др Даница Милошевић

Имејл: danica.milosevic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 117

Термин консултација: Четвртак 12:00 – 13:00

 

Академска каријера

Избор у звање 2018. године на Високој техничкој школи у Нишу, област Друштвене науке и менаџмент

Магистрирала 2014. године на Филозофском факултету у Нишу, област Англо-америчка књижевност и култура

Дипломирала 2004. године на Филозофском факултету у Нишу, област Енглески језик и књижевност

 

Ужа научна област

Друштвене науке и менаџмент

 

Студијски програми

Грађевинско инжењерство (основне струковне студије)

Индустријско инжењерство (основне струковне студије)

Друмски саобраћај (основне струковне студије)

Заштита животне средине (основне струковне студије)

 

Предмети на којима је наставник ангажован

Технички енглески језик (основне струковне студије)

Пословне комуникације у саобраћају (основне струковне студије)

 

Пројекти

Технички асистент на пројекту Improving the Traffic Safety in the Western Balkan Countries through Curriculum Innovation and Development of Undergraduate and Master Studies/TRAFSAF, EAC/A05/2017, 2018-2021.

Истраживач на пројекту Усмено, обредно, књижевно (Canis lupus: између обредне маске и књижевне животиње) под покровитељством Министарства културе и информисања Републике Србије од септембра месеца 2015. године до децембра месеца 2016. године, у  организацији Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу.

екретар међународног ECBAC TEMPUS пројекта ( ECBAC 517 200)- Establishing and capacity building of the Southern Serbian Academy and the National Conference for Vocational Higher Education од новембра 2011. године до октобра 2015. године.

Репрезентативне референце

Даница Милошевић, Simultaneous Development of Language and Computer Skills:An Interdisciplinary Approach to Translation,  in Positioning English for Specific Purposes in an English Language Teaching  Context (ed. Nadežda Stojković), July 2018,Vernon Press,Wilmington, USA, ISBN 978-1-62273-414-6.

Даница Милошевић, Using Video Materials in English for Technical Sciences: a Case Study, in New Developments in ESP Teaching and Learning Research (eds. Sareé, C. and  Whyte, S.), 5 th December 2017, Research-publishing. net., Voillance, France, 15-30.

Даница Милошевић, ESP in the Classroom: Student and Teacher Competencies in Modern Computer and Communication Technologies, Romanian Journal of English Studies, vol.12, issue1, De Gruyter Open, 2015, Pages 29–33, ISSN (Online) 2286-0428, ISSN (Print) 1584-3734.

Даница Милошевић, Breaking the Routine: A Possible New Technique in ESP Teaching, Journal of English for Specific and Academic Purposes, Универзитет у Нишу, Ниш, vol.2, no. 4, 2014, 727-731. UDC  811.111’276.6:33/ ISSN 2334-9182 (print), ISSN 2334-9212 (online)[COBISS.SR-ID 202381836].

Даница Милошевић, Electronic Learning of Business English, Romanian Journal of English Studies, vol.11, issue1, De Gruyter Open, March 2014, 272-278. ISSN (Online) 2286-0428, ISSN (Print) 1584-3734.

Даница Милошевић, From the Starting Point to Realization: Use of Moodle Application Software for Creating E-books for an ESP Course, Synergies of Language Learning proceedings, Faculty of Electronic Engineering, University of Nis, Nis, 2015. IBSN: 978-86-6125-123-8, COBISS.SR-ID 215266828.

Даница Милошевић, Project Based Learning,  ICEST 2016 Proceedings of Papers, Faculty of Technical Sciences, Bitola, 2016, 459-462. ISBN 978-9989-786-78-5 [COBISS.MK-ID 101838346].

Даница Милошевић, The Silent Way and the Joint Action Theory in Didactics: Possible Applications in the Field of English for Specific Purposes, Зборник радова Високе техничке школе струковних студија, Висока техничка школа стуковних студија, Ниш,  2016, 131-134. ISBN 978-86-85391-26-2[COBISS.SR-ID 228132876].

Даница Милошевић, On Violence and Justice in Modern Culture, Теме: Часопис за друштвене науке, бр.2, Универзитет у Нишу, Ниш, 2010, 587-600. УДК 821.111.09 Бонд, Е. / ISSN 0353-7919.

Даница Милошевић, Possibilities of Female Discourse in Dystopian Context, Језик, књижевност, дискурс:Књижевна истраживања, Филозофски факултет у Нишу, Ниш, 2015, 297-305. UDC 82-31.09-055.2:141.72, 82.0-055.2:144.72/ ISBN 978-86-7379-368-9 COBISS.SR-ID 214564108.

 

Активности

Докторанд докторских студија филологије на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу

Члан тима за међународну сарадњу на Високој техничкој школи у Нишу

Лектор часописа Пешчаник, Историјског архива у Нишу

Истраживачки интерес: Енглески језик за посебне намене (језик струке), Електронско учење, Комуникологија, Англо-америчка књижевност и култура, Превођење, Лекторисање.