dr Dušan Stefanović

Imejl: dusan.stefanovic@akademijanis.edu.rs

Telefon: 018 588 211 lokal 103

Termin konsultacija:

 

Akademska karijera

Izbor u zvanje 20.06.2016. godine na Visokoj tehničkoj školi u Nišu, oblasti Računarske tehnologije i Komunikacone tehnologije sa elektronikom.

Doktorirao 2012. godine na Elektronskom fakultetu u Nišu, oblast Elektrotehnika i računarstvo.

Diplomirao 2005. godine na Elektronskom fakultetu u Nišu, oblast Telekomunikacije.

 

Uža naučna oblast

Računarske tehnologije

Komunikacone tehnologije sa elektronikom

 

Studijski programi

|KOT| Komunikacione tehnologije (osnovne / specijalističke studije)

|SRT| Savremene računarske tehnologije (osnovne / specijalističke studije)

 

Predmeti na kojima je nastavnik angažovan

Mrežni servisi (SRT)

Administriranje računarskih mreža (SRT)

VBA programiranje (SRT)

Baze podataka (KOT / SRT)

Aktivni mrežni uređaji (SRT – specijalističke studije)

Administriranje baze podataka (KOT – specijalističke studije)

 

Reprezentativne reference

Danijel Djosic, Dusan Stefanovic, Caslav Stefanovic “Level Crossing Rate of Macro- diversity System with Two Micro-diversity SC Receivers over Correlated Gamma Shadowed α–µ Multipath Fading Channel“, IETE Journal of Research, AVGUST 2015 (M23)
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/03772063.2015.1075913

D. Stefanović, B. Nikolić, D. Milić, M. Stefanović, N. Sekulović „Post Detection Microdiversity and Dual Macrodiversity in Shadowed Fading Channels „Elektronika Ir Elektrotechnika, ISSN 1392 – 1215,Vol 117,2012 (M23)
http://www.eejournal.ktu.lt/index.php/elt/article/view/1059

R. Panic, Dusan Stefanovic, Ivana Petrovic, Mihajlo Stefanovic, Jelena Anastasov and Dragana Krstic„Second order statistics of selection macro-diversity system operating over Gamma shadowed \kappa-\mu fading channels “, EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, doi:10.1186/1687-1499-2011-151, Oktobar 2011 (M23)
http://jwcn.eurasipjournals.com/content/2011/1/151

Branimir Jaksic, Dusan Stefanovic, Mihajlo Stefanovic, Petar Spalevic, Vladeta Milenkovic “Level Crossing Rate of Macrodiversity System in the Presence of Multipath Fading and Shadowing”,Radioengineering,Vol. 24, No. 1, APRIL 2015(M23)
http://www.radioeng.cz/fulltexts/2015/15_01_0185_0191.pdf

Dusan Stefanovic, Stefan R. Panic, Petar Spalevic „Second-order statistics of SC macrodiversity system operating over Gamma shadowed Nakagami-m fading channels“,AEU – International Journal of Electronics and Communications, Volume 65, Issue 5, May 2011, Pages 413–418 (M 23);
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1434841110001421

Perica Federšpil, Dušan Stefanović, Slavimir Stošović “Praćenje navika studenata na Internetu analizom IP saobraćaja upotrebom netflow analajzera“ INFOTEH-JAHORINA, March 2016

Dejan Jovanović, Dušan Stefanović, Dejan Blagojević, “ IP telefonija – integracija Cisco i open source rešenja“ 18. Telekomunikacioni forum, TELFOR 2010, Beograd, 23-25 nobembar 2010
http://www.telfor.rs/files/radovi/TELFOR2010_02_20.pdf

Dimitrije Kostić, Dušan Stefanović, Dejan Blagojević, “ Otpornost konekcije na otkaz praćenjem objekata na Internetu u prisustvu redundantnog mrežnog prolaza“ INFOTEH-JAHORINA Vol. 13, March 2014
http://infoteh.etf.unssa.rs.ba/zbornik/2014/radovi/KST-3/KST-3-8.pdf

Danijel Djosic, Dusan Stefanovic, Caslav Stefanovic “Level Crossing Rate of Macro- diversity System with Two Micro-diversity SC Receivers over Correlated Gamma Shadowed α–µ Multipath Fading Channel“, IETE Journal of Research, AVGUST 2015 (M23)
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/03772063.2015.1075913

Sasa Dulović, Dušan Stefanović, Dejan Blagojević, “ Uporedne karakteristike STP i PVST protokola“, INFOTEH-JAHORINA Vol. 11, March 2012
http://www.infoteh.rs.ba/zbornik/2012/radovi/RSS-5/RSS-5-7.pdf

Lepomir Petković, Dušan Stefanović, Dejan Blagojević, “KREIRANJE I ANALIZA BEZBEDNIH SITE-TO-SITE I CLIENT-TO-SITE VPN KONEKCIJA”, INFOTEH-JAHORINA Vol. 10, Ref. B-III-5, p. 210-214, March 2011, ISBN-99938-624-2-8
http://infoteh.etf.unssa.rs.ba/rad/2011/B-III/B-III-5.pdf

Ostalo

Održao sam profesionalne obuke iz oblasti CISCO tehnologija radnicima Telenora, Philip Morisa,…
Radnicima Nemačke kompanije Leoni održao sam obuku iz VBA programiranja u Excel-u.
Radnicima kompanija koje su članovi privredne komore Niš održao sam obuku iz naprednog Excel-a.
Učestvovao sam u razvoju velikog broj aplikacija od kojih se tri koriste u Visokoj tehničkoj školi.
Prva, veb aplikacija je baza podataka naučno istraživačkih radova koja na jednom mestu objedinjuje istraživačke radove profesora, asistenata i saradnika Visoke tehničke škole (http://radovi.vtsnis.edu.rs‚).
Druga je desktop aplikacija razvijena za potrebe biblioteke koja vodi evidenciju o literaturi koja je na raspolaganju studentima i profesorima, završnim i specijlističkim radovima uz prateće izveštaje.
Treća aplikacija je baza podataka razvijena za potrebe međunarodnog projektaWAMMP koja sadrži podatke o kompanijama koje se bave upravljanjem otpada(http://project.wamppp.com).

 

Aktivnosti

Istraživački interes:

Ukupan broj citatata:

Ukupan broj radova sa SCI SSCI) liste: 8