др Петар Ђекић

Имејл: petar.djekic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 120

Термин консултација:

 

Ужа научна област

Производне и информационе технологије

 

Студијски програми

Индустријско инжењерство

Друмски саобраћај

Индустријска екологија

 

Предмети на којима је наставник ангажован

Инжењерска информатика

Производне технологије

Машински елементи

Елементи транспортних средстава

Образовање

Доктор наука (машинско инжењерство) – Машински факултет у Нишу, смер: Производно-информационо технологије и менаџмент назив дисертације: „Анализа утицаја рециклираног гуменог праха на структуру и својства гумених смеша“.

Дипломирани машински инжењер – Машински факултет у Нишу, Производни смер, просек 9,25 назив дипломског рада: „Испитивање гуменог заптивача за клип кочионог цилиндра вагона“.

 

Истраживачки интерес

Полимерни материјали

Понашање материјала и конструкција у експлоатацији

Рециклажне технологије

Производне технологије

 

Пројекти

Унапређење процеса производње гумених транспортних трака у А.Д. „Вулкан“ Ниш.

ISO quality controlling processes and improving plastic parts production “Mollex”,Košice, Slovačka.

TR 14007 „Истраживање и унапређење примарног огибљења електричних локомотива за отежане услове експлоатације”, Машински факултет Ниш, Универзитет Ниш финансиран од стране Министарства Науке и Технологије Републике Србије.

III 41017 „Виртуелни коштано зглобни систем човека и његова примена у претклиничкој и клиничкој пракси“, Машински факултет Ниш, Универзитет Ниш финансиран од стране Министарства Науке и Технологије Републике Србије.

TR 35034 „Истраживање примене савремених неконвенционалних технологија у производним предузећима са циљем повећања ефикасности коришћења, квалитета производа, смањења трошкова и уштеде енергије и материјала“, Машински факултет Ниш, Универзитет Ниш, финансиран од стране

Министарства Науке и Технологије Републике Србије.

158781 – TEMPUS-RS-TEMPUS-JPHES – „Occupational safety and health – degree curricula and lifelong learning“, Висока техничка школа струковних студија Ниш, финансиран из фондова ЕУ.

TEMPUS IPROD 530577 „Improvement of Product Development Studies in Serbia And Bosnia and Herzegovina“ Висока техничка школа струковних студија Ниш, финансиран из фондова ЕУ.

ERASMUS + 561821-EPP-1-2015-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP „Waste management curricula development in partnership with public and private sector“, Висока техничка школа струковних студија Ниш, финансиран из фондова ЕУ.

„Хардверско-софтверско решење за прикупљање лименкии пластичних флаша“ Заједно за заједницу, финансиран од стране Нафтне Индустрије Србије.

 

Научни и стручни радови

Đekić Petar, Radenković Goran., ’’Uticaj udela reciklirane gume na svojstva gumene smeše’’,HEMIJSKA INDUSTRIJA br. 3, Vol 64 DOI: 10.2298/HEMIND 091221026D, Savez hemijskih inženjera Srbije

Petar S.  Đekić, Dragan Temeljkovski, Milan Banić, Stojanče Nusev, „Razvoj sistema za recikliranje otpadnog ulja primenom TRIZ metode“, Časopis IMK‐14 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ, br. 34 1/2010, str. 54 do 64, IMK ’’14 OKTOBAR’’ Kruševac, Srbija, 2010.

Petar S.  Đekić, Dragan Temeljkovski, Stojanče Nusev, „ Izbor optimalnog procesa reciklaže otpadnih pneumatika“ poslato u časopis ISTRAŽIVANJA I PROJEKTOVANJA ZA PRIVREDU, br.2 8/2010, str 65 do 72,  Institut za istraživanje i projektovanje u privredi, Novi Beograd, 2010

Petar  Đekić, Dragan Temeljkovski, Stojančo Nusev, Velimir Stefanović, Mirko Stoiljković, “APPLICATION OF RECYCLED RUBBER IN PRODUCTION OF INSULATION PANELS” 10th International conference „REASRCH AND DEVELOPMENT IN MECHANICAL INDUSTY“ Proceedings, str.1076 do 1081, 16‐19 septembra 2010, SaTCIP Ltd., Vrnjačka Banja 2010.

Dragan Temeljkovski, Stojančo Nusev, Bojan Rančić, Petar  Đekić  „BALING MACHINES AS A CONSTITUENT PART OF THE WASTE RECYCLING SYSTEM”, “APPLICATION OF RECYCLED RUBBER IN PRODUCTION OF INSULATION PANELS” 10th International conference „REASRCH AND DEVELOPMENT IN MECHANICAL INDUSTY“ Proceedings, str.1262 do 1267, 16‐19
septembra 2010, SaTCIP Ltd., Vrnjačka Banja 2010.

Petar Đekić, Jelena Milisavljević, Tomić Mladen, Dušan Marković  “ANALYSIS OF INFLUENCE OF RUBBER DUST ON THE HYSTERESIS OF NB / SBR COMPOUND”, Knjiga proširenih abstrakata „27th Danubia – Adria Symposium“, str. 171 do 172 septembar 2010, University of Technology Wrocław 2010.