др Милица Цветковић

Имејл: milica.cvetkovic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 120

Термин консултација:

 

Академска каријера

Избор у звање 2017. године на Академији техничко-васпитачких струковних студија Ниш, област Природне науке

Докторирала 2014. године на Природно-математичком факултету у Нишу, област: Математика

Дипломирала 2004. године на Природно-математичком факултету у Нишу, област Математика

 

Ужа научна област

Математичке науке

 

Студијски програми

|ИНИ| Индустријско инжењерство (основне струковне студије)

|ЗЖС| Заштита животне средине (основне струковне студије)

|ДРС| Друмски саобраћај (основне струковне студије)

|УО| Управљање отпадом (мастер струковне студије)

 

Предмети на којима је наставник ангажован

Математика 1 (Основне струковне студије)

Математика 2 (Основне струковне студије)

Статистика и анализа (Основне струковне студије)

Обрада и анализа података (Мастерструковне студије)

Мониторинг постројења за третман отпада (Мастер струковне студије)

 

Уџбеници

Информатор за упис студената Академије техничко-васпитачких струковних студија – Одсек Ниш са збирком задатака из математике.

 

Домаћи пројекти

Примена концепта зелених пракси у развоју програмских садржаја GREENP-EDU – Пројекат финансира Министартво просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије у оквиру програма: „Развој високог образовања“.

Међународни пројекти

Развој курикулума студијског програма Управљање отпадом, у сарадњи са приватним и јавним сектором” (Waste management curricula development in partnership with public and private sector-WamPPP), 561821-EPP-1-2015-EPPKA2-CBHE-JP , 2015-2018.

Improving the Traffic Safety in the Western Balkan Countries through Curriculum Innovation and Development of Undergraduate and Master Studies/TRAFSAF, EAC/A05/2017, 2018-2021.

Репрезентативне референце

Milica D. Cvetković, Ljubica S. Velimirović, Application of shape operator under infinitesimal bending of surface, Filomat, Vol. 33, No 4, (2019), 1267-1271. (М22)

Lj. Velimirović, M. Cvetković, Gaudi Surfaces and Curvature Based Functional Variations, Applied Mathematics and Computation, Vol. 228 (2014), pp. 377-383. (М21)

Milica D. Cvetković, Milan Lj. Zlatanović, New Cartan’s tensors and pseudotensors in a Generalized Finsler Space, Filomat, Vol. 28, No 1, (2014), 107–117. (М22)

Lj. Velimirović, M. Cvetković, M. Ćirić, N. Velimirović, Variation of shape operator under infinitesimal bending of surface, Applied Mathematics and Computation, Vol. 225, (2013), pp. 480-486. (М21)

M. Cvetković, Curvature based functions variations, FACTA UNIVERSITATIS (NIŠ), Ser. Math.Inform. 28, No 1, (2013), pp.51-63. (М51)

Lj. Velimirović, M. Cvetković, M. Ćirić, N. Velimirović, Analysis of Gaudi Surfaces at Small Deformations, Applied Mathematics and Computation, Vol. 218, No 13, (2012), pp.6999-7004. (М21)

M. Zlatanović, M. Cvetković, N.Velimirović, Analysis of Kinds of Conoid at Small Deformations, Pollack Periodica – An International Journal for Engineering and Information Sciences, Pollack Mihály Faculty of Engineering and Information Technology, University of Pécs, Hungary, Vol. 7, No Suppl, (2012), pp. 163-171. (М51)

Lj. Velimirović, M. Ćirić, M. Cvetković, Change of the Willmore Energy Under Infinitesimal Bending of Membranes, Computers and Mathematics with Applications 59 (2010), pp. 3679–3686. (М21)

M. Cvetković, A. Boričić, D. Blagojević, N. Tošić, M. Spasić, Monitoring postrojenja za tretman medicinskog otpada, Zbornik radova 14. Međunarodnog savetovanja Rizik i bezbednosni inženjering, Kopaonik, (2019), pp. 297-304.

M. Cvetković, A. Boričić, D. Blagojević, Ocena kvaliteta sistema za upravljanje medicinskim otpadom u KC Niš, Zbornik radova 4. Naučno-stručnog skupa POLITEHNIKA 2017, (2017), 75-80.

 

Активности

Истраживачки интерес:Диференцијална геометрија кривих и површи и примене у архитектури и инжењерству, Обрада и анализа података.

Укупан број цитатата: 41

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе: 6