Студијски програм:

Савремене Рачунарске технологије акредитован 2017. године

Оквирни садржаји предмета су усклађени са циљевима реализације пројекта „Опремање лабораторије за програмирање паметних уређаја – Internet of Things /ВТШ – Лаб ИоТ/“ (Министарство просвете, науке и технолошког развоја, број 451-02-02683/2018-06)