Spisak studenata po prostorijama u aprilskom ispitnom roku – Master studije

 

Ponedeljak 19.04.2021.

16 časova – Bežične senzorske mreže (MKT)

Utorak 20.04.2021.

16 časova – Upravljanje projektima (UO) / Projektovanje informacionih sistema (MKT)

Petak  22.04.2021.

16 časova – Softverski alati u zaštiti životne sredine (UO)

Ponedeljak 26.04.2021.

16 časova – Direktive i standardi u zaštiti životne sredine (UO) / Energetski potencijal otpada (UO) / Tehnike bežičnog prenosa (MKT) / Mobilni operativni sistemi (MKT) / Građenje i održavanje objekata niskogradnje (GKU)

Utorak 27.04.2021.

16 časova – Monitoring deponija (UO) / Senzorski sistemi (UO) / Obrada multimedijalnih signala (MKT) / Projektovanje alata za razvoj softvera (MKT) / Posebni problemi fundiranja (GKU)

Sreda 28.04.2021.

16 časova – Upravljanje industrijskim otpadom (UO) / Digitalni TK sistemi (MKT) / Multimedijalne komunikacije (MKT) / Građevinsko urbanističke procedure (GKU) / Kontrola kvaliteta u građevinarstvu (GKU)

Četvrtak 29.04.2021.

16 časova – Logistika Otpada (UO) / Monitoring postrojenja za tretman otpada (UO) / Aktivni mrežni uređaji (MKT) / Engleski jezik (MKT) / Konstruktivni sistemi (GKU) / Odabrana poglavlja betonskih i zidanih konstrukcija (GKU)