Списак студената по просторијама у мартовском испитном року

Субота 3.04.2021.

10 часова – Отпорност материјала (ИНИ) / Пословно право (ИНИ) / Пословно право (ЗЖС) / Пословно право (ДРС) / Пословно право (ГРИ) / Стандардизација и контрола квалитета (ИНИ) / Еко стандарди и технички прописи (ЗЖС) / Пројектовање објеката високоградње (ГРИ)

Петак 2.04.2021.

9 часова (СРТ-КОТ) – Основи електротехнике 1 (СРТ) / Основи електротехнике 1 (КОТ) / Основи програмирања (СРТ) / Основи програмирања (КОТ) / Програмски језици 1 (СРТ) / Програмски језици 1 (КОТ) / Дигитална електроника (СРТ) / Дигитална електроника (КОТ) / ВЕБ програмирање (СРТ) / Сателитске комуникације (КОТ) 

12 часова (ИНИ-ЗЖС) – Инжењерска информатика 1 (ИНИ) / Инжењерска информатика (ЗЖС) / Машински елементи (ИНИ) / Организација производње (ИНИ)Рециклажне технологије (ИНИ) / Рециклажне технологије (ЗЖС) / Технички енглески језик (ИНИ) / Одрживи развој (ЗЖС)

15 часова (ДРС-ГРИ) – Инжењерска информатика (ДРС) / Међународни транспорт и шпедиција (ДРС) / Саобраћајна психологија (ДРС) / Грађевинска механизација и технологија грађења (ГРИ) / Нацртна геометрија (ГРИ) / Саобраћајнице 1 (ГРИ) / Саобраћајнице 2 (ГРИ) / Урбанистичко планирање (ГРИ)

Четвртак 1.04.2021.

9 часова (СРТ-КОТ) – Физика (СРТ) / Физика (КОТ) / Основи рачунарске технике (КОТ) / Рачунарске мреже (СРТ) / Рачунарске мреже (КОТ) / Интернет технологије (СРТ) / Клијент-сервер системи (СРТ) / Мултимедијални сигнали и системи (КОТ)

12 часова (ИНИ-ЗЖС) – Физика (ИНИ) / Физика (ЗЖС) / Алати и прибори (ИНИ) / Енергија и околина (ИНИ) / Термоенергетика (ИНИ) / Термоенергетика (ЗЖС) / Технички материјали (ИНИ) / Технички материјали (ЗЖС) / Управљање отпадом (ИНИ) / Анализа животног циклуса (ЗЖС) / Обновљиви дисперзни извори напајања (ЗЖС)

15 часова (ДРС-ГРИ) –  Физика (ДРС) / Физика (ГРИ) / Механизација претовара (ДРС) / Оспособљавање кандидата за возаче (ДРС) / Теорија и регулисање саобраћајних токова (ДРС) / Увод у саобраћај и транспорт (ДРС) / Грађевинске конструкције (ГРИ) / Грађевински материјали 1 (ГРИ) / Дрвене и металне конструкције (ГРИ)

Среда 31.03.2021.

9 часова (СРТ-КОТ) – Администрирање рачунарских мрежа (СРТ) / Базе података (СРТ) / Математика 1 (СРТ) / Математика 1 (КОТ) / Технички енглески 2 (СРТ) / Технички енглески 2 (КОТ) / Дигиталне телекомуникације (КОТ) 

12 часова (ИНИ-ЗЖС) – Механика 1 (ИНИ) / Рачунаркса графика (ИНИ) / Савремене методе обраде (ИНИ) / Информациони системи (ЗЖС) / Статистика и анализа (ЗЖС) / Уводни принципи заштите животне средине (ЗЖС)

15 часова (ДРС-ГРИ) –  Јавни градски превоз (ДРС) / Комбиновани транспорт (ДРС) / Механика 1 (ДРС) / Моторна возила (ДРС) / Паркирање и терминали у друмском саобраћају (ДРС) / Информациони системи (ГРИ) / Математика 1 (ГРИ) / Математика 2 (ГРИ) / Рачунарска графика (ГРИ) 

 

Уторак 30.03.2021.

9 часова (СРТ-КОТ) – Архитектура микроконтролера (СРТ) / Објектно орјентисано програмирање (СРТ) / Оперативни системи (СРТ) / Основи телекомуникација (СРТ) / Пословне комуникације (СРТ) / Пословне комуникације (КОТ) / Комутациони системи (КОТ) / Мобилне комуникације (КОТ)

12 часова (ИНИ-ЗЖС) – Безбедност и здравље на раду (ИНИ) / Безбедност и здравље на раду (ЗЖС) / Математика 1 (ИНИ) / Математика 1 (ЗЖС) / Математика 2 (ИНИ) / Математика 2 (ЗЖС) / Одржавање машинских система (ИНИ) / Теорија ризика (ИНИ) / Процена утицаја на животну средину (ЗЖС)

15 часова (ДРС-ГРИ) – Безбедност саобраћаја (ДРС) / Математика 1 (ДРС) / Путеви (ДРС) / Технологија друмског саобраћаја (ДРС) / Безбедност и здравље на раду (ГРИ) / Енергетска ефикасност у зградарству (ГРИ) / Техничка механика (ГРИ)

 

Понедељак 29.03.2021.

9 часова (СРТ-КОТ) – Алгоритми и структуре података (СРТ) / Алгоритми и структуре података (КОТ) / Технички енглески језик 1 (СРТ) / Технички енглески 1 (КОТ) / НЕТ технологије (СРТ) / Дигитални ТВ системи (КОТ)

12 часова (ИНИ-ЗЖС) – Електротехника са електроником (ИНИ) / Електротехника са електроником (ЗЖС) / Пословне комуникације (ИНИ) / Производне технологије 2 (ИНИ)/ Техничко цртање (ЗЖС) / Градитељство и животна средина (ЗЖС)

15 часова (ДРС-ГРИ) – Електротехника са електроником (ДРС)  / Техника безбедности и контрола саобраћаја (ДРС) / Геодезија (ГРИ) / Организација рада у грађевинарