др Милица Цветковић

Имејл: milica.cvetkovic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 120

Термин консултација:

 

Академска каријера

Избор у звање 2014. године на Високој техничкој школи у Нишу, област: Природне науке

Докторирала 2014. године на Природно-математичком факултету у Нишу, област: Математика

<

Дипломирала 2004. године на Природно-математичком факултету у Нишу, област: Математика

 

Ужа научна област

Математичке науке

 

Студијски програми

|ИНИ| Индустријско инжењерство (основне студије)

|ЗЖС| Заштита животне средине (основне студије)

|ДРС| Друмски саобраћај (основне студије)

 

Предмети на којима је наставник ангажован

Математика 1 (ИНИ / ЗЖС / ДРС)

Математика 2 (ИНИ / ЗЖС / ДРС)

Статистика и анализа (ЗЖС)

 

Репрезентативне референце

Ljubica S. Velimirović, Marija S. Ćirić, Milica D. Cvetković, „Change of the Willmore Energy Under InfinitesimalBending of Membranes“, Computers and Mathematics with Applications, Vol. 59, pp. 3679–3686, 2010. (M21)

Ljubica S. Velimirović, Milica D. Cvetković, Marija S. Ćirić, Nikola M. Velimirović, „Analysis of Gaudi Surfaces at Small Deformations“, Applied Mathematics and Computation, Vol. 218, No 13, pp. 6999-7004, 2012. (M21)

Ljubica S. Velimirović, Milica D. Cvetković, Marija S. Ćirić, Nikola M. Velimirović, „Variation of shape operator under infinitesimal bending of surface“, Applied Mathematics and Computation, Vol. 225, pp. 480-486, 2013. (M21)

Milica D. Cvetković, Milan Lj. Zlatanović, „New Cartan’s tensors and pseudotensors in a Generalized Finsler Space“, Filomat 28:1, pp. 107–117, 2014. (M21)

Ljubica S. Velimirović, Milica D. Cvetković, „Gaudi Surfaces and Curvature Based Functional Variations“, Applied Mathematics and Computation, Vol. 228, pp. 377-383, 2014. (M21)

Milica D. Cvetković, „Curvature based functions variations“, FACTA UNIVERSITATIS (NI ), Ser. Math.Inform. 28, No 1, pp. 51-63, 2013. (M51)

Milan Lj. Zlatanović, Milica D. Cvetković, Nikola M. Velimirović, „Analysis of Kinds of Conoid at Small Deformations“, Pollack Periodica – University of Pécs, Hungary, Vol. 7, No Suppl, pp. 163-171, 2012. (M51)

Ljubica S. Velimirović, Milica D. Cvetković, Marija S. Ćirić, Nikola M. Velimirović, „Ruled Surfaces in Architecture“, Int J. on IT and Security, No 4, pp. 21–30, 2009. (M51)

Ljubica S. Velimirović, Milica D. Cvetković, Marija S. Ćirić, „The shape of the bendable surface“, Proceedings of 3rd International Scientific Conference „moNGeometrija 2012“, Novi Sad, pp. 585-594, 2012. (M33)

Milica D. Cvetković, Ljubica S. Velimirović, Nikola M. Velimirović, „Shape of surfaces analysis“, Proceedings of 4th International Scientific Conference „moNGeometrija 2014“, Vlasina, pp. 194-203, 2014. (M33)

Milica D. Cvetković, Aleksandra Boričić, Dejan Blagojević, „Statistical analysis of injuries of health workers due to inadequate working conditions and work environment“, Proceedings of 10th International Conference on Risk and Safety Engineering, Kopaonik Ski Resort, pp. 305-313, 2015. (M33)

Milica D. Cvetković, Miloš Spasić, „Comparative analysis of injuries between medical and non-medical workers of clinical center in Niš“, Proceedings of 11th International Conference on Risk and Safety Engineering, Kopaonik Ski Resort, pp. 237-244, 2016. (M33)

Активности

Истраживачки интерес: Диференцијална геометрија кривих и површи и примене, Бесконачно мале деформације површи, Тензорски рачун и примене, Статистичка обрада података

Укупан број цитатата: 14

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе: 5