr Dejan Blagojević, UPOREDNE KARAKTERISTIKE STP I PVST PROTOKOLA, INFOTEH-JAHORINA Vol. 11, March 2012.pp 766-770. http://infoteh.etf.unssa.rs.ba/zbornik/2012/radovi/RSS-5/RSS-5-7.pdf
7. Saša Dulović, Dušan Stefanović, Dejan Blagojević, UPOREDNE KARAKTERISTIKE STP I PVST PROTOKOLA, INFOTEH-JAHORINA Vol. 11, March 2012.pp 766-770.
http://infoteh.etf.unssa.rs.ba/zbornik/2012/radovi/RSS-5/RSS-5-7.pdf
8. Dimitrije Kostić, dr Dušan Stefanović, dr Dejan Blagojević, OTPORNOST KONEKCIJE NA OTKAZ PRAĆENJEM OBJEKATA NA INTERNETU U PRISUSTVU REDUNDANTNOG MREŽNOG PROLAZA, INFOTEH-JAHORINA Vol. 13, March 2014.,
http://infoteh.etf.unssa.rs.ba/zbornik/2014/radovi/KST-3/KST-3-8.pdf
9. Dimitrije Kostic, DusanStefanovic, Dejan Blagojevic, OTPORNOST KONEKCIJE NA OTKAZ PRACENJEM OBJEKATA NA INTERNETU, konferencija o racunarskim naukama i informacionim tehnologijama, YUINFO 2012, Kopaonik 2012. pp
10. А. Боричић, Д. Благојевић, С. Митић, Н. Минчић, Техничко економски аспекти коришћења соларне енргије за грејање санитарне воде у систему специјалних болница Србије, Двадесеттрећи међународни конгрес о процесној индустрији ПРОЦЕСИНГ 2010, пп 60, Тара 2010.
11. А. Боричић, Д. Благојевић, З. Поповић, Статички елекtрицитет и проблеми утакања и истакања горива изваздухоплова, Ризик и безбедносни инжењеринг – Копаоник 2014 , pp 36-40.
http://www.rizik.vtsns.edu.rs/wp-content/uploads/2014/04/Zbornik-KOPAONIK-2014-FINISH-1-deo.pdf
12. Д. Благојевић, А. Боричић, З. Поповић, Статички електрицитет; вредности неких електричних параметара и њихов утицај на безбедност ваздухоплова, Ризик и безбедносниинжењеринг – Копаоник 2014, pp 41-45.
http://www.rizik.vtsns.edu.rs/wp-content/uploads/2014/04/Zbornik-KOPAONIK-2014-FINISH-1-deo.pdf
13. М. Томић, А. Боричић, И. Павловић, Д. Благојевић, Детектовање топлих места на електроинсталацијама помоћу термовизијске камере, Ризик и безбедносниинжењеринг – Копаоник 2014, pp 488-494.
http://www.rizik.vtsns.edu.rs/wp-content/uploads/2014/04/Zbornik-KOPAONIK-2014-FINISH-2-deo.pdf
14. Н. Арсић, Д. Благојевић, А. Боричић, М. Гаврилович, В. Миловановић, Б. Милосављевић, Дефинисање оквира за оснивање прве академије струковних студија у Србији, XX Скуп трендови развоја „Развојни потенцијал високог образовања“ – ТРЕНД 2014, Копаоник, 24. – 27. 02. 2014.
15. Д. Благојевић, А. Боричић, Д. Милошевић, Р. Цекић, Н. Столић, Преглед битних сегмената управљања људским ресурсима у високом образовању струковне оријентације, XX Скуп трендови развоја „Развојни потенцијал високог образовања“ – ТРЕНД 2014, Копаоник, 24. – 27. 02. 2014.
16. Д. Благојевић, А. Боричић, Проблеми у средствима комуникација на ваздухоплова изазвани статичким електрицитетом и мере превенције, Примењеназаштита и њени трендови –Златибор, 2014, pp 196-201. http://www.iiakm.org.rs/konferencija/zbornik.pdf
17. А. Боричић, Б. Милутиновић, Д. Благојевић, Дифузија водене паре и утицај влаге на радну средину, Ризик и безбедносни инжењеринг, Koпаоник 2013, pp. 208-285.
http://www.rizik.vtsns.edu.rs/wp-content/uploads/2013/02/Rizik-i-bezbednosni-inzenjering-
Zbornik-radova-2013-prva-knjiga.pdf

