Списак студената по просторијама у јануарско-фебруарском испитном року

 

Петак 12.02.2021.

9 часова (КОТ-СРТ) – Математика 1 (КОТ) / Математика 1 (СРТ) / Интернет технологије (СРТ) / Клијент сервер системи (СРТ)

12 часова (ИНИ-ЗЖС) – Математика 1 (ИНИ) / Термоенергетика (ИНИ) / Математика 1 (ЗЖС) / Термоенергетика (ЗЖС)

15 часова (ДРС-ГРИ) – Математика 1 (ДРС) / Јавни градски превоз (ДРС) / Математика 1 (ГРИ)

Четвртак 11.02.2021.

9 часова (КОТ-СРТ) – Електрична мерна инструментација (КОТ) / Дигитални ТВ системи (КОТ) / Основи програмирања (КОТ) / Основи програмирања (СРТ)

12 часова (ИНИ-ЗЖС) – Рециклажне технологије (ИНИ) / Рециклажне технологије (ЗЖС) / Статистика и анализа (ЗЖС)

15 часова (ДРС-ГРИ) –  Рачунарска техника (ГРИ)

Среда 10.02.2021.

9 часова (КОТ-СРТ) – Пословне комуникације (КОТ) / Пословне комуникације (СРТ)

12 часова (ИНИ-ЗЖС) – Отпорност материјала (ИНИ) / САМ системи (ИНИ)

15 часова (ДРС-ГРИ) – Механизација претовара (ДРС) / Грађевинске конструкције (ГРИ)

Уторак 09.02.2021.

9 часова (КОТ-СРТ) – Мултимедијални сигнали и системи (КОТ) / Математика 2 (СРТ) / Базе података (СРТ) / Микрорачунарски ситеми (СРТ)

12 часова (ИНИ-ЗЖС) – Математика 2 (ИНИ) / Теорија ризика (ИНИ) / Одржавање машинских система (ИНИ) / Еко стандарди и технички прописи (ЗЖС) / Теорија ризика (ЗЖС)

15 часова (ДРС-ГРИ) – Теорија и регулисање саобраћајних токова (ДРС) / Математика 2 (ДРС)  / Енергетска ефикасност у зградарству (ГРИ)

Понедељак 08.02.2021.

9 часова (КОТ-СРТ) – Комутациони системи (КОТ) / Мобилне комуникације (КОТ) / Архитектура микроконтролера (СРТ) / Основи телекомуникација (СРТ)

12 часова (ИНИ-ЗЖС) – Механика 1 (ИНИ) / Енергетска ефикасност (ЗЖС)

15 часова (ДРС-ГРИ) – Механика 1 (ДРС) / Оспособљавање кандидата за возаче (ДРС) / Грађевинска механизација и технологија грађења (ГРИ)

Петак 05.02.2021.

9 часова (КОТ-СРТ) – Рачунарске мреже (КОТ) / Рачунарске мреже (СРТ) / Оперативни системи (СРТ)

12 часова (ИНИ-ЗЖС) – Пословно право (ИНИ) / Машински елементи (ИНИ) / Пословно право (ЗЖС) / Анализа животног циклуса (ЗЖС)

15 часова (ДРС-ГРИ) – Пословно право (ДРС) / Међународни транспорт и шпедиција (ДРС) / Пословно право (ГРИ) / Саобраћајнице 1 (ГРИ)

Четвртак 04.02.2021.

9 часова (КОТ-СРТ) – Основи рачунарске технике (КОТ) / Бежични телекомуникациони системи (КОТ) / Основи рачунарске технике (СРТ) / Примена микроконтролера (СРТ)

12 часова (ИНИ-ЗЖС) – Електротехника са електроником (ИНИ) / Сензори и претварачи (ИНИ) / Електротехника са електроником (ЗЖС) / Обновљиви дисперзни извори напајања (ЗЖС)

15 часова (ДРС-ГРИ) – Електротехника са електроником (ДРС) / Комбиновани транспорт (ДРС) / Пројектовање објеката високоградње (ГРИ)

Среда 03.02.2021.

