Списак студената по просторијама у априлском испитном року – Основне студије

 

Понедељак 19.04.2021.

9 часова – Комутациони системи (КОТ) / Мобилне комуникације (КОТ) / Администрирање рачунарских мрежа (СРТ) / Архитектура микроконтролера (СРТ)

12 часова – Инжењерска информатика (ИНИ) / Одржавање машинских система (ИНИ) / Термоенергетика (ИНИ) / Инжењерска информатика (ЗЖС) / Еко стандарди и технички процеси (ЗЖС) / Градитељство и животна средина (ЗЖС) / Термоенергетика (ЗЖС)

15 часова – Безбедност саобраћаја (ДРС) / Технологија друмског саобраћаја (ДРС) / Инжењерска информатика (ДРС) / Техничка механика (ГРИ) / Организција рада у грађевинарству са менаџментом (ГРИ)

Уторак 20.04.2021.

9 часова – Дигитална електроника (КОТ) / Основи електротехнике 1 (КОТ) / Дигитална електроника (СРТ) / Основи електронике (СРТ) / Основи електротехнике 1 (СРТ) / ВЕБ програмирање

12 часова – Безбедност и здравље на раду (ИНИ) / Рачунарска графика (ИНИ) / Савремене методе обраде (ИНИ) / Неконвенционалне методе обраде (ИНИ) / Технички енглески језик (ИНИ)Безбедност и здравље на раду (ЗЖС) / Процена утицаја на животну средину (ЗЖС) / Уводни принципи заштите животне средине (ЗЖС) / Техничко цртање (ЗЖС)

15 часова –  Моторна возила (ДРС) / Техника безбедности и контроле саобраћаја (ДРС) / Техничко цртање (ДРС) / Дрвене и металне конструкције (ГРИ) / Геодезија (ГРИ) / Рачунарска графика (ГРИ) / Технички енглески језик (ГРИ) / Безбедност и здравље на раду (ГРИ)

Среда 21.04.2021.

9 часова – Основи програмирања (КОТ) / Програмски језици 1 (КОТ) / Дигитални ТВ системи (КОТ) / Основи програмирања (СРТ) / Програмски језици 1 (СРТ) / Објектно оријентисано програмирање (СРТ) / Софтверско инжењерство (СРТ)

12 часова – Пословно право (ИНИ) / Машински елементи (ИНИ) / Пословно право (ЗЖС) / Анализа животног циклуса (ЗЖС)

15 часова – Пословно право (ДРС) / Паркирање и терминали у друмском саобраћају (ДРС) / Међународни транспорт и шпедиција (ДРС) / Пословно право (ГРИ)

Четвртак 22.04.2021.

9 часова – Физика (КОТ) / Сателитске комуникације (КОТ) / Технички енглески 1 (КОТ) / Физика (СРТ) / Мрежни сервиси (СРТ) / Технички енглески 1 (СРТ)

12 часова – Физика (ИНИ) / Организација производње (ИНИ) / Производне технологије 2 (ИНИ) / Физика (ЗЖС) / Информациони системи (ЗЖС) / Одрживи развој (ЗЖС)

15 часова – Физика (ДРС) / Физика (ГРИ) / Информациони системи (ГРИ) / Саобраћајнице 2 (ГРИ)

Петак 23.04.2021.

9 часова – Оперативи системи (СРТ) / Примена микроконтролера (СРТ)

12 часова – Механика 1 (ИНИ) / Енергетска ефикасност (ЗЖС)

15 часова – Механика 1 (ДРС) / Оспособљавање кандидата за возаче (ДРС) / Саобраћајна психологија (ДРС) / Грађевинска механизација и технологија грађења (ГРИ)

Субота 24.04.2021.

9 часова – Пројектовање објеката високоградње (ГРИ)

Понедељак 26.04.2021.

9 часова – Алгоритми и структуре података (КОТ) / Дигиталне комуникације (КОТ) / Технички енглески 2 (КОТ) / Алгоритми и структуре података (СРТ) / Алгоритми и програмирање (СРТ)/ Интернет технологије (СРТ) / Интернет технологије (СРТ) / Технички енглески 2 (СРТ)

12 часова – Алати и прибори (ИНИ) / Енергија и околина (ИНИ) / Стандардизација и квалитет (ИНИ) / Технички материјали (ИНИ) / Технички материјали (ЗЖС) / Статика и анализа (ЗЖС)

15 часова – Увод у саобраћај и транспорт (ДРС)Нацртна геометрија (ГРИ) / Завршни радови и инсталације (ГРИ)

Уторак 27.04.2021.

9 часова – Рачунарске мреже (КОТ) / Пословне комуникације (КОТ) / Рачунарске мреже (СРТ) / Пословне комуникације (СРТ)

12 часова – Електротехника са електроником (ИНИ) / Сензори и претварачи (ИНИ) / Електротехника са електроником (ЗЖС) / Обновљиви дисперзни извори напајања (ДРС)

15 часова – Електротехника са електроником (ДРС) / Комбиновани транспорт (ДРС) / Механизација претовара (ДРС) / Грађевинске конструкције (ГРИ)

Среда 28.04.2021.

9 часова – Мултимедијални сигнали и системи (КОТ) / Основи електротехнике 2 (КОТ) / Базе података (СРТ) / Математика 2 (СРТ) / НЕТ технологије (СРТ)

12 часова – Отпорност материјала (ИНИ) / CAM системи (ИНИ) / Математика 2 (ИНИ) / Математика 2 (ЗЖС) / Мерење и контрола параметара радне средине (ЗЖС) / Рециклажне технологије (ЗЖС)

15 часова – Математика 2 (ДРС) / Теорија и регулисање саобраћајних токова (ДРС) / Математика 2 (ГРИ) / Бетонске конструкције (ГРИ) / Енергетска ефикасност у зградарству (ГРИ)

Четвртак 29.04.2021.

9 часова – Математика 1 (КОТ) / Математика 1 (СРТ) / Клијент сервер системи (СРТ)

12 часова – Математика 1 (ИНИ) / Математика 1 (ЗЖС)

15 часова – Математика 1 (ДРС) / Јавни градски превоз (ДРС) / Математика 1 (ГРИ) / Рачунарска техника (ГРИ)