др Мирко Косановић

Имејл: mirko.kosanovic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 103

Термин консултација:

 

Академска каријера

Избор у звање 2014. године на Високој техничкој школи у Нишу, област Рачунарске технологије и Комуникационе технологије са електроником.

Докторираo 2014. године на Електронском факултету у Нишу, област Рачунарска техника

Магистрираo 1987. године на Електронском факултету у Нишу, област Рачунарска техника

Дипломираo 1981. године на Електронском факултету у Нишу, област Рачунарска техника

 

Ужа научна област

Рачунарске технологије

Комуникационе технологије са електроником

 

Студијски програми

|КОТ| Комуникационе технологије (основне)

|СРТ| Савремене рачунарске технологије (основне студије / специјалистичке студије)

 

Предмети на којима је наставник ангажован

Програмски језици 1 (СРТ/КОТ)

Рачунарске мреже (СРТ/КОТ)

Оперативни системи (СРТ)

Архитектура персоналних рачунара (КОТ)

Клијент сервер системи (СРТ)

Заштита података у комуникационим мрежама (КОТ)

Бежичне рачунарске мреже (СРТ – специјалистичке студије)

Сигурност у рачунарским мрежама (СРТ – специјалистичке студије)

 

Уџбеници

Репрезентативне референце

M. Kosanović, M. Stojčev, ”RPATS – Reliable Power Aware Time Synchronization Protocol”, Microelectronics Reliability, Vol. 54 issue 1 January, 2014. pp. 303-315, DOI information: 10.1016/j.microrel. 2013.09.004, (M22),http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0026271413003375

M. Kosanović, M. Stojčev, ”Energy efficiency of sensor nodes’’, In Proceedings of 22th Telecommunications Forum TELFOR 2014, 344-351, Beograd, 25-27.11.2014, pozivni rad, (M31)

M. Kosanović, M. Stojčev, ”Rendezvous Scheme with Resizable Guard Time Selection”, 29th International Conference on Microelectronics – MIEL 2014, pp. 471-474, Beograd 12-15.05.2014, (M3)

M. Kosanović, M. Stojčev, ”RPLL – Rendezvous Protocol for Long-Living Sensor Node”, Facta Universitatis, Series: Electronics and Energetics, Vol.28 No.1, pp. 85-102, January 2015, (M24)
http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUElectEnerg/article/view/275

M. Stojcev, M. Kosanovic, Lj.Golubovic, ”Power management and energy harvesting techniques for wireless sensor nodes”, In Proceedings of 9th TELSIKS IEEE 7-9.10.2009 pozivni rad, (M31)

M. Kosanović, M. Stojčev, ”Rendezvous Scheme with Resizable Guard Time Selection”, 29th International Conference on Microelectronics – MIEL 2014, pp. 471-474, Beograd 12-15.05.2014, (M33)

M. Kosanović, M. Stojčev, ”Connecting Wireless Sensor Networks to Internet”, Facta Universitatis, Series: Mechanical Engineering Vol. 9, No 2, 2011, pp.169-182, (M51)
http://facta.junis.ni.ac.rs/me/me201102/me201102-04.html

M. Kosanović, M. Stojčev, ”Active Time-slot Extension in Wireless Sensor Networks”, In Proceedings of XLVIII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST 2013, 26 – 29 June 2013; Ohrid, Macedonia, Vol 1, pp. 91-94, (M33)
http://www.icestconf.org

M. Kosanović, M. Kosanović ”Isplativost primene WebSocket protokola u bežičnim senzorskim mrežama”, XV INFOTEH 2016, Jahorina 16-18.03.2016, (M33)

M. Kosanović, M. Kosanović, ”Transmission ofmultimedia datain Wireless Sensor Networks”, In Proceedings of International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST 2016, 28 – 30 June 2016; Ohrid, Macedonia, (M33)
http://www.icestconf.org

Активности

Системски софтвер, Протоколи рачунарских мрежа, Бежичне сензорске мреже, Енергетска ефикасност у рачунарским мрежама

Укупан број цитатата: 124

Укупан број радова са SCI SSCI) листе: 1