мр Виолета Стојановић

Имејл: violeta.stojanovic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 105

Термин консултација:

 

Академска каријера

Избор у звање 10.06.2013. године на Високој техничкој школи у Нишу, област Природне науке.

Магистрирала 1997. године на Факултету Заштите на раду у Нишу, област бука

Дипломирала 1992. године на Филозофском факултету у Нишу, област физика

 

Ужа научна област

Природне науке

 

Студијски програми

|ИНИ| Индустријско инжењерство (основне студије)

|ДРС| Друмски саобраћај (основне студије)

|КОТ| Комуникационе технологије (основне студије)

|СРТ| Савремене рачунарске технологије (основне студије)

|ГРИ| Грађевинско инжењерство (основне студије)

|ЗЖС| Заштита животне средине (основне студије)

 

Предмети на којима је наставник ангажован

Физика (ИНИ / ДРС / КОТ / СРТ / ГРИ / ЗЖС)

Бука и вибрације (ИНИ / ЗПП)

Репрезентативне референце

M. Praščević, D. Cvetković, V. Stojanović: Mathematical Models for Describing Road Traffic Noise , Inter-noise Budapest , 1997.

M. Praščević, D. Cvetković, A. Deljanin, V. Stojanović: Modeling of Urban Traffic Noise,Fifth International congress on sound and vibration, Adelaide, 1997.

V.Stojanović, M. Jakšić: Hermann Ludwig Ferninand Von Helmholtz –mentor of Heinrich Hertz and Wilhelm Wein, BPU-5: Fifth General Conference of the Balkan Physical Union, Vrnjačka Banja,2003.

V.Stojanović, B.Milošević, S. Jovković: Jedan pristup analizi vibracija strukturnih akustičkih sistema, XIX Konferencija sa međunarodnim učešćem: Buka i vibracije, Niš, 2004.

Lj. Nešić, L. Radovanović, V. Stojanović: The Position and Role of Physics Within the College Polytehnical Schools of Applied Studies, Book of Abstracts of the 6th Internacional Conference of the Balkan Physical Union BPU-6, Istanbul-Turkey, 22-26 August, 2006, pp.1182.

V. Stojanović: Određivanje osnovnih parametara površina i tankih slojeva pomoću elipsometrije, Zbornik radova, Visoka tehnička škola, Niš, 2012.

Z. Milivojević, V. Stojanović, Simulation Model Of The ANC System For Noise Reduction In The Real Ambient, Advances in Electrical and Computer Engineering – AECE, Vol. 13, No. 3, pp.33-38, 2013.

Z. Milivojević, V.Stojanović: The Reduction of Rotating Element Noise Using Active Noise Control, XLVIII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST 2013., 26-29 June 2013; Ohrid, Republic of Macedonia, pp. 505-508.

V. Stojanović, Z. Milivojević: The Evaluation of Certain Acoustic Parameters of the Orthodox Church, International Journal of Innovative Research in Advanced Engineering, IJIRAE , vol. 1, Issue 10, pp. 27-36, 2014..

Z. Milivojević, V. Stojanović, Z. Veličković: The Statistical analysis of the Acoustic Parameters Obtained Using the Software Packages EASERA and ARTA, International Scientific Conference – UNITECH 2015., November 2015., pp. II 106 – II 111, Gabrovo, Bulgaria.

Активности

Истраживачки интерес:

Укупан број цитатата:

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе: 1