18. Боричић, Д. Благојевић, МОДЕЛИ СИСТЕМСКЕ АНАЛИЗЕ У ПРОЦЕСУ УПРАВЉАЊА ЧВРСТИМ ОТПАДОМ У СВЕТЛУ ТЕОРИЈЕ ОДРЖИВОСТИ, Ризик и безбедносн иинжењеринг – Копаоник 2012. pp 44-48
http://www.rizik.vtsns.edu.rs/wp-content/uploads/2012/12/Rizik-i-bezbednosni-inzenjering-Zbornik-radova-2012.pdf
19. Д. Благојевић, С. Стошовић, А. Боричић, СТРУКОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И АКТУЕЛНА ПРИВРЕДНА КРЕТАЊА У Р. СРБИЈИ, XVIII Скуп трендови развоја: „Интернационализација универзитета“ – ТРЕНД 2012, Копаоник, 27. 02. – 01. 03. 2012.
20. Д. Благојевић, А. Боричић, АКТУЕЛНА ПИТАЊА И ПРОБЛЕМИ ОСНИВАЊА АКАДЕМИЈЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА, XVII Скуп трендови развоја “Европа 2020: Друштво засновано на знању” –ТРЕНД 2011, Копаоник 2011
21. Д. Благојевић, А. Боричић, „ПОСТУПАК ПРОЈЕКТОВАЊА ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ У КОНТЕКСТУ АКТУЕЛНИХ СТАНДАРДА„, Ризик и безбедносни инжењеринг – Копаоник 2011 pp 527-532.
http://www.rizik.vtsns.edu.rs/wp-content/uploads/2012/12/Rizik-i-bezbednosni-inzenjering-
Zbornik-radova-2011.pdf

22. Д. Благојевић, А. Боричић, Д. Стефановић, З. Поповић, „МОДЕЛ ТЕОРИЈЕ ОБВОЈНИЦЕ У ПОСТУПЦИМА АНАЛИЗЕ РИЗИКА`, Безбедносн иинжењеринг – Копаоник 2010, pp 210-216.
http://www.rizik.vtsns.edu.rs/wp-content/uploads/2012/12/Bezbednosni-inzenjering-Zbornik-radova-2010.pdf
23. Д. Благојевић, А. Боричић, И. Ћирић, „WPE ФАКТОР ЛАСЕРСКИХ УРЕЂАЈА И ПРОБЛЕМ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ, ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ЕНЕРГЕТИЦИ, РУДАРСТВУ И ПРАТЕЋОЈ ИНДУСТРИЈИ„, Дивчибаре, 21-23.9.2010, pp 378-382.
http://www.pipaugs.org.rs/pdf/lat/lat-odrzivost-gradjena-sredina-i-klimatske-promene.pdf
24. Zoran Veličković, Zoran Milivojević, Dejan Blagojević, Milojko Jevtović, Popravka kvaliteta ekstrahovanog vodenog žiga zasnovanog na haosu iz video strima, INFOFEST, str. 237-246, Budva-Miločer, Crna Gora, 2015. http://www.infofest.com/
25. Kitanovic, S.C.; Velickovic, Z.; Blagojevic, D.; Simonovic, P.„ALTERNATIVE TECHNIQUES TO PROTECT FIBER OPTIC CONNECTION ON SPLICER FSM 50S`, Pages: 836 – 839, DOI: 10.1109/TELFOR.2011.6143674, IEEE Conference Publications
26. Kitanovic, S.C.; Sotirovic, V.; Egic, B.; Velickovic, Z.; Blagojevic, D.; Simonovic, P. „MEASUREMENT OF ATTENUATION IN AN ALTERNATIVE FIBER-OPTIC FUSION SPLICE PROTECTION TECHNIQUE ON SPLICER FUJICURA FSM 50S„, Year: 2012 Pages: 931 – 934, DOI: 10.1109/TELFOR.2012.6419361IEEE Conference Publications
27. N. Savić, Z. Milivojević, D. Blagojević, Procena fundamentalne frekvencije pomoću kvazi-racionalnog Polya interpolacionog jezgra, YU INFO, Sekcija: Računarske primene, zaštita i sigurnost podataka, Kopaonik, 2015. http://www.yuinfo.org/
28. Z. Milivojević, D. Brodić, D. Blagojević, Inharmoničnost bas žice Fender Stratocaster gitare u E2-E3 oktavi, YU info, Sekcija Primena računara, str. 194-197, Kopaonik, 2013.
http://www.yuinfo.org/zbornici/2013/html/pdf/720.pdf
29. Dejan Blagojević, Aleksandra Boričić, TEORIJA OBVOJNICE I PROCEDURE PROCENE RIZIKA, XL naučno stručni skup ODRŽAVANJE MAŠINA I OPREME, Zbornik radova pp 99-104,
http://www.iipp.rs/OMO%202015/OMO_2015_Zbornik_radova.pdf
30. Janja Nedović, Dejan Blagojević, Zoran Popović, Dimitrije Stefanović, PRIMENA INTEGRALNIH KARAKTERISTIKA BINOMNE RASPODELE U TEHNOLOGIJI MATERIJALA, 41 Nacionalna konferencija o kvalitetu, Zbornik radova 39-1-39-7, Kragujevac 2014,
http://www.cqm.rs/2014/cd2/pdf/papers/focus_1/23.pdf
31. Милица Цветковић, Александра Боричић , Дејан Благојевић, СТАТИСТИЧКА АНАЛИЗА ПОВРЕДА НА РАДУ ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА УСЛЕД НЕАДЕКВАТНИХ УСЛОВА РАДА И РАДНЕ СРЕДИНЕ, Безбедносни инжењеринг – Копаоник 2015, Vol2 pp 67-74,
http://www.rizik.vtsns.edu.rs/wp-content/uploads/2015/10/rizik-zbornik-radova-II-deo.pdf
32. Aлександра Боричић, Дејан Благојевић, Биљана Милутиновић, „РАЗВОЈ КУРИКУЛУМА ИЗ ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ У САРАДЊИ СА ПРИВАТНИМ И ЈАВНИМ СЕКТОРОМ. Безбедносни инжењеринг – Копаоник 2016, pp 519-526,
http://www.rizik.vtsns.edu.rs/wp-content/uploads/2016/02/ZBORNIK-RIZIK-I-BEZBEDNOSNI-
INZENJERING-2016.pdf

33. Драган Цветковић, Дејан Благојевић, „РИЗИК КАО АЛАТ ПРЕВЕНТИВНОГ ИНЖЕЊЕРСТВА.„Безбедносни инжењеринг – Копаоник 2016, pp552-560,
http://www.rizik.vtsns.edu.rs/wp-content/uploads/2016/02/ZBORNIK-RIZIK-I-BEZBEDNOSNI-
INZENJERING-2016.pdf

34. Dejan Blagojevic, Dimitrije Stefanovic, Ivan Stefanovic, NEKE SPECIFIČNOSTI FUNKCIONALNIH ZAVISNOSTI KOMPOZICIJA I NJIHOVIH PARAMETARA, ZBORNIK RADOVA VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA – NIŠ, 2006 pp 60-64.
http://www.vtsnis.edu.rs/naucno_istrazivacki_rad/zbornik_vtsnis/zbornik_2006/R16_Blagojevic_
Stefanovic_Stefanovic.pdf
35. Dejan Blagojević, Dimitrije Stefanović, Ivona Ćirić, Hana Stefanović, ENTROPIJSKA PRIRODA KONCEPTA ELEKTRIČNE PROVODNOSTI, ZBORNIK RADOVA VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA – NIŠ, 2011 pp 5-8. 2011.
http://www.vtsnis.edu.rs/naucno_istrazivacki_rad/zbornik_vtsnis/zbornik_2011/R_02_D.Blagojevic_
D.%20Stefanovic_H.%20Stefanovic.pdf

