mr Slađana Nedeljković

Imejl: sladjana.nedeljkovic@akademijanis.edu.rs

Telefon: 018 588 211 lokal 120

Termin konsultacija:

 

Akademska karijera

Izbor u zvanje 2003. godine na Visokoj tehničkoj školi u Nišu, oblasti Proizvodne i informacione tehnologije i Zaštita životne sredine

Magistrirala 1998. godine na Mašinskom fakultetu u Nišu, oblast precizno mašinstvo

Diplomirala 1985. godine na Mašinskom fakultetu u Nišu, oblast precizno mašinstvo

 

Uža naučna oblast

Proizvodne i informacione tehnologije

Zaštita životne sredine

 

Studijski programi

|INI| Industrijsko inženjerstvo (osnovne)

|ZŽS| Zaštita životne sredine (osnovne studije)

|IŽS| Inženjerstvo zaštite životne sredine (specijalističke studije)

Predmeti na kojima je nastavnik angažovan

Alati i pribori (INI)

Metode i sredstva merenja (INI)

Eko standardi i tehnički propisi (INI / ZŽS)

Procena uticaja na životnu sredinu (ZŽS)

Teorija rizika (INI / ZŽS)

Standardizacija i kontrola kvaliteta (INI)

Korozija i zaštita materijala (INI / ZŽS)

EU standardi zaštite životne sredine (IŽS – specijalističke studije)

 

Reprezentativne reference

S. Nedeljković, P. Đekić, Procena rizika za radno mesto automehaničara, Zbornik radova, Visoka tehnička škola Niš, Niš 2013.

P. Đekić, S. Nedeljković, Tehnologije reciklaže otpadnih olovnih akumulatora, Zbornik radova, Visoka tehnička škola Niš, Niš 2014.

S. Nedeljković, Mere zaštite i bezbednosti pri rukovanju alatima za obradu probijanjem i prosecanjem, TEMPUS 158781, knjiga 2, Visoka tehnička škola Niš, Niš 2011.

S. Nedeljković, P. Đekić, Mere zaštite i bezbednosti pri rukovanju alatima i presama za obradu savijanjem, TEMPUS 158781, knjiga 3, Visoka tehnička škola Niš, Niš 2012.

S. Nedeljković, P. Đekić, N. Nedeljković, Ekologija i zaštita životne sredine, ZEB – PES Bar, 2013.

S. Nedeljković, Postupak procene i upravljanje rizikom, 10th International conference Menagment & Safety, Opatija, jun 2015.

S. Nedeljković, Obučavanje, osposobljavanje i obrazovanje OHSAS 18001, 2. Regionalna međunarodna konferencija „Primenjena zaštita i njeni trendovi“, Zlatibor, 21.-23. Septembar 2015.

S. Nedeljković, A. Milošević, Upravljanje otpadom predela izuzetnih odlika Vlasine, Prva naučno-stručna konferencija, Zbornik radova ARA, 2016.

S. Nedeljković, Održivi razvoj u tehnologiji, 11th International conference Menagment & Safety, Vrnjačka Banja, jun 2016.

S. Nedeljković, Održivi razvoj u tehnologiji, Regionalna međunarodna konferencija „Primenjena zaštita i njeni trendovi“, Zlatibor, 21.-23. septembar 2016.

Aktivnosti

Istraživački interes:

Ukupan broj citatata:

Ukupan broj radova sa SCI (SSCI) liste: 1