Распоред наставе

у ЛЕТЊЕМ семестру школске 2020/2021. године


ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ

Индустријско инжењерство – 1. година / 2. година / 3. година

Друмски саобраћај – 1. година / 2. година / 3. година

Комуникационе технологије – 1. година / 2. година / 3. година

Савремене рачунарске технологије – 1. година / 2. година / 3. година

Грађевинско инжењерство – 1. година / 2. година / 3. година

Заштита животне средине  – 1. година / 2. година / 3. година


МАСТЕР СТУДИЈЕ

Управљање отпадом – 1. година / 2. година

Мултимедијалне комуникационе технологије – 1. година / 2. година

Грађевинске конструкције и управљање изградњом – 1. година / 2. година

Производно-информационе технологије – 1. година (зимски)