SolidWorks – ОБУКЕ

КОНТАКТ / ПРИЈАВА

Софтверски пакет SolidWorks представља представља палету софтверских решења за машинско и електро пројектовање, развој електронике и управљање комплетним процесом развоја са алатима који помажу производњи, контроли квалитета, набавци, продаји, маркетингу и финансијама. SolidWorks 3D CAD, као део софтверског пакета SolidWorks, се користи у у процесима развоја производа, технологије, израде техничких упутстава и радионичке и склопне документације, симулацијама, прорачунима, итд. Поред тога, садржи напредне алате за дефинисање сложене геометрије и површина, великих склопова, креирање варијантних решења и фамилија производа, симулације механизама и радних услова, визуализацију идеја кроз израду филмова и фотореалних приказа, итд. Софтверски пакет SolidWorks се користи у образовним установама као и у привреди и то у различитим делатностима – обраде метала, дуванске индустрије, гумарске индустрије, итд.

Више информација о софтверском пакету SolidWorks на сајту: https://www.solidworks.com/