ŠTA IZUČAVA?

Studenti se upoznaju sa primenjenom informatikom, računarskom tehnikom, bazama podataka, komunikacionim uređajima i mrežama. Imaju mogućnosti da projektuju pomoću računara, održavaju i servisiraju računarsku, informacionu, komunikacionu, mrežnu opremu, postaju specijalisti za merenje i testiranje takve opreme. Takođe iamu priliku da izučavaju multimedije, programske jezike, programiranje mobilnih uređaja, programiranje na WEB – u i WEB dizajniranje.
Ovaj studijski program obrazuje studente za uspešno bavljenje različitim poslovima u informacionim tehnologijama, kako u proizvodnji tako i u njihovom održavanju i eksploataciji.

KOMPETENCIJE

Savladavanjem ovog studijskog programa student stiče sledeće kompetencije:

  • prikupljanje, analiziranje, sistematizovanje i obradu podataka u cilju rešavanja problema u poznatom okruženju.
  • primenu stečenih znanja u procesima projektovanja, upravljanja i održavanja sistema,
  • korišćenje literature i inženjerskih alata za projektovanje, modeliranje i simulaciju,
  • primenu stečenih znanja, metoda i postupaka u procesu istraživanja kroz samostalni odnosno timski rad.
  • praćenje razvoja izabrane oblasti strukovnog inženjerstva i kontinuiranog usavršavanja,
  • primenu inženjerskih, organizacionih i administrativnih mera za bezbedan rad sa računarskom opremom,
  • razvijanje i projektovanje računarskih uređaja i sistema za sve proizvodne sektore i testiranja istih,
  • sve aspekte timskog rada uz primene načela profesionalne odgovornosti i etike.

ZVANJE

Nakon završenih trogodišnjih studija student stiče zvanje Strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva.