др Дејан Богићевић

Имејл: dejan.bogicevic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 106

Термин консултација:

 

Академска каријера

Избор у звање 2010. године на Високој техничкој школи у Нишу, област Безбедност друмског саобраћаја и Саобраћајни и транспортни системи.

Докторирaо 2010. године на Факултету Техничких Наука у Новом Саду, назив дисертације: Прилог истраживању могућности примене мултимедијалног каталога за одређивање сударне брзине и међусобног положаја возила при сударима.

Магистрирао 2006. године на Факултету Техничких Наука у Новом Саду, назив тезе: Одређивање сударне брзине возила на основу њихових деформација евидентираних у увиђајној документацији одбрањена.

Дипломирао 1997. године на Факултету Техничких Наука у Новом Саду, назив рада: Методе и поступци за одређивање брзине учесника саобраћајне незгоде.

 

Ужа научна област

Безбедност друмског саобраћаја и Саобраћајни и транспортни системи

 

Студијски програми

|ДРС| Друмски саобраћај (основне студије)

|БДС| Безбедност друмског саобраћаја (специјалистичке студије)

 

Предмети на којима је наставник ангажован

Паркирање и терминали у друмском саобраћају (ДРС – основне студије)

Безбедност саобраћаја (ДРС – основне студије)

Техника безбедности и контроле саобраћаја (ДРС – основне студије)

Теорија и регулисање саобраћајних токова (ДРС – основне студије)

Анализа безбедности саобраћаја (БДС – специјалистичке студије)

Експертиза саобраћајних незгода (БДС – специјалистичке студије)

Репрезентативне референце

Bogićević D., Kostić S., Čergić N.: POSTUPAK KONSTRUKCIJE DIJAGRAMA ENERGETSKOG RASTERA ZA RAZLIČITE MODELE VOZILA, Zbornik radova X Međunarodni simpozijum „PREVENCIJA SAOBRAĆAJNIH NEZGODA NA PUTEVIMA 2010“ Novi Sad, 2010.

Bogićević D., Popović V, Dorčić I.: POSSIBLE DEVELOPMENT MANAGEMENT RELATIONS IN THE SYSTEM OF PARKING, THE THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE, „TOWARDS A HUMANE CITY“ Travel demand management, Novi Sad, 27th and 28th October 2011. str. 129 – 135.

Stanković M., Perić M., Bogićević D., Radosavljević D.: SURVEY ON THE CHARACTERISTICS OF TRIPS MADE BY STUDENTS IN NIŠ AND NOVI SAD, THE FOURTH INTERNATIONAL CONFERENCE, „TOWARDS A HUMANE CITY“ Transport in cities of Southeastern Europe, Novi Sad, 24th and 25th October 2013. str. 153 – 158.

Kostić M., Kostić S., Gladović P., Bogićević D.: ANALIZA RADA I PRIMENA NOVIH PROPISA U RADU AUTO ŠKOLA, IX International Conference „ROAD SAFETY IN LOCAL COMMUNITY“, Zaječar, April 09 – 11 , 2014. str. 485 – 490

Stanković M., Bogićević D., Gladović P., Radosavljević D., Stojanović N.: PLANNED ACTIVITIES TO INCREASE ROAD SAFETY IN THE MUNICIPALITY OF KURSUMLIJA, IX International Conference „ROAD SAFETY IN LOCAL COMMUNITY“, Zaječar, April 09 – 11 , 2014. str. 85 – 90.

Ilić M., Bogićević D., Popović V.: METHODOLOGY AND EFFECTS OF THE CAMPAIGN AIMED AT REDUCING DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL IMPLEMENTED IN FACILITIES WHERE ALCOHOL IS CONSUMED, IX International Conference „ROAD SAFETY IN LOCAL COMMUNITY“, Zaječar, April 09 – 11 , 2014. str. 173 – 180.

Bogićević D., Kostić S., Stanković M, Ilić M.: POSSIBILITY OF USING THE CRASH TEST RESULTS FOR THE ANALYSIS OF THE CONSEQUENCES OF TRAFFIC ACCIDENTS IN THE FORM OF VEHICLE CRASHES, XII International Symposium „ROAD ACCIDENTS PREVENTION 2014“, Borsko Jezero, 09th and 10th October 2014. str. 179 – 187.