36. Dejan Blagojević, Dimitrije Č. Stefanović, Nataša Bogdanović, STATISITČKI PRISTUP ANALIZI PRIRODE TERMIČKOG KONTAKTA, Z B O R N I K R A D O V A VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA – NIŠ, 2013. pp 13-16,
http://www.vtsnis.edu.rs/naucno_istrazivacki_rad/zbornik_vtsnis/zbornik_2013/04_Zbornik_2013_
D_Blagojevic_ D_Stefanovic_N_Bogdanovic.pdf

37. Milan Gocić, Dejan Blagojević, POSTUPAK IZRADE ANIMACIJE U 3DS MAX-U 3DS MAX ANIMATION PROCEDURE, ZBOR NIK RADOVA VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA – NIŠ 2014, pp 9-12.
http://www.vtsnis.edu.rs/naucno_istrazivacki_rad/zbornik_vtsnis/zbornik_2014/03_Zbornik_VTS_NIS_2014_
D.Blagojevic_M.Gocic.pdf.

38. Stanislav Veljković, Dejan Blagojević, Dimitrije Stefanović, INTEGRALNE KARATERSTIKE MAKSVEL –BOLCMANOVE FUNKCIJE RASPODELE, ZBORNIK RADOVA VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA – NIŠ 2015, pp 24-27
http://www.vtsnis.edu.rs/naucno_istrazivacki_rad/zbornik_vtsnis/zbornik_2015/07_Zbornik_2015_
D_Blagojevic_ S_Veljkovic_D_Stefanovic.pdf

39. Stefanovic, I., Blagojevic, D., Stefanovic, D.: „THERMODYNAMIC NATURE OF HUND¨S CORELATION OF D AND F ELEMENTS„, XWRTCS , sec. Fundamentals., p. 46‐50. Beograd, 2002.
40 .Stefanovic, I., Blagojevic, D., Stefanovic, D., Vulicevic,Lj.: „MODEL OF THERMODIFFUSION DURING THE SINTERING PROCESS„, XWRTCS, sec. Fundamentals., str 51‐58. Beograd, 2002.
Stefanovic, I., Blagojevic, D.,Stefanovic, D., Vulicevic,Lj., Dimic,V.:, ZAKONI RASPODELE VELICINE ZRNA, Sinterovanje teorija i tehnologija, Fundametalni problemi nauke o sinterovanju, Vol. 1., str. 1‐11; SANU Beograd, 2003.
Stefanović, I., Blagojević, D., Stefanović, D.: GIBSOV PARADOKS, GIBSOVO PRAVILO FAZA I ZAKONI JEDNAKE RASPODELE ENERGIJE I ČESTICA, Sinterovanje teorija i tehnologija, SANU, Knjiga izvoda, str. 31 ; Beograd, 2003
Stefanovic, I., Blagojevic, D., Stefanovic, D.: PARTICIONA FUNKCIJA I BROJ STANJA SISTEMA SA CETIRI I PET STANJA, Sinterovanje teorija i tehnologija, SANU, Knjiga izvoda, str. 31 ; Beograd, 2003

 

Међународни пројекти


561821-EPP-1-2015-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP Waste management curricula development in partnership with public and private sector.

ТЕМPUS JPHES 157871 Occupational safety and health-degree curricula and lifelong learning

517153-TEMPUS-1-2011-1-DETEMPUS-JPGR – Conducting graduate surveys and improving alumni services for enhanced strategic management and quality improvement (CONGRAD)


561821-EPP-1-2015-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP Waste management curricula development in partnership with public and private sector.

 

Активности

Истраживачки интерес: Пројектовање и управљање комуниакционим системима, фотонапонски системи, сензорске технологије, оптимизаицјиа веб страница.

Укупан број цитатата: 2

Укупан број радова са SCI SSCI) листе: 2