REALIZOVANI PROJEKTI

Nastavnici i studenti smera Industrijsko inženjerstvo učestvovali su u realizaciji sledećih međunarodnih i domaćih projekata:

Cilj projekta Grada Niša i Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj i projekte „Simultano projektovanje inoviranog proizvoda za unapređenje konkurentnosti preduzeća“ je podizanje konkurentnosti preduzeća kroz unapređenje i inoviranje tehnološkog procesa proizvodnje pojedinih proizvoda u partnerstvu sa nastavnicima smera Industrijsko inženjerstvo.

Projektom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, programska aktivnost Razvoj visokog obrazovanja “ Formiranje laboratorije naprednih tehnologija (LNT)“ unapređen je i olakšan proces učenja grupe predmeta iz oblasti proizvodno – informacionih tehnologija i opremljena je Laboratorija Naprednih tehnologija savremenim softverskim alatima i uređajima (3D skeneri, SAM simulatori…).

Nastavnici smera Industrijsko inženjerstvo su u okviru stručnog osposobljavanja radnika za upravljanje vuljuškarom i treningom „Projektovanje mašina sa aspekta bezbednosti“ zaposlenih u kompaniji  „Tigar Tyres“  do sada obučili i osposobili blizu 160 radnika.

Projekat Grada Niša i Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj i projekte „Kreiranje održivih inovacija za unapređenje konkurentnosti preduzeća“ imao je za cilj podizanje konkurentnosti preduzeća kroz unapređenje proizvodnog procesa i procedura i obuku zaposlenih prema zahtevima tržišta u partnerstvu sa nastavnicima smera Industrijsko inženjerstvo.

Projekat Naftne industrije Srbije „Hardversko-softversko rešenje za prikupljanje limenki i plastičnih flaša“ razvio je savremen uređaj za sakupljanje platične i aluminijumske ambalaže i njihovu selekciju. Za potrebe uređaja koji sabija reciklažnu plastiku i limenke, razvijena je i mobilna aplikacija koja motiviše građane da recikliranjem dobijaju nagradene poene, a sa druge strane pomaže u logistici odvoženja sakupljenog materijala.

Cilj IPA projekta „Investment in the health and the prosperity of youth in the Bulgarian – Serbian region“ je stvaranje atraktivnog školskog okruženja za razvoj adolescenata u regionima Pernika i Niša. U okviru ovog projekta dvorište škole je renovirano i prilagođeno potrebama studenata i đaka.

Erasmus projekat „Improving the Traffic Safety in the Western Balkan Countries through Curriculum Innovation and Development of Undergraduate and Master Studies (TRAFSAF)“ usmeren je na poboljšanje kvaliteta visokog obrazovanja u oblasti transporta i saobraćajnog inženjerstva, povećanje nivoa kompetencija i trening za saobraćajne stručnjake u zemljama Zapadnog Balkana i unapređenje postojećih sadržaja osnovnih i master studija, a sve u skladu sa EU trendovima.

Kao rezultat Erasmus projekta „Waste management curricula development in partnership with public and private sector (WAMPPP)“  akreditovan je studijski program master strukovnih studija Upravljanje otpadom.

TEMPUS projekat „Improvement of product development studies in Serbia and Bosnia and Herzegovina (IPROD)“ imao je za cilj unapređenje konkurentnosti privrede u regionu, unapređenjem obrazovanja u oblasti razvoja industrijskih proizvoda kroz obuku nastavnika strukovnog obrazovanja iz oblasti razvoja industrijskih proizvoda.

Rezultat TEMPUS projekta „Conducting graduate surveys and improving alumni services for enhanced strategic management and quality improvement (CONGRAD)“ omogućio je visokoobrazovnim ustanovama u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini redovno sprovođenje istraživanja o diplomiranim studentima u svrhu poboljšanja studijskih programa i stalnu modernizaciju obrazovnog procesa.

Glavni cilj TEMPUS projekta „Establishing and capacity building of the Southern Serbian Academy and the National Conference for Vocational Higher Education (ECBAC)“ odnosi se na poboljšanje upravljanja strukovnim visokim obrazovanjem u Srbiji i stvaranje Akademije strukovnih studija.

Misija TEMPUS projekta „Occupational safety and health – degree curricula and lifelong learning (OCCUSH)“ je razvoj obrazovne strukture koja će u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu osposobljavati, obrazovati i obučavati studente, lica za BZNR u preduzećima, poslodavce i radnike.