Bogićević D., Stanković M., Dorčić I., Ilić M.: POSTAVLJANJE ZAŠTITNIH OGRADA NA PUTEVIMA I NJIHOV UTICAJ NA ZAŠTITU UČESNIKA U SAOBRAĆAJU, X International Conference „ROAD SAFETY IN LOCAL COMMUNITY“, Kragujevac, April 22 – 25, 2015. str. 121-130.

Kostić M., Kostić S., Bogićević D.: ANALIZA ZNANJA, STAVOVA I PONAŠANJA ŠKOLSKE DECE U SAOBRAĆAJU NA TERITORIJI OPŠTINE PIROT, X International Conference „ROAD SAFETY IN LOCAL COMMUNITY“ Kragujevac, April 22 – 25, 2015. str. 221-230.

Stanković M., Gladović P., Bogićević D., Mišić J.: EFFECTS OF PUBLIC TRANSPORT ON GREATER ATTRACTIVENESS OF A RESIDENTIAL AREA, THE FIFTH INTERNATIONAL CONFERENCE, „TOWARDS A HUMANE CITY“ Urban Transport 2030 – Mastering Change, Novi Sad, 5th and 6th November 2015. str. 147 – 152.

Popović V, Bogićević D., Trajković I.: IMPORTANCE OF CYCLING INFRASTRUCTURE IN CITIES – CURRENT STATE AND PROPOSED SOLUTIONS IN NIŠ, THE FIFTH INTERNATIONAL CONFERENCE, „TOWARDS A HUMANE CITY“ Urban Transport 2030 – Mastering Change, Novi Sad, 5th and 6th November 2015. str. 247 – 252.

Popović V., Bogićević D., Stanković M., Trivić V.: ZNAČAJ EDUKACIJE O SAOBRAĆAJU DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA U CILJU PREVENCIJE SAOBRAĆAJNIH NEZGODA, XI International Conference „ROAD SAFETY IN LOCAL COMMUNITY“, Vrnjačka Banja, April 13 – 16, 2016. str. 121-130.

Bogićević, D., Stanković, M., Popović, V.: UPOREDNA ANALIZA VREDNOSTI INDIKATORA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA U POLICIJSKIM UPRAVAMA NA PODRUČJU JUŽNE SRBIJE, XIII International Symposium „ROAD ACCIDENTS PREVENTION 2016“, Novi Sad, 13th and 14th October 2016. str. 127 – 136.

Stanković, M., Mihajlović, N., Bogićević, D., Popović, V.: PRIMENA KOMPJUTERSKIH PROGRAMA U REŠAVANJU PRAKTIČNIH SITUACIJA PRILIKOM PROJEKTOVANJA RASKRSNICA I PARKIRANJA, XIII International Symposium „ROAD ACCIDENTS PREVENTION 2016“, Novi Sad, 13th and 14th October 2016. str. 357 – 364.

 

Међународни пројекти

„Утврђивање образовне потребе лиценцираних инструктора вожње – истраживање тренутног нивоа знања и вештина у односу на неопходне компетенције“, Јун 2016. године Агенција за безбедност саобраћаја,

„Упоредна анализа система рехабилитације возача у Европи и свету са препорукама унапређења постојећег система рехабилитације возача у Републици Србији“ Април 2016. године, Агенција за безбедност саобраћаја,

Анализа оптималне организације са предлогом цена такси превоза на територији града Ниша, Март 2016. године, Градска управа Ниш,

Скуп мера за решавање проблема паркирања у Нишкој Бањи, Јун 2014. године, ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ – НИШ

Главни пројекат саобраћајне сигнализације и опреме у зони школа у циљу повећања нивоа безбедности саобраћаја у Прокупљу, Фебруар 2013.године, Општина Прокупље.

 

Активности

Истраживачки интерес:

Укупан број цитатата:

Укупан број радова са SCI SSCI) листе: