Studijski program:

Savremene Računarske tehnologije akreditovan 2017. godine

Okvirni sadržaji predmeta su usklađeni sa ciljevima realizacije projekta „Opremanje laboratorije za programiranje pametnih uređaja – Internet of Things /VTŠ – Lab IoT/“ (Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, broj 451-02-02683/2018-06)