PROJEKTI


Domaći projekti:

 1. Opremanje laboratorije za programiranje pametnih uređaja – Internet of Things (VTŠ – Lab IoT) – Rukovodilac projekta: dr Zoran Milivojević.
 2. Inoviranje sadržaja grupe predmeta iz energetske oblasti na studijskom programu Zaštita životne sredine VTŠ NIŠ- Ekološka Energija – EN-ECO – Rukovodilac projekta: dr Dejan Blagojević.
 3. Principi energetske efikasnosti u domaćinstvima i uputstva za uštedu energije – Rukovodilac projekta: dr Aleksandra Boričić.

Međunarodni projekti:

 1. Naziv projekta: Improving the Traffic Safety in the Western Balkan Countries through Curriculum Innovation and Development of Undergraduate and Master Studies (TRAFSAF)
  Oznaka projekta: 598551-EPP-1-2018-1-XK-EPPKA2-CBHE-JP
  Koordinator: Univerzitet u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Kosovo* Rezolucija UN
  Trajanje: 2018 – 2021.
  Internet stranica projekta: www.trafsaf.pr.ac.rs / www.vtsnis.edu.rs/trafsaf/

Domaći projekti koji su realizovani:

 1. Projekat „Nauči me“, Opština Medijana.
 2. Projekat: „Analiza funkcionisanja sistema parkiranja u Nišu“ , decembar 2010. godine – mart 2011. godine, naručilac JKP „Parking servis“ – Niš.

 3. Glavni projekat saobraćajne signalizacije i tehničko regulisanje saobraćaja u centru Surdulice jul, 2011. godine, naručilac Opština Surdulica.

 4. Glavni projekat semaforizacije raskrsnice Somborska – Kosovke devojke u Nišu, jun 2012. godine, naručilac Javno preduzeće Direkcija za izgradnju grada Niša.

 5. Glavni projekat semaforizacije raskrsnice Somborska – Studenička u Nišu, jun 2012. godine, naručilac Javno preduzeće Direkcija za izgradnju grada Niša.

 6. Glavni projekat saobraćajne signalizacije i opreme u zoni škola u cilju povećanja nivoa bezbednosti saobraćaja u Prokuplju, februar 2013. godine, naručilac Opština Prokuplje.

 7. Tehnička kontrola projektno – tehničke dokumentacije „Glavni projekat semaforizacije raskrsnice ulica Surduličkih mučenika – Srpskih vladara u Surdulici“, januar 2014. godine, naručilac Opština Surdulica.

 8. Izrada elaborata „Skup mera za rešavanje problema parkiranja u Niškoj Banji“, jun 2014. godine, naručilac JKP „Parking servis“ – Niš.

 9. Glavni projekat saobraćajne signalizacije i opreme u zoni vrtića u ulici Veljka Milankovića Buka u Prokuplju, septembar 2014. godine, naručilac Opština Prokuplje.

 10. Uporedna analiza sistema rehabilitacije vozaca u Evropi i svetu sa preporukama unapredenja postojeceg sistema rehabilitacije vozaca u Republici Srbiji.

 11. Utvrdivanje obrazovne potrebe licenciranih instruktora voznje-istrazivanje trenutnog nivoa znanja i vestina u odnosu na neophodne kompetencije.

 12. Analize optimalne organizacije sa predlogom cena taksi prevoza na teritoriji grada Niša.

 13. Elaborat saobraćajno tehničkog rešenje radne signalizacije za vreme izvođenja radova na izgradnji dalekovoda 35 kV od TC 110/35/10 kV “Vlasotince” do buduće TC 35/10 kV “Gornji orah” u Tegošnici i od iste do TC 35/10 kV “Sastav reka” u sastavu reka na državnom putu 1 B reda br. 39 i državnom putu 2A reda br. 231.

 14. Elaborat saobraćajno-tehničkog rešenje radne signalizacije za vreme izvođenja radova na izgradnji mešovitog voda (10kV I 0,4kV “Cigansko groblje” do STS 10/04kV “Cara Dušana” u Lebanu.


Međunarodni projekti koji su realizovani:

Erasmus+

 1. 561821-EPP-1-2015-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP Waste management curricula development in partnership with public and private sector.

Tempus

 1. 158781 – TEMPUS-RS-TEMPUS-JPHES -Occupational safety and health – degree curricula and lifelong learning.
 2. 517153-TEMPUS-1-2011-1-DETEMPUS-JPGR – Conducting graduate surveys and improving alumni services for enhanced strategic management and quality improvement (CONGRAD).
 3. 517200-TEMPUS-1-2011-1-BETEMPUS – SMGR Establishing and capacity building of the Southern Serbian Academy and the National Conference for Vocational Higher Education.
 4. 530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR Improvement of product development studies in Serbia and Bosnia and Herzegovina.

IPA

 1. Investment in the health and the prosperity of youth in the Bulgarian – Serbian region.