SolidWorks – СЕРТИФИКАТИ

У Високој техничкој школи, могуће је полагање испита за стицање следећих сертификата:

 • CSWA – Certified SOLIDWORKS Associate

 • CSWA-AM – Certified Additive Manufacturing Associate

 • CSWA-E – Certified SOLIDWORKS Associate – Electrical

 • CSWA-S – Certified SOLIDWORKS Associate – Simulation

 • CSWA-SD – Certified SOLIDWORKS Associate Sustainability

 • CSWP-MBD – Certified SOLIDWORKS Professional Model Based Design

 • CSWP-S – Certified SOLIDWORKS Professional – Simulation

 • CSWP – Certified SOLIDWORKS Professional

 • CSWPA-DT – Certified SOLIDWORKS Professional Advanced Drawing Tools

 • CSWPA-MM – Certified SOLIDWORKS Professional Mold Making

 • CSWPA-SM – Certified SOLIDWORKS Professional Advanced Sheet Metal

 • CSWPA-SU – SOLIDWORKS Professional Advanced Surfacing

 • CSWPA-WD – Certified SOLIDWORKS Professional Advanced Weldments