РАЗМЕНЕ СТУДЕНАТА-ПОСЕТЕ-ЕКСКУРЗИЈЕ-САЈМОВИ

Одсек Ниш има изузетну међународну сарадњу и има потписане уговоре о пословно техничкој сарадњи са Универзитетом Св. Климент Охридски из Битоља, Универзитетом у Марибору Република Словенија, Технолошким Универзитетом из Солуна и Државним Универзитетом из Белгорада В.Г. Шухов, Руска Федерација, као и са Државним Универзитетом у Самари Руска Федерација. Студентска мобилност и мобилност наставног особља, стратешки развој јесу основе интернационализације. Студенти смера Индустријско инжењерство и њихове колеге са осталих смерова, у оквиру међународне сарадње и пројеката, имали су прилике да посете стране универзитете и међународне сајмове:

Сваке године, у оквиру размене студената са Белгородским државним технолошким универзитетом „В. Г. Шухов”, студенти одсека Индустријско инжењерство бораве месец дана у Белгороду.

У оквиру међународног пројекта „Развој курикулума управљања отпадом у сарадњи са приватним и јавним партнерством“ студенти и наставници посетили су Универзитет и високу школу у Острави у Чешкој.

Већ неколико година, студенти смера Индустријско инжењерство посећују сајам технике који се одржава у Софији.

У оквиру међународног пројекта „Успостављање и јачање капацитета Академије Јужне Србије и Национална конференција за високо струковно образовање у Србији“ студенти и наставници посетили су Универзитет у Алену у Немачкој.