др Милош Стојановић

Имејл: milos.stojanovic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211

Термин консултација: Понедељак 12:00 – 13:00

 

Академска каријера

Избор у звање 2017. године на Високој техничкој школи у Нишу, област Рачунарске технологије

Докторираo 2013. године на Електронском факултету у Нишу, област Рачунарске технологије

Дипломираo 2006. године на Електронском факултету у Нишу, област Рачунарска техника

 

Ужа научна област

Рачунарске технологије

 

Студијски програми

|КОТ| Комуникационе технологије (основне)

|СРТ| Савремене рачунарске технологије (основне студије / специјалистичке студије)

|ГРИ| Грађевинско инжењерство (основне студије)

|ИНИ| Индустријско инжењерство (основне студије)

 

Предмети на којима је наставник ангажован

Пројектовање помоћу рачунара (КОТ / СРТ)

Информациони системи (ИНИ / ГРИ)

Програмски језици 2 (СРТ)

Софтверско инжењерство (СРТ)

Програмски алати за развој апликација (СРТ – специјалистичке студије)

 

Уџбеници

Репрезентативне референце

Z. Milivojević, D. Brodić, „Estimation Of The Fundamental Frequency Of The Real Speech Signal Compressed By MP3 Algorithm“, Archives of Acoustics, Vol. 38. No. 3, pp. 363-373, 2013. (M23)

D. Brodić, Z. Milivojević, Č. Maluckov, „Recognition of the Script in Serbian Documents using Frequency Occurrence and Co-occurrence Analysis“, The Scientific World Journal, Multidimensional Signal Processing and Applications (MULTI), No. 896328 (Research Article). (M21)

Z. Milivojević, V. Stojanović, „Simulation Model Of The ANC System For Noise Reduction In The Real Ambient“, Advances in Electrical and Computer Engineering – AECE, Vol. 13, No. 3, pp.33-38, 2013. (M23)

D. Brodić, D. Milivojević, Z. Milivojević, „An Approach to a Comprehensive Test Framework for Analysis and Evaluation of Text Line Segmentation Algorithms“, Sensors, vol. 11, no. 9, pp. 8782-8812, 2011. (M21)

Z. Milivojević, M. Milivojević, D. Brodić, „The Effects of the Acute Hypoxia to the Fundamental Frequency of the Speech Signal“, AECE Advances in Electrical and Computer Engineering, Vol. 12, no. 2, pp. 57-60, 2012. (M23)

D. Brodić, D. Milivojević, Z. Milivojević, „Basic Test Framework for the Evaluation of Text Line Segmentation and Text Parameter Extraction“, Sensors, vol. 10, no. 5, pp. 5263-5279, 2010. (M21)

Z. Milivojević, D. Brodić, „Estimation of the fundamental frequency of the speech signal compressed by G.723.1 algorithm applying PCC interpolation“, Journal of Electrical Engineering, vol. 62, no. 4, pp. 181-189, 2011. (M23)

Z. Milivojević, M. Mirković, S. Milivojević, „Fundamental Frequency Estimation of The Speech Signal Commpressed by MP3 Algorithm Using PCC Interpolation“, Advances in Electrical and Computer Engineering, vol. 10, no. 1, pp. 18-22, 2010. (M23)

Z. Milivojević, M. Mirković, „Estimation of the fundamental frequency of the speech signal modeled by the SYMPES method“, International Journal of Electronics and Communications (AEU), vol. 63, no. 3, pp. 200-208, 2009. (M23)

D. Brodić, Z. Milivojević, „Text Line Segmentation with the Algorithm based on the Oriented Anisotropic Gaussian Kernel“, JEEEC Journal of Electrical Engineering, Vol. 64, No. 4, pp, 238-243, 2013. (M23)

Активности

Истраживачки интерес: Машинско учење (Machine learning)

Укупан број цитатата: 68(Link)

Укупан број радова са SCI SSCI) листе: 8