SAMOVREDNOVANJE I OCENJIVANJE KVALITETA AKADEMIJE TEHNIČKO-VASPITAČKIH STRUKOVNIH STUDIJA – ODSEK NIŠ (VTŠ NIŠ)
STUDIJSKI PROGRAM MULTIMEDIJALNE KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE – 2021

Akademija tehničko-vaspitačkih strukovnih studija – Odsek Niš (VTŠ Niš) redovno sprovodi postupak samovrednovanja i ocenjivanja kvaliteta svojih studijskih programa, nastave i uslova rada, kao i analize ocena i prolaznosti studenata.

ZAHTEV  / ODLUKA

UVOD

 Standard 4: Kvalitet studijskog programa

Standard 5: Kvalitet nastavnog procesa

Standard 7: Kvalitet nastavnika i saradnika

 Standard 8: Kvalitet studenata

 Standard 9: Kvalitet udžbenika, literature, bibliotečkih i informatičkih resursa

 Standard 10: Kvalitet upravljanja visokoškolskom ustanovom i kvalitet nenastavne podrške

 Standard 11: Kvalitet prostora i opreme

 Standard 13: Uloga studenata u samovrednovanju i proveri kvaliteta

 Standard 14: Sistematsko praćenje i periodična provera kvaliteta