ŠTA IZUČAVA?

Studenti se upoznaju sa primenjenom informatikom, računarskom tehnikom, bazama podataka, komunikacionim uređajima i mrežama. Imaju mogućnosti da projektuju pomoću računara, održavaju i servisiraju računarsku, informacionu, komunikacionu, mrežnu opremu, postaju specijalisti za merenje i testiranje takve opreme. Takođe iamu priliku da izučavaju multimedije, programske jezike, programiranje mobilnih uređaja, programiranje na WEB – u i WEB dizajniranje.
Ovaj studijski program obrazuje studente za uspešno bavljenje različitim poslovima u informacionim tehnologijama, kako u proizvodnji tako i u njihovom održavanju i eksploataciji.

KOMPETENCIJE

Savladavanjem ovog studijskog programa student stiče sledeće kompetencije:

  • da programira aplikacije,
  • da projektuje, kreira i održava baze podataka,
  • da projektuje i administrira računarske mreže,
  • da instalira, podešava i održava računarsku i mrežnu opremu,
  • da programira na WEB –u,
  • da programira mobilne uređaje,
  • da programira mikrokontrolere,
  • da povezuje i kontroliše različite uređaje putem računara.

ZVANJE

Nakon završenih trogodišnjih studija student stiče zvanje Strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva.