др Славимир Стошовић

Имејл: slavimir.stosovic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 118

Термин консултација:

 

Академска каријера

Избор у звање 01.03.2017. године на Високој техничкој школи у Нишу, област Рачунарске технологије и Комуникационе технологије са електроником.

Докторираo 11.06.2013. године на Универзитету у Нишу Електронски факултет, област Електротехника и рачунарство.

Дипломираo 30.05.2007. године на Електронском факултету у Нишу, област Телекомуникације.

 

Ужа научна област

Рачунарске технологије

Комуникацоне технологије са електроником

 

Студијски програми

Комуникационе технологије (основне струковне студије)

Савремене рачунарске технологије (основне струковне студије)

Мултимедијалне комуникационе технологије (мастер струковне студије)

Упрвљање отпадом (мастер струковне студије)

 

Предмети на којима је наставник ангажован

Алгоритми и програмирање (основне струковне студије)

Кабловски ТК системи (основне струковне студије)

Програмирање мобилних уређаја (основне струковне студије)

Веб програмирање (основне струковне студије)

Интернет технологије (основне струковне студије)

Интернет програмирање (основне струковне студије)

Мерења у ТК системима (мастер струковне студије)

Развој мултимедијалних апликација (мастер струковне студије)

Управљање пројектима (мастер струковне студије)

 

Уџбеници

Зоран Величковић, Славимир Стошовић, „Интернет технологије – практикум за лабораторијске вежбе,“ Висока техничка школа Ниш, фебруар 2015.

 

Пројекти

Опремање лабораторије за програмирање паметних уређаја – Internet of Things (ВТШ – Лаб ИоТ) – Пројекат финансира Министартво просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије у оквиру програма: „Развој високог образовања“.

Erasmus+ project – 598551-EPP-1-2018-1-XK-EPPKA2-CBHE-JP – Improving the Traffic Safety in the Western Balkan Countries through Curriculum Innovation and Development of Undergraduate and Master Studies/TRAFSAF.

Erasmus+ project – 561821-EPP-1-2015-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP Waste management curricula development in partnership with public and private sector (2015 – 2018).

Determining the educational needs of licensed driving instructor – Research current level of knowledge and skills in relation to the necessary competencies (2016 – 2017 ).

Android application Masterata for Societe Generale bank clients (November 2015.).

Smart Home controlled by Samsung smart watch devices (first prize on IEEESTEC 2015 conference, November 2015.).

VTŠ Access Control of Smart Lab with Android and Smart watch devices (first prize on IEEESTEC 2014 conference, November 2014.).

VTŠ Explorer – remote controlled vehicle for data acquisition (first prize on IEEESTEC 2013 conference, November 2013.).

First Serbian smart TV application BLIC news (November 2011.).

 

Репрезентативне референце

Nenad Milosevic, Slavimir Stosovic, Bojan Dimitrijevic, Milos Bandjur, Zorica Nikolic, “Frequency Offset Resistant Reception Algorithm For Orthogonal Frequency Division Multiplexing Systems,” Rev. Roum. Sci. Techn.– Électrotechn. et Énerg., Vol. 63, 2, pp. 184–189, Bucarest, 2018, M23, http://revue.elth.pub.ro/viewpdf.php?id=755.

Miloš Kosanović, Slavimir Stošović, “The Concept For The “Smart Home” Controlled By A Smartwatch,” Facta universitatis – series: Electronics and Energetics, Vol. 31, No 3, September 2018, pp. 389-400, (M24), https://doi.org/10.2298/FUEE1803389K.

Slavimir Stošović, Zorica Nikolić, Bojan Dimitrijević, Dragan Antić, Nenad Milošević, “A novel OFDM/DQPSK receiver with adaptive remodulation filter,“ Radioengeneering Journal, Vol. 21, No. 4, December 2012. pp. 1125-1129, ISSN 1210-2512 (print), M23, http://www.radioeng.cz/fulltexts/2012/12_04_1125_1129.pdf.

Slavimir Stošović, Bojan Dimitrijević, Nenad Milošević, Zorica Nikolić, “OFDM/DPSK System Performance Improvement in the Presence of Frequency Offset Using a Reconfigurable Detection Algorithm,” Electronics and Electrical Engineering, No. 3(119), April 2012. pp. 35-38, ISSN 1392-1215 (print), ISSN 2029-5731 (online), M23, http://www.ee.ktu.lt/page.php?251.

http://www.ee.ktu.lt/journal/2012/03/08__ISSN_1392-1215_OFDM%20DPSK%20System%20Performance%20Improvement%20in%20the%20Presence%20of%20Frequency%20Offset%20using%20a%20Reconfigurable%20Detection%20Algorithm.pdf

Slavimir Stošović, Bojan Dimitrijević, Nenad Milošević, Zorica Nikolić, „Reduction of the Effect of Carrier Frequency Offset at Orthogonal Frequency Division Multiplexing Systems,“ in Proceedings of 21st Telecommunications Forum TELFOR, Belgrade, Serbia, November 2013, pp. 248-255, ISBN 978-1-4799-1419-7, M31.

Miloš Kosanović, Igor Đurović, Dimitrije Dimitrijević, Slavimir Stošović, „Implementacija algoritma za etiketiranje reči u srpskom jeziku u programskom jeziku Python“, Infoteh, Vol. 15, pp. 694-699, ISBN 978-99955-763-9-4, Jahorina, Mart 2016.

Miloš Kosanović, Slavimir Stošović “Primena MAXENT algoritma za etiketiranje reči na SRPLEMKOR korpusu,” in Proceedings of College of Applied Technical Sciences, Niš, Serbia, Dec. 2015., pp. 32-35.

Marina Antić , Miloš Kosanović, Slavimir Stošović, „Smart watch access control application based on Raspberry Pi platform“, ICIST, ISBN: 978-86-85525-18-6, Vol. 2, pp. 312-315, Kopaonik, Mart 2016.

Lazar Pešić, Miloš Kosanović, Slavimir Stošović “Android mobilna aplikacija za glasanje autora radova na IEEESTEC konferenciji,” in Proceedings of the 8th IEEESTEC Conference, Niš, Serbia, Nov. 2015., pp. 265-268, http://ieee.elfak.ni.ac.rs/, ISBN 978-86-6125-150-4, M63.

Miloš Kosanović, Slavimir Stošović, “Bogate internet aplikacije – pregled stanja 4 godine kasnije”, Zbornik radova, Infoteh, Jahorina, mart 2015, pp. 726 – 730, ISBN 978-99955-763-6-3, M63, http://infoteh.etf.unssa.rs.ba/zbornik/2015/radovi/RSS-5/RSS-5-2.pdf.

Miloš Milojević, Slavimir Stošović “Implementacija mPDF i e-Mail PHP biblioteka,” in Proceedings of College of Applied Technical Sciences, Niš, Serbia, Dec. 2013., pp. 30-33, http://goo.gl/wl6vAV, ISBN 978-86-85391-21-7, M63.

 

Активности

Истраживачки интерес: Бежичне комуникације, Дигитлано процесирање сигнала, Алгоритми и програмирање, Мултимедијалне апликације.

Укупан број цитатата: 20

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе: 4