Spisak studenata po prostorijama u januarsko-februarskom ispitnom roku

 

Petak 12.02.2021.

9 časova (KOT-SRT) – Matematika 1 (KOT) / Matematika 1 (SRT) / Internet tehnologije (SRT) / Klijent server sistemi (SRT)

12 časova (INI-ZŽS) – Matematika 1 (INI) / Termoenergetika (INI) / Matematika 1 (ZŽS) / Termoenergetika (ZŽS)

15 časova (DRS-GRI) – Matematika 1 (DRS) / Javni gradski prevoz (DRS) / Matematika 1 (GRI)

Četvrtak 11.02.2021.

9 časova (KOT-SRT) – Električna merna instrumentacija (KOT) / Digitalni TV sistemi (KOT) / Osnovi programiranja (KOT) / Osnovi programiranja (SRT)

12 časova (INI-ZŽS) – Reciklažne tehnologije (INI) / Reciklažne tehnologije (ZŽS) / Statistika i analiza (ZŽS)

15 časova (DRS-GRI) –  Računarska tehnika (GRI)

Sreda 10.02.2021.

9 časova (KOT-SRT) – Poslovne komunikacije (KOT) / Poslovne komunikacije (SRT)

12 časova (INI-ZŽS) – Otpornost materijala (INI) / SAM sistemi (INI)

15 časova (DRS-GRI) – Mehanizacija pretovara (DRS) / Građevinske konstrukcije (GRI)

Utorak 09.02.2021.

9 časova (KOT-SRT) – Multimedijalni signali i sistemi (KOT) / Matematika 2 (SRT) / Baze podataka (SRT) / Mikroračunarski sitemi (SRT)

12 časova (INI-ZŽS) – Matematika 2 (INI) / Teorija rizika (INI) / Održavanje mašinskih sistema (INI) / Eko standardi i tehnički propisi (ZŽS) / Teorija rizika (ZŽS)

15 časova (DRS-GRI) – Teorija i regulisanje saobraćajnih tokova (DRS) / Matematika 2 (DRS)  / Energetska efikasnost u zgradarstvu (GRI)

Ponedeljak 08.02.2021.

9 časova (KOT-SRT) – Komutacioni sistemi (KOT) / Mobilne komunikacije (KOT) / Arhitektura mikrokontrolera (SRT) / Osnovi telekomunikacija (SRT)

12 časova (INI-ZŽS) – Mehanika 1 (INI) / Energetska efikasnost (ZŽS)

15 časova (DRS-GRI) – Mehanika 1 (DRS) / Osposobljavanje kandidata za vozače (DRS) / Građevinska mehanizacija i tehnologija građenja (GRI)

Petak 05.02.2021.

9 časova (KOT-SRT) – Računarske mreže (KOT) / Računarske mreže (SRT) / Operativni sistemi (SRT)

12 časova (INI-ZŽS) – Poslovno pravo (INI) / Mašinski elementi (INI) / Poslovno pravo (ZŽS) / Analiza životnog ciklusa (ZŽS)

15 časova (DRS-GRI) – Poslovno pravo (DRS) / Međunarodni transport i špedicija (DRS) / Poslovno pravo (GRI) / Saobraćajnice 1 (GRI)

Četvrtak 04.02.2021.

9 časova (KOT-SRT) – Osnovi računarske tehnike (KOT) / Bežični telekomunikacioni sistemi (KOT) / Osnovi računarske tehnike (SRT) / Primena mikrokontrolera (SRT)

12 časova (INI-ZŽS) – Elektrotehnika sa elektronikom (INI) / Senzori i pretvarači (INI) / Elektrotehnika sa elektronikom (ZŽS) / Obnovljivi disperzni izvori napajanja (ZŽS)

15 časova (DRS-GRI) – Elektrotehnika sa elektronikom (DRS) / Kombinovani transport (DRS) / Projektovanje objekata visokogradnje (GRI)

Sreda 03.02.2021.

9 časova (KOT-SRT) – Osnovi elektrotehnike 1 (KOT) / Osnovi elektrotehnike 1 (SRT) / VEB programiranje (SRT)

12 časova (INI-ZŽS) – Savremene metode obrade (INI) / Uvodni principi zaštite životne sredine (ZŽS) / Informacioni sistemi (ZŽS)

15 časova (DRS-GRI) – Saobraćajna psihologija (DRS) / Statika konstrukcije (GRI) / Informacioni sistemi (GRI)

Utorak 02.02.2021.

9 časova (KOT-SRT) – NET tehmologije (SRT)

12 časova (INI-ZŽS) – Graditeljstvo i životna sredina (ZŽS)

15 časova (DRS-GRI) – Parkiranje i terminali u drumskom saobraćaju (DRS) / Tehnička mehanika (GRI) / Organizacija rada u građevinarstvu sa menadžmentom (GRI)

Ponedeljak 01.02.2021.

9 časova (KOT-SRT) – Digitalne elektronika (KOT) / Digitalne elektronika (SRT)

12 časova (INI-ZŽS) – Inženjerska informatika (INI) / Bezbednost i zdravlje na radu (INI) / Alati i pribori (INI) / Inženjerska informatika (ZŽS) / Bezbednost i zdravlje na radu (ZŽS) / Sistemi zaštite životne sredine (ZŽS)

15 časova (DRS-GRI) – Inženjerska informatika (DRS) / Bezbednost i zdravlje na radu (GRI)

Petak 29.01.2021.

9 časova (KOT-SRT) – Digitalne telekomunikacije (KOT) / Tehnički engleski 2 (KOT) / Algoritmi i strukture podataka (KOT) / Algoritmi i strukture podataka (SRT) / Tehnički engleski 2 (SRT)

12 časova (INI-ZŽS) – Energija i okolina (INI) / Tehnički materijali (INI) / Tehnički materijali  (ZŽS)

15 časova (DRS-GRI) – Uvod u saobraćaj i transport (DRS) / Nacrtna geometrija (GRI) / Završni radovi i instalacije (GRI)

Četvrtak 28.01.2021.

9 časova (KOT-SRT) – Objektno orijentisano programiranje (SRT)

12 časova (INI-ZŽS) – Računarska grafika (INI)/ Procena uticaja na životnu sredinu (ZŽS)/ Tehničko crtanje (ZŽS)

15 časova (DRS-GRI) – Računarska grafika (GRI)

Sreda 27.01.2021.

9 časova (KOT-SRT) – Sateliteske komunikacije (KOT)

12 časova (INI-ZŽS) – Proizvodne tehnologije 2 (INI) / Upravljanje otpadom (INI) / Organizacija proizvodnje (INI) / Održivi razvoj (ZŽS) / Upravljanje otpadom (ZŽS)

15 časova (DRS-GRI) – Putevi (DRS) / Bezbednost saobraćaja (DRS)/ Tehnologija drumskog saobraćaja (DRS) / Saobraćajnice 2 (GRI)

Utorak 26.01.2021.

9 časova (KOT-SRT) – Fizika (KOT) / Fizika (SRT)

12 časova (INI-ZŽS) – Fizika (INI) / Fizika (ZŽS)

15 časova (DRS-GRI) – Fizika (DRS) / Fizika (GRI)

Ponedeljak 25.01.2021.

9 časova (KOT-SRT) – Tehnički engleski 1 (KOT) / Tehnički engleski 1 (SRT)

12 časova (INI-ZŽS) – Tehnički engleski jezik (INI)

15 časova (DRS-GRI) – Tehnika bezbednosti i kontrole saobraćaja (DRS) / Drvene i metalne konstrukcije (GRI) / Tehnički engleski jezik (108)