др Станиша Димитријевић

Имејл: stanisa.dimitrijevic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 117

Термин консултација: Понедељак 13:00 - 14:00

 

Академска каријера

Избор у звање 2002. године,професор струковних студија на Високој техничкој школи у Нишу, област Друштвене науке и менаџмент

Избор у звање 2002. године, доцент на Филозофском факултету у Косовској Митровици, област Социологија

Докторирао 2002. године на Филозофском факултету у Косовској Митровици, област Социологија

Магистрираo 1996. године на Филозофском факултету у Нишу, област Социологија

Дипломирао 1979. године на Филозофском факултету у Нишу, област Социологија

 

Ужа научна област

Друштвене науке и менаџмент

 

Студијски програми

|ИНИ| Индустријско инжењерство (основне)

|ДРС| Друмски саобраћај (основне)

|КОТ| Комуникационе технологије (основне студије)

|СРТ| Савремене рачунарске технологије (основне студије)

|ГРИ| Грађевинско инжењерство (основне студије/специјалистичке студије)

|ЗЖС| Заштита животне средине (основне студије)

 

Предмети на којима је наставник ангажован

Менаџмент кадрова (КОТ / СРТ/ ГРИ / ДРС / ИНИ /ЗПП)

Пословне комуникације (КОТ / СРТ/ ГРИ / ДРС / ИНИ /ЗПП)

Социологија рада (КОТ / СРТ/ ГРИ / ДРС / ИНИ /ЗПП)

Управљање животним ресурсима (ЗПП)

Методологија израде пројеката и примењених истраживања (ГРИ)

 

Уџбеници

Димитријевић С., Социологија, ВТШ, Ниш,1996.

Димитријевић С., Социологија, Студентско информативно издавачки це­н­тар, Ниш,1999,

Димитријевић С., Социологија, Филозофски факултет, Ко­сов­ска Митровица, 2005.

Репрезентативне референце

Димитријевић С., “Улога социологије рада у образовању техничких стручњака“, ВТШ, Ниш, 1998.

Димитријевић С., “Значај социолошког образовања за развој те­х­ни­чке интелигенције“, ВТШ, Ниш, 2002.

Димитријевић С., “Комуникације кадрова у организацији“, ВТШ, Ниш, 2011.

Димитријевић С., “Услови безбедног рада кадрова у предузећу“, Темпус пројекат, Истраживање ЈП “Железнице Србије“, 2011.

Димитријевић С., “Методологија истраживања кадровске структуре предузећа“, ВТШ, Ниш, 2011.

Димитријевић С., “Одговорност управљања природним ресурсима“, ВТШ, Ниш, 2012.

Димитријевић С., “Негативни утицаји на психо-физички интегритет кадрова у радној средини“,International conference – Protection – Ecology – Security, Бар, Црна Гора, 2013.

Димитријевић С., “Јавни наступи у пословном комуницирању“, ВТШ, Ниш, 2014.

Димитријевић С., “Антропоцентрична и екоцентрична етика“, ВТШ, Ниш, 2015.

Димитријевић С., “Детектовање психосоцијалних узрока стресних стања кадрова у пословном систему“, Stres management and safety, Опатија, Хрватска, 2015.

Активности

Истраживачки интерес: Друштвена страна процеса рада, Комуникације кадрова у организацији, Еколошка етика

Укупан број цитатата:

Укупан број радова са SCI SSCI) листе: