RAZMENE STUDENATA-POSETE-EKSKURZIJE-SAJMOVI

Odsek Niš ima izuzetnu međunarodnu saradnju i ima potpisane ugovore o poslovno tehničkoj saradnji sa Univerzitetom Sv. Kliment Ohridski iz Bitolja, Univerzitetom u Mariboru Republika Slovenija, Tehnološkim Univerzitetom iz Soluna i Državnim Univerzitetom iz Belgorada V.G. Šuhov, Ruska Federacija, kao i sa Državnim Univerzitetom u Samari Ruska Federacija. Studentska mobilnost i mobilnost nastavnog osoblja, strateški razvoj jesu osnove internacionalizacije. Studenti smera Industrijsko inženjerstvo i njihove kolege sa ostalih smerova, u okviru međunarodne saradnje i projekata, imali su prilike da posete strane univerzitete i međunarodne sajmove:

Svake godine, u okviru razmene studenata sa Belgorodskim državnim tehnološkim univerzitetom „V. G. Šuhov”, studenti odseka Industrijsko inženjerstvo borave mesec dana u Belgorodu.

U okviru međunarodnog projekta „Razvoj kurikuluma upravljanja otpadom u saradnji sa privatnim i javnim partnerstvom“ studenti i nastavnici posetili su Univerzitet i visoku školu u Ostravi u Češkoj.

Već nekoliko godina, studenti smera Industrijsko inženjerstvo posećuju sajam tehnike koji se održava u Sofiji.

U okviru međunarodnog projekta „Uspostavljanje i jačanje kapaciteta Akademije Južne Srbije i Nacionalna konferencija za visoko strukovno obrazovanje u Srbiji“ studenti i nastavnici posetili su Univerzitet u Alenu u Nemačkoj.