др Милош Стојановић

Имејл: milos.stojanovic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211

Термин консултација:

 

Академска каријера

Избор у звање 2017. године на Високој техничкој школи у Нишу, област Рачунарске технологије

Докторираo 2013. године на Електронском факултету у Нишу, област Рачунарске технологије

Дипломираo 2006. године на Електронском факултету у Нишу, област Рачунарска техника

 

Ужа научна област

Рачунарске технологије

 

Студијски програми

|КОТ| Комуникационе технологије (основне)

|СРТ| Савремене рачунарске технологије (основне студије / специјалистичке студије)

|ГРИ| Грађевинско инжењерство (основне студије)

|ИНИ| Индустријско инжењерство (основне студије)

 

Предмети на којима је наставник ангажован

Пројектовање помоћу рачунара (КОТ / СРТ)

Информациони системи (ИНИ / ГРИ)

Програмски језици 2 (СРТ)

Софтверско инжењерство (СРТ)

Програмски алати за развој апликација (СРТ – специјалистичке студије)

 

Уџбеници

Репрезентативне референце

Marković, M. Stojanović, M. Božić, J. Stanković, Stock Market Trend Prediction Based on the LS-SVM Model Update Algorithm, ICT Innovations 2014, Advances in Intelligent Systems and Computing, Springer,Vol. 311, pp. 105-114, 2015.

Stojanović, M. Božić, M. Stanković, Z. Stajić, A methodology for training set instance selection using mutual information in time series prediction, Neurocomputing, Elsevier,Vol. 141, pp. 236-245, October 2014.

Marković, M. Stojanović, J. Stanković, M. Stanković, Stock market trend prediction using AHP and weighted kernel LS-SVM, Soft Computing, Springer, pp. 1-12, 2016.

Božić, M. Stojanović, Z. Stajić, N. Floranović, Mutual Information-Based Inputs Selection for Electric Load Time Series Forecasting, Entropy, vol. 15, pp. 926-942, 2013.

Božić, M. Stojanović, Z. Stajić, D. Tasić, A New Two-stage Approach to Short Term Electrical Load Forecasting, Energies, vol. 6, pp. 2130-2148, April 2013.

Cvetković, M. Stojanović, S. Nikolić, Multi-channel descriptors and ensemble of Extreme Learning Machines for classification of remote sensing images, Signal Processing: Image Communication,Vol. 39, pp.111-120, 2015.

Stojanović, M. Božić, M. Stanković, Z. Stajić, Adaptive least squares support vector machines method for short-term load forecasting based on mutual information for inputs selection, International review of electrical engineering (IREE), vol. 7, n.1, February 2012.

Stojanović, M. Božić, Z. Stajić, and M. Milošević, LS-SVM model for electrical load prediction based on incremental training set update, Przegląd Elektrotechniczny, vol. 89, no. 4, pp. 195–199, 2013.

Božić, M. Stojanović, Z. Stajić, and Đ. Đukić, Power Transformer Fault Diagnosis based on Dissolved Gas Analysis with Logistic Regression,Przegląd Elektrotechniczny, vol. 89, no. 6, pp. 83–87, 2013.

Cvetković, M. Stojanović, S. Nikolić, Hierarchical ELM ensembles for visual descriptor fusion, Information Fusion,Vol. 41, pp.16-24, 2018.

 

Активности

Истраживачки интерес: Машинско учење (Machine learning)

Укупан број цитатата: 68(Link)

Укупан број радова са SCI SSCI) листе: 8