др Никола Секуловић

Имејл: nikola.sekulovic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 102

Термин консултација:

 

Академска каријера

Избор у звање 20.06.2016. године на Високој техничкој школи у Нишу, области Рачунарске технологије и Комуникацоне технологије са електроником.

Докторирао 2012. године на Електронском факултету у Нишу, област Телекомуникације.

Дипломирао 2007. године на Електронском факултету у Нишу, област Телекомуникације.

 

Ужа научна област

Рачунарске технологије

Комуникацоне технологије са електроником

 

Студијски програми

|КОТ| Комуникационе технологије (основне / специјалистичке студије)

|СРТ| Савремене рачунарске технологије (основне)

 

Предмети на којима је наставник ангажован

Дигиталне комуникације (КОТ)

Телекомуникационе мреже (КОТ)

Кабловски ТК системи (КОТ)

Дигитални телекомуникациони системи (КОТ – специјалистичке студије)

 

Репрезентативне референце

M. Nikola Sekulović, Mihajlo Stefanović, Dragan Denić, Danijela Aleksić, “Performance Analysis of SINR-Based Selection Diversity Over Correlated Rayleigh Fading Channels”, IET Communications, (publisher: Institution of Electrical Engineers), vol. 5, no. 2, pp. 127-134, Jan. 2011. M23

Nikola Sekulović, Mihajlo Č. Stefanović, Dragan Lj. Drača, Aleksandra S. Panajotović, Dušan M. Stefanović “Performance Analysis of Microcellular Mobile Radio Systems with Selection Combining in the Presence of Arbitrary Number of Cochannel Interferences”, Advances in Electrical and Computer Engineering, (publisher: Stefan cel Mare University of Suceava, Romanian Academy of Technical Sciences), vol. 10, no. 4, pp. 3-8, Dec. 2010. M23

Nikola Sekulović, Mihajlo Č. Stefanović, “Performance Analysis of System with Micro- and Macrodiversity Reception in Correlated Gamma Shadowed Rician Fading Channels”, Wireless Personal Communications, (publisher: Springer), (publisher: Springer-Verlag New York, Inc.), vol. 65, no. 1, pp. 143-156, 2012. M23

Nikola Sekulović, Mihajlo Stefanović, Daniela Milović, Selena Stanojčić, “Second-order statistics of system with N-branch microdiversity and L-branch macrodiversity operating over gamma shadowed Nakagami-m fading channels”, International Journal of Communication Systems, (publisher: John Wiley and Sons Ltd.), vol. 27. no. 2, pp. 390-400, Feb. 2014. M22

Aleksandra Panajotović, Nikola Sekulović, Mihajlo Stefanović, Dragan Drača, “Average Level Crossing Rate of Dual Selection Diversity over Correlated Unbalanced Nakagami-m Fading Channels in the Presence of Cochannel Interference”, IEEE Communications Letters, (publisher: Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.), vol. 16, no. 5, pp. 691-693, May 2012. M22

Vladeta Milenković, Nikola Sekulović, Mihajlo Stefanović, Mile Petrović, “Effect of Microdiversity and Macrodiversity on Average Bit Error Probability in Gamma Shadowed Rician Fading Channels”, ETRI Journal, (publisher: Electronics and Telecommunications Research Institute), vol. 32, no. 3, pp. 464-467, Jun. 2010. M22

Aleksandra S. Panajotović, Mihajlo Č. Stefanović, Dragan Lj. Drača, Nikola Sekulović, “Average Level Crossing Rate of Dual Selection Diversity in Correlated Rician Fading with Rayleigh Cochannel Interference”, IEEE Communications Letters, (publisher: Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.), vol. 14, no. 7, pp. 605-607, Jul. 2010. M22

Ana Stanković, Časlav Stefanović, Nikola Sekulović, Zoran Popović, Mihajlo Stefanović, “The distribution of minimum of ratios of two random variables and its application in analysis of multi-hop systems”, Radioengineering, vol. 21, no. 4, pp. 1156-1162, Nov. 2012. M23

Ana Matović, Edis Mekić, Nikola Sekulović, Mihajlo Stefanović, Marija Matović, Časlav Stefanović, “The distribution of the ratio of the products of two independent a-µ variates and its application in the performance analysis of relaying communication systems”, Mathematical Problems in Engineering, (publisher: Hindawi Publishing Corporation), vol. 2013, Article ID 147106, 6 pages, 2013. M22

Milos Bandjur, Nikola Sekulović, Mihajlo Stefanović, Aleksandra Golubović, Petar Spalević, Dejan Milić, “Second-Order Statistics of System with Microdiversity and Macrodiversity Reception in Gamma-Shadowed Rician Fading Channels”, ETRI Journal, (publisher: Electronics and Telecommunications Research Institute), vol. 35, no. 4, pp. 722-725, Aug. 2013. M23

Активности

Истраживачки интерес:

Укупан број цитатата: 247

Укупан број радова са SCI SSCI) листе: 26