мр Слађана Недељковић

Имејл: sladjana.nedeljkovic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 120

Термин консултација:

 

Академска каријера

Избор у звање 2003. године на Високој техничкој школи у Нишу, области Производне и информационе технологије и Заштита животне средине

Магистрирала 1998. године на Машинском факултету у Нишу, област прецизно машинство

Дипломирала 1985. године на Машинском факултету у Нишу, област прецизно машинство

 

Ужа научна област

Производне и информационе технологије

Заштита животне средине

 

Студијски програми

|ИНИ| Индустријско инжењерство (основне)

|ЗЖС| Заштита животне средине (основне студије)

|ИЖС| Инжењерство заштите животне средине (специјалистичке студије)

Предмети на којима је наставник ангажован

Алати и прибори (ИНИ)

Методе и средства мерења (ИНИ)

Еко стандарди и технички прописи (ИНИ / ЗЖС)

Процена утицаја на животну средину (ЗЖС)

Теорија ризика (ИНИ / ЗЖС)

Стандардизација и контрола квалитета (ИНИ)

Корозија и заштита материјала (ИНИ / ЗЖС)

EУ стандарди заштите животне средине (ИЖС – специјалистичке студије)

 

Репрезентативне референце

С. Недељковић, П. Ђекић, Процена ризика за радно место аутомеханичара, Зборник радова, Висока техничка школа Ниш, Ниш 2013.

П. Ђекић, С. Недељковић, Технологије рециклаже отпадних оловних акумулатора, Зборник радова, Висока техничка школа Ниш, Ниш 2014.

С. Недељковић, Мере заштите и безбедности при руковању алатима за обраду пробијањем и просецањем, ТЕМПУС 158781, књига 2, Висока техничка школа Ниш, Ниш 2011.

С. Недељковић, П. Ђекић, Мере заштите и безбедности при руковању алатима и пресама за обраду савијањем, ТЕМПУС 158781, књига 3, Висока техничка школа Ниш, Ниш 2012.

С. Недељковић, П. Ђекић, Н. Недељковић, Екологија и заштита животне средине, ЗЕБ – ПЕС Бар, 2013.

С. Недељковић, Поступак процене и управљање ризиком, 10th International conference Мenagment & Safety, Опатија, jун 2015.

С. Недељковић, Обучавање, оспособљавање и образовање OHSAS 18001, 2. Регионална међународна конференција „Примењена заштита и њени трендови“, Златибор, 21.-23. Септембар 2015.

С. Недељковић, А. Милошевић, Управљање отпадом предела изузетних одлика Власине, Прва научно-стручна конференција, Зборник радова АРА, 2016.

С. Недељковић, Одрживи развој у технологији, 11th International conference Мenagment & Safety, Врњачка Бања, jун 2016.

С. Недељковић, Одрживи развој у технологији, Регионална међународна конференција „Примењена заштита и њени трендови“, Златибор, 21.-23. септембар 2016.

Активности

Истраживачки интерес:

Укупан број цитатата:

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе: 1