Raspored polaganja 1. kolokvijuma iz predmeta Tehnički engleski jezik po grupama:

Zaštita životne sredine
09.00-10.00     1. grupa – br. indeksa 1 – 25
10.00-11.00     2. grupa – br. indeksa 26 – ……

Industrijsko inženjerstvo
11.30-12.30     1. grupa – br.indeksa 1 – 25
12.30-13.30     2. grupa – br. indeksa 26 – ……..

Drumski saobraćaj
15.00-16.00     1. grupa – br. indeksa 1 – 35
16.00-17.00     2. grupa – br. indeksa 36 – ……..