SolidWorks – ОБУКА

Обука за стицање CSWA сертификата

Структура обуке:

  • Основе SolidWorks софтвера.

  • Упознавање са интерфејсом и основним алатима за манипулацију.

  • Израда скица (рад са скицама, основни ентитети и релације, димензионисање, итд.).

  • Израда тродимензионалних модела производа (призматични и цилиндрични делови, сложене форме).

  • Израда склопова (креирање нових и измена постојећих склопова, релације, итд.).

  • Техничка документација (читање документације, пројекције, пресеци, итд.).

Након завршене обуке, сваки полазник добија уверење о завршеној обуци које издаје Висока техничка школа струковних студија у Нишу. Поред тога, сваки полазник има могућност полагања испита, како би стекао међународно признат CSWA (Certified SOLIDWORKS Associate) сертификат који издаје компанија Dassault Systemes, под чијом је ингиренцијом SolidWorks софтверски пакет, као и приступ неопходним сервисима у току полагања испита.

Више о CSWA сертификату на сајту: https://www.solidworks.com/sw/support/796_ENU_HTML.htmе