др Ненад Стојковић

Имејл: nenad.stojkovic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 117

Термин консултација: Понедељак 13:00 - 14:00

 

Академска каријера

Избор у звање 2018. године на Високој техничкој школи у Нишу, област Конструкције, визуелизација и материјализација у грађевинарству и Саобраћајнице и хидротехника са организацијом и технологијом грађења.

Докторирао 2017. на Грађевинско-архитектонском факултету, Универзитета у Нишу, назив докторске дисертације: „Истраживање понашања адхезионих спојева металних конструкција под дејством статичког и цикличног оптерећења“.

Дипломирао 2009. године на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу. Назив дипломског рада: „Пројекат висећег моста преко реке Моравице“.

 

Ужа научна област

Грађевинарство

 

Студијски програми

Грађевинско инжењерство (основне студије)

Друмски саобраћај (основне студије)

Комунално инжењерство (специјалистичке студије)

Управљање отпадом (мастер студије)

 

Предмети на којима је наставник ангажован

Геодезија (ГРИ – основне студије)

Статика конструкција (ГРИ – основне студије)

Бетонске конструкције (ГРИ – основне студије)

Дрвене и металне конструкције (ГРИ – основне студије)

Саобраћајнице 1 (ГРИ – основне студије)

Саобраћајнице 2 (ГРИ – основне студије)

Путеви (ДРС – основне студије)

Пројектовање градских саобраћајница (КОИ – специјалистичке студије)

Планирање, грађење и одржавање градских саобраћајница (КОИ – специјалистичке студије)

Пројектовање депонија (УПО – мастер студије)

 

Пројекти

ТР 16001 – Експериментална и теоријска истраживања реалних веза армирано-бетонских и спрегнутих конструкција при статичком и динамичком оптерећењу

ТР 37003 – Развој хидроинформационог система за праћење и рану најаву суша

ТЕМPUS JPHES 157871 Occupational safety and health-degree curricula and lifelong learning

517153-TEMPUS-1-2011-1-DETEMPUS-JPGR – Conducting graduate surveys and improving alumni services for enhanced strategic management and quality improvement (CONGRAD)

561821-EPP-1-2015-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP Waste management curricula development in partnership with public and private sector

598551-EPP-1-2018-1-XK-EPPКА2-CBHE-JP Improving the Traffic Safety in the Western Balkan Countries through Curriculum Innovation and Development of Undergraduate and Master Studies (TRAFSAF)

 

Репрезентативне референце

Stojković, R. Folić, H. Pasternak: Mathematical model for the prediction of strength degradation of composites subjected to constant amplitude fatigue, International Journal of Fatigue, Vol. 103, 2017., pp 478-487, https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2017.06.032 (M21)

Stojković, D.Perić, D. Stojić, N. Marković: New stress-strain model for concrete at high temperatures, Technical Gazette, No.3, Vol.24, 2017., pp 863-868, https://doi.org/10.17559/TV-20151027225413 (M23)

Marković, T. Nestorović, D. Stojić, M. Marjanović, N. Stojković: Hybrid approach for two dimensional damage localization using piezoelectric smart aggregates, Mechanics Research Communications, Vol. 85, 2017., pp 69-75, ISSN 0093-6413, https://doi.org/10.1016/j.mechrescom.2017.08.011 (M22)

Stojković, D.Stojić, S. Živković, G. Topličić Ćurčić: Algorithm for determination of S-N curves of the structural elements subjected to cyclic loading, Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering, Vol. 15, No. 3, 2018., pp 81-91, ISSN 0354-4605, https://doi.org/10.2298/FUACE170407007S (M24)

Stojković, H. Pasternak: Fatigue of adhesively bonded structural elements – residual strength models, Proceedings of the 14th International Conference VSU’2014, Vol. 2, Sofia, 2014., pp 34-39 (M33)

Stojković, S. Živković, D.Stojić, N. Velimirović, N. Marković: Poređenje metoda određivanja S-N krivih na osnovu rezultata ispitivanja na zamor čeličnih konstrukcija, Zbornik radova Građevinsko-arhitektonskog fakulteta u Nišu, Vol. 31, 2016., pp 1-9 (M52)

Stojković, L. Ledecký, H. Pasternak, C. Mette, E. Stammen, K. Dilger: Tensile strength of adhesively bonded facade joints, Proceedings The VI international conference Civil engineering – Science and Practice, Žabljak, Montenegro, 2016., pp 273-280 (M33)

Ledecký, N. Stojković, Y. Ciupack, H. Pasternak, C. Mette, V. Fischer, E. Stammen, K. Dilger: Service loading and fatigue behavior of adhesively bonded steel-steel facade joints, Proceedings of the 16th International Conference VSU’2016, Sofia, 2016., pp 103-108 (M33)

Stojković, N. Marković, J. Karamarković: Determination of natural frequencies of rectangular plates using Rayleigh-Ritz method, Proceedings – III INTERNATIONAL SYMPOSIUM for students of doctoral studies in the field of Civil Engineering, Architecture and Environmental Protection, University of Novi Sad, Novi Sad, 2011., pp 615-622 (M33)

S. Žvković, N. Stojković: Uticaj debljine čeone ploče i prečnika zavrtnjeva na M-Φ karakteristike veza greda-stub, Zbornik radova Građevinsko-arhitektonskog fakulteta br. 24, Univerzitet u Nišu, Građevinsko-arhitektonski fakultet u Nišu, Niš, 2009. год., str.55-66 (M63)

 

Активности

Истраживачки интерес: Трајност и поузданост конструкција, Замор материјала, Адхезиони спојеви, Металне конструкције, Бетонске конструкције

Укупан број цитатата: –

Укупан број радова са SCI SSCI) листе: –