dr Staniša Dimitrijević

Imejl: stanisa.dimitrijevic@vtsnis.edu.rs

Telefon: 018 588 211 lokal 117

Termin konsultacija: Ponedeljak 13:00 - 14:00

 

Akademska karijera

Izbor u zvanje 2002. godine,profesor strukovnih studija na Visokoj tehničkoj školi u Nišu, oblast Društvene nauke i menadžment

Izbor u zvanje 2002. godine, docent na Filozofskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici, oblast Sociologija

Doktorirao 2002. godine na Filozofskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici, oblast Sociologija

Magistrirao 1996. godine na Filozofskom fakultetu u Nišu, oblast Sociologija

Diplomirao 1979. godine na Filozofskom fakultetu u Nišu, oblast Sociologija

 

Uža naučna oblast

Društvene nauke i menadžment

 

Studijski programi

|INI| Industrijsko inženjerstvo (osnovne)

|DRS| Drumski saobraćaj (osnovne)

|KOT| Komunikacione tehnologije (osnovne studije)

|SRT| Savremene računarske tehnologije (osnovne studije)

|GRI| Građevinsko inženjerstvo (osnovne studije/specijalističke studije)

|ZŽS| Zaštita životne sredine (osnovne studije)

 

Predmeti na kojima je nastavnik angažovan

Menadžment kadrova (KOT / SRT/ GRI / DRS / INI /ZPP)

Poslovne komunikacije (KOT / SRT/ GRI / DRS / INI /ZPP)

Sociologija rada (KOT / SRT/ GRI / DRS / INI /ZPP)

Upravljanje životnim resursima (ZPP)

Metodologija izrade projekata i primenjenih istraživanja (GRI)

 

Udžbenici

Dimitrijević S., Sociologija, VTŠ, Niš,1996.

Dimitrijević S., Sociologija, Studentsko informativno izdavački ce­n­tar, Niš,1999,

Dimitrijević S., Sociologija, Filozofski fakultet, Ko­sov­ska Mitrovica, 2005.

Reprezentativne reference

Dimitrijević S., “Uloga sociologije rada u obrazovanju tehničkih stručnjaka“, VTŠ, Niš, 1998.

Dimitrijević S., “Značaj sociološkog obrazovanja za razvoj te­h­ni­čke inteligencije“, VTŠ, Niš, 2002.

Dimitrijević S., “Komunikacije kadrova u organizaciji“, VTŠ, Niš, 2011.

Dimitrijević S., “Uslovi bezbednog rada kadrova u preduzeću“, Tempus projekat, Istraživanje JP “Železnice Srbije“, 2011.

Dimitrijević S., “Metodologija istraživanja kadrovske strukture preduzeća“, VTŠ, Niš, 2011.

Dimitrijević S., “Odgovornost upravljanja prirodnim resursima“, VTŠ, Niš, 2012.

Dimitrijević S., “Negativni uticaji na psiho-fizički integritet kadrova u radnoj sredini“,International conference – Protection – Ecology – Security, Bar, Crna Gora, 2013.

Dimitrijević S., “Javni nastupi u poslovnom komuniciranju“, VTŠ, Niš, 2014.

Dimitrijević S., “Antropocentrična i ekocentrična etika“, VTŠ, Niš, 2015.

Dimitrijević S., “Detektovanje psihosocijalnih uzroka stresnih stanja kadrova u poslovnom sistemu“, Stres management and safety, Opatija, Hrvatska, 2015.

Aktivnosti

Istraživački interes: Društvena strana procesa rada, Komunikacije kadrova u organizaciji, Ekološka etika

Ukupan broj citatata:

Ukupan broj radova sa SCI SSCI) liste: