Prateći savremene zahteve koji se stalno postavljaju kao neophodni uslov za obrazovanje visokoškolskih stručnjaka, a uskladu sa potrebama savremenog društva i standardima Bolonjske deklaracije, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu je 2008. godine, na specijalističkim studijama akreditovala studijski program SAVREMENE RAČUNARSKE TEHNOLOGIJE. Studijski program nastao je kao posledica činjenice da je nezamisliv napredak bilo kog društva bez stručnjaka ovog profila. Ovaj studijski program koncipiran je da predstavlja prirodni nastavak trogodišnjeg studijskog programa Savremene računarske tehnologije na osnovnim studijama i usmeren je da izvrši specijalzaciju stručnjaka iz uže oblasti sa područja savremenih računarskih tehnologija.

Sadržaj studijskog programa rađen je u skladu sa Standardima za akreditaciju studijskih programa, koje je doneo Nacionalni savet za visoko obrazovanje. Studijski program je u trajanju od jedne godine (dva semestra po 60 ESPB) i prilagođen je savremenim evropskim iskustvima u obrazovanju ovog profila stručnjaka.
Prilikom akreditacije, cilj postojanja ovog studijskog programa bio je jasno postavljen i istaknut, a to je osposobljavanje kadrova za uključivanje u radni proces i kvalitetno i kompetentno obavljanje strukovne delatnosti iz računarskih tehnologija.

Osnovni cilj specijalističkih strukovnih studija iz Savremenih računarskih tehnologija jeste da se na adekvatan način predstavi tematika primene informatike u privredi i društvu. Ovo studenti ostvaruju kroz jedino merljivu kategoriju ishoda: poseduju znanja i veštine koje odmah mogu da primene u praksi. Takva znanja i specifično – praktične veštine koje su stekli u toku studiranja, vezane su za različite primene Savremenih računarskih tehnologija. Ove veštine potrebne su društvu za obavljanje čitavog niza zadataka iz ove oblasti ( uspešno bavljenje informacionim tehnologijama u proizvodnji, održavanju, tehnologiji i eksploataciji sredstava rada a sve u skladu sa svetskim iskustvima u oblasti profesionalne edukacije ).

Pored konkretnih, postavljeni su i sledeći opšti ciljevi sudijskog programa: usklađenost sa postavkama Bolonjskog procesa, visoki stepen vertikalne i horizontalne mobilnosti studenata, izbor programskih sadržaja (veliki broj izbornih predmeta), terenska nastava i praktična realizacija projekata, timski rad i fleksibilna organizacija studija po želji svakog studenta ( prilagođavanje  programskog sadržaja studija afinitetima studenta, ali uz zadržavanje obima stručnih znanja koje osiguravaju da se zadrži programsko jezgro specijalističkih studija ).

Pored ciljeva, postavljeni su i očekivani ishodi učenja tako da su studenti nakon završetka ovih studija osposobljeni da samostalno ili u timskom radu obavljaju mnoge poslove od velike važnosti za opšte tehničke i informatičke tokove u regionu. Pritom postaju potpuno osposobljeni za ulazak u novi svet savremenog Informatičkog doba. Ciljevi uključuju razvoj kreativnih sposobnosti studenata, veštinu i znanje za rešavanje konkretnih problema, a naravno i ovladavanje specifičnih praktičnih veština potrebnih za obavljanje ove profesije uz primenu i kontinuirano praćenje novina u struci.

Na kraju, cilj studijskog programa je da se student se u toku studija praktično i teorijski osposobi da postane pre svega dobar inženjer – strukovni specijalista u praksi. Takav njegov samostalan i timski rad omogućen je aktivnom nastavom i čitavim nizom praktičnih vežbi, koje pohađa u toku studija kao i obavljanjem prakse u nekoj od radnih organizacija i izradom stručnog projekta i specijalističkog rada na kraju ovog školovanja.