9 часова (КОТ-СРТ) – Основи електротехнике 1 (КОТ) / Основи електротехнике 1 (СРТ) / ВЕБ програмирање (СРТ)

12 часова (ИНИ-ЗЖС) – Савремене методе обраде (ИНИ) / Уводни принципи заштите животне средине (ЗЖС) / Информациони системи (ЗЖС)

15 часова (ДРС-ГРИ) – Саобраћајна психологија (ДРС) / Статика конструкције (ГРИ) / Информациони системи (ГРИ)

Уторак 02.02.2021.

9 часова (КОТ-СРТ) – НЕТ техмологије (СРТ)

12 часова (ИНИ-ЗЖС) – Градитељство и животна средина (ЗЖС)

15 часова (ДРС-ГРИ) – Паркирање и терминали у друмском саобраћају (ДРС) / Техничка механика (ГРИ) / Организација рада у грађевинарству са менаџментом (ГРИ)

Понедељак 01.02.2021.

9 часова (КОТ-СРТ) – Дигиталне електроника (КОТ) / Дигиталне електроника (СРТ)

12 часова (ИНИ-ЗЖС) – Инжењерска информатика (ИНИ) / Безбедност и здравље на раду (ИНИ) / Алати и прибори (ИНИ) / Инжењерска информатика (ЗЖС) / Безбедност и здравље на раду (ЗЖС) / Системи заштите животне средине (ЗЖС)

15 часова (ДРС-ГРИ) – Инжењерска информатика (ДРС) / Безбедност и здравље на раду (ГРИ)

Петак 29.01.2021.

9 часова (КОТ-СРТ) – Дигиталне телекомуникације (КОТ) / Технички енглески 2 (КОТ) / Алгоритми и структуре података (КОТ) / Алгоритми и структуре података (СРТ) / Технички енглески 2 (СРТ)

12 часова (ИНИ-ЗЖС) – Енергија и околина (ИНИ) / Технички материјали (ИНИ) / Технички материјали  (ЗЖС)

15 часова (ДРС-ГРИ) – Увод у саобраћај и транспорт (ДРС) / Нацртна геометрија (ГРИ) / Завршни радови и инсталације (ГРИ)

Четвртак 28.01.2021.

9 часова (КОТ-СРТ) – Објектно оријентисано програмирање (СРТ)

12 часова (ИНИ-ЗЖС) – Рачунарска графика (ИНИ)/ Процена утицаја на животну средину (ЗЖС)/ Техничко цртање (ЗЖС)

15 часова (ДРС-ГРИ) – Рачунарска графика (ГРИ)

Среда 27.01.2021.

9 часова (КОТ-СРТ) – Сателитеске комуникације (КОТ)

12 часова (ИНИ-ЗЖС) – Производне технологије 2 (ИНИ) / Управљање отпадом (ИНИ) / Организација производње (ИНИ) / Одрживи развој (ЗЖС) / Управљање отпадом (ЗЖС)

15 часова (ДРС-ГРИ) – Путеви (ДРС) / Безбедност саобраћаја (ДРС)/ Технологија друмског саобраћаја (ДРС) / Саобраћајнице 2 (ГРИ)

Уторак 26.01.2021.

9 часова (КОТ-СРТ) – Физика (КОТ) / Физика (СРТ)

12 часова (ИНИ-ЗЖС) – Физика (ИНИ) / Физика (ЗЖС)

15 часова (ДРС-ГРИ) – Физика (ДРС) / Физика (ГРИ)

Понедељак 25.01.2021.

9 часова (КОТ-СРТ) – Технички енглески 1 (КОТ) / Технички енглески 1 (СРТ)

12 часова (ИНИ-ЗЖС) – Технички енглески језик (ИНИ)

15 часова (ДРС-ГРИ) – Техника безбедности и контроле саобраћаја (ДРС) / Дрвене и металне конструкције (ГРИ) / Технички енглески језик (108)