dr Milica Cvetković

Imejl: milica.cvetkovic@akademijanis.edu.rs

Telefon: 018 588 211 lokal 120

Termin konsultacija:

 

Akademska karijera

Izbor u zvanje 2017. godine na Akademiji tehničko-vaspitačkih strukovnih studija Niš, oblast Prirodne nauke

Doktorirala 2014. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu, oblast: Matematika

Diplomirala 2004. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu, oblast Matematika

 

Uža naučna oblast

Matematičke nauke

 

Studijski programi

|INI| Industrijsko inženjerstvo (osnovne strukovne studije)

|ZŽS| Zaštita životne sredine (osnovne strukovne studije)

|DRS| Drumski saobraćaj (osnovne strukovne studije)

|UO| Upravljanje otpadom (master strukovne studije)

 

Predmeti na kojima je nastavnik angažovan

Matematika 1 (Osnovne strukovne studije)

Matematika 2 (Osnovne strukovne studije)

Statistika i analiza (Osnovne strukovne studije)

Obrada i analiza podataka (Masterstrukovne studije)

Monitoring postrojenja za tretman otpada (Master strukovne studije)

 

Udžbenici

Informator za upis studenata Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija – Odsek Niš sa zbirkom zadataka iz matematike.

 

Domaći projekti

Primena koncepta zelenih praksi u razvoju programskih sadržaja GREENP-EDU – Projekat finansira Ministartvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije u okviru programa: „Razvoj visokog obrazovanja“.

Međunarodni projekti

Razvoj kurikuluma studijskog programa Upravljanje otpadom, u saradnji sa privatnim i javnim sektorom” (Waste management curricula development in partnership with public and private sector-WamPPP), 561821-EPP-1-2015-EPPKA2-CBHE-JP , 2015-2018.

Improving the Traffic Safety in the Western Balkan Countries through Curriculum Innovation and Development of Undergraduate and Master Studies/TRAFSAF, EAC/A05/2017, 2018-2021.

Reprezentativne reference

Milica D. Cvetković, Ljubica S. Velimirović, Application of shape operator under infinitesimal bending of surface, Filomat, Vol. 33, No 4, (2019), 1267-1271. (M22)

Lj. Velimirović, M. Cvetković, Gaudi Surfaces and Curvature Based Functional Variations, Applied Mathematics and Computation, Vol. 228 (2014), pp. 377-383. (M21)

Milica D. Cvetković, Milan Lj. Zlatanović, New Cartan’s tensors and pseudotensors in a Generalized Finsler Space, Filomat, Vol. 28, No 1, (2014), 107–117. (M22)

Lj. Velimirović, M. Cvetković, M. Ćirić, N. Velimirović, Variation of shape operator under infinitesimal bending of surface, Applied Mathematics and Computation, Vol. 225, (2013), pp. 480-486. (M21)

M. Cvetković, Curvature based functions variations, FACTA UNIVERSITATIS (NIŠ), Ser. Math.Inform. 28, No 1, (2013), pp.51-63. (M51)

Lj. Velimirović, M. Cvetković, M. Ćirić, N. Velimirović, Analysis of Gaudi Surfaces at Small Deformations, Applied Mathematics and Computation, Vol. 218, No 13, (2012), pp.6999-7004. (M21)

M. Zlatanović, M. Cvetković, N.Velimirović, Analysis of Kinds of Conoid at Small Deformations, Pollack Periodica – An International Journal for Engineering and Information Sciences, Pollack Mihály Faculty of Engineering and Information Technology, University of Pécs, Hungary, Vol. 7, No Suppl, (2012), pp. 163-171. (M51)

Lj. Velimirović, M. Ćirić, M. Cvetković, Change of the Willmore Energy Under Infinitesimal Bending of Membranes, Computers and Mathematics with Applications 59 (2010), pp. 3679–3686. (M21)

M. Cvetković, A. Boričić, D. Blagojević, N. Tošić, M. Spasić, Monitoring postrojenja za tretman medicinskog otpada, Zbornik radova 14. Međunarodnog savetovanja Rizik i bezbednosni inženjering, Kopaonik, (2019), pp. 297-304.

M. Cvetković, A. Boričić, D. Blagojević, Ocena kvaliteta sistema za upravljanje medicinskim otpadom u KC Niš, Zbornik radova 4. Naučno-stručnog skupa POLITEHNIKA 2017, (2017), 75-80.

 

Aktivnosti

Istraživački interes:Diferencijalna geometrija krivih i površi i primene u arhitekturi i inženjerstvu, Obrada i analiza podataka.

Ukupan broj citatata: 41

Ukupan broj radova sa SCI (SSCI) liste: 6