др Александра Маринковић

Имејл: aleksandra.marinkovic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 117

Термин консултација: Понедељак 12: 00 – 13:00 / Уторак 10:00 – 11:00

 

Академска каријера

Избор у звање 23.06.2014. године на Високој техничкој школи у Нишу, област Конструкције и визуелизација и материјализација у грађевинарству.

Магистрирала 26.09.2013. године на Факултету за градитељски менаџмент, Универзитет Унион Никола Тесла, област Архитектура и урбанизам.

Дипломирала 10.07.2007. године на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу, област Архитектура

 

Ужа научна област

Конструкције и визуелизација и материјализација у грађевинарству

 

Студијски програми

|ГРИ| Грађевинско инжењерство (основне)

|КОИ| Комунално инжењерство (специјалистичке)

 

Предмети на којима је наставник ангажован

Пројектовање објеката високоградње (ГРИ)

Урбанистичко планирање (ГРИ)

Регулатива у грађевинарству (ГРИ)

Софтвери у грађевинарству (ГРИ)

Одрживи развој комуналних средина (КОИ)

Репрезентативне референце

Stojiljković, I. Savić, I. Savić, P. Mitković, Lj. Vasić, A. Marinković, An Urban Planning Approach to the Climatization of Space Using Natural Resources Based on Ceramic Clay, Zeolite and Bentonite Clay, SCIENCE OF SINTERING, 2014., vol. 46 br. 2, str. 259-268. M22
http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0350-820X/2014/0350-820X1402259S.pdf

Lj. Vasilevska, P. Vranic, A. Marinkovic, The effects of changes to the post-socialist urban planning framework on public open spaces in multi-story housing areas: A view from Nis, Serbia, Cities, Volume 36, February 2014, Pages 83–92, Elsevier. M21,
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264275113001583

A. Marinković, LJ. Vasilevska, A. Mirić, D. Perić Functional and design potential of city squares related to social sustainability, TTEM, Journal of Society for Development of Teaching and Business Processes in New Net Environment in B&H, Vol. 7, No 4, DRUNPP, Sarajevo, 2012., pp. 1446-1462. M23 http://www.ttem.ba/pdf/ttem_7_4_web.pdf ‎

A. Marinković, A. Mirić, F. Mirić: European policy on digitalisation of cultural heritage from 2005. onwards, Facta Universitatis, Series: Law and Politics Vol. 14, No 1, 2016, pp. 97 – 103.

A. Marinković, Popularni pristupi rešavanju problema prekomerne upotrebe vozila i parkiranja u gradskim centrima, Zbornik radova, Visoka tehnička škola strukovnih studija – Niš, Decembar, 2015. str. 92-95.

A. Marinković, Razvoj zgrada za parkiranje od nastanka do savremenih zgrada, Zbornik radova, Visoka tehnička škola strukovnih studija – Niš, Decembar, 2014. str. 59-62.

A. Marinković, T. Marinković: Primena zgrada za parkiranje u kontekstu održivog razvoja, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu, Niš 2013. Zbornik radova, str. 72-75, ISBN 978-86-85391-21-7.

A. Mirić, A. Marinković: Razvoj stambenih struktura od ranog kamenog doba do bronzanog doba, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu, Niš 2012. Zbornik radova, str. 47-50, ISBN 978-86-85391-15-61.

A. Mirić, A. Marinković, Local action plan for the improvement of built heritage state in the city of Nis in cotext of implementation of standard Qualicities, Proceedings, Second Regional Scientific Conference of ICOM SEE, Nis, 2012.

A. Mirić, E. Vasić Petrović, A. Marinković, State of built heritage from late antiquity in City of Nis facing the celebration of 1700 years since the creation of Milan edict, Proceedings of International Jubilee Conference UACEG2012: science & practice, University of Architecture, Civil engineering and Geodesy, Sofia, 2012.

A. Marinković, A. Mirić, T. Marinković: Termički prekid aluminijumskih profila za proizvodnju aluminijumske stolarije, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu, Niš 2012. Zbornik radova, str. 43-46, ISBN 978-86-85391-15-61.

A. Marinković, T. Marinković: Uloga i upotreba aluminijuma u „zelenoj arhitekturi“; The Role and Use of Aluminum in “Green” Architecture, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu, Niš 2011. Zbornik radova, str. 44-47, ISBN 978-86-85391-08-8.

M. Pavličić, A. Marinković, S. Stevanović: Space perception and communication tools of architectural space, Međunarodni simpozijum o istraživanjima i primeni savremenih dostignuća u građevinarstvu u oblasti materijala i konstrukcija, XXV Kongres, Tara 19-21. Oktobar 2011. Zbornik radova, str. 327-334, ISBN 978-86-87615-02-1.

A. Marinković, S. Stevanović, M. Pavličić: Application of parking facilities within sustainable development, III International Symposium for students of doctoral studies in the fields of Civil Engineering, Architecture and Environmental Protection, University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, 21-23. September 2011. Zbornik radova, str. 313-318, ISBN 978-86-7892-336-4.

S. Stevanović, M. Pavličić, A. Marinković: Determining optimal combination of passive solar design parameters in Novi Sad, III International Symposium for students of doctoral studies in the fields of Civil Engineering, Architecture and Environmental Protection, University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, 21-23. September 2011. Zbornik radova, str. 219-226, ISBN 978-86-7892-336-4.

A. Marinković, S. Stevanović, M. Pavličić: Interior lighting in the architecture of healthcare facilities, Bulgarian National Committee on Illumination, XIV НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОСВЕТЛЕНИЕ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ BulLight 2010 – България Светлина 2010, СБОРНИК ДОКЛАДИ, page I-9, ISSN 1314-0787, http://bullight2010.cie-bg.org/EN/Proceedings-BulLight.pdf

S. Stevanović, M. Pavličić, A. Marinković: The use of photovoltaic cells and LED lighting in the design of facades of shopping malls, Bulgarian National Committee on Illumination, XIV НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОСВЕТЛЕНИЕ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ BulLight 2010 – България Светлина 2010, СБОРНИК ДОКЛАДИ, page III-17, ISSN 1314-0787,
http://bullight2010.cie-bg.org/EN/Proceedings-BulLight.pdf

M. Pavličić, A. Marinković, S. Stevanović: Light phenomena in the perception of sacral architecture, Bulgarian National Committee on Illumination, XIV НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОСВЕТЛЕНИЕ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ BulLight 2010 – България Светлина 2010, СБОРНИК ДОКЛАДИ, page VI-14, ISSN 1314-0787, http://bullight2010.cie-bg.org/EN/Proceedings-BulLight.pdf

A. Marinković, S. Mirković, T. Marinković: Savremene koncepcije radionica za popravku građevinske mehanizacije u okviru putarskih društava,XXXIII majski skup održavalaca sredstava za rad Srbije, Vrnjačka Banja, 28-29. 05. 2010. Zbornik radova, str. 490-496, ISBN 978 – 86 – 83701- 27- 8.

Активности

Истраживачки интерес: Отворени простор у стамбеним подручјима ниске спратности – велике густине, Планирање и пројектовање одрживих отворених простора, Пројектовање објеката високоградње

Укупан број цитатата: ISI/Web of Science – 3; Scopus – 4

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе: 3