SolidWorks – OBUKA

Obuka za sticanje CSWA sertifikata

Struktura obuke:

  • Osnove SolidWorks softvera.

  • Upoznavanje sa interfejsom i osnovnim alatima za manipulaciju.

  • Izrada skica (rad sa skicama, osnovni entiteti i relacije, dimenzionisanje, itd.).

  • Izrada trodimenzionalnih modela proizvoda (prizmatični i cilindrični delovi, složene forme).

  • Izrada sklopova (kreiranje novih i izmena postojećih sklopova, relacije, itd.).

  • Tehnička dokumentacija (čitanje dokumentacije, projekcije, preseci, itd.).

Nakon završene obuke, svaki polaznik dobija uverenje o završenoj obuci koje izdaje Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu. Pored toga, svaki polaznik ima mogućnost polaganja ispita, kako bi stekao međunarodno priznat CSWA (Certified SOLIDWORKS Associate) sertifikat koji izdaje kompanija Dassault Systemes, pod čijom je ingirencijom SolidWorks softverski paket, kao i pristup neophodnim servisima u toku polaganja ispita.

Više o CSWA sertifikatu na sajtu: https://www.solidworks.com/sw/support/796_ENU_HTML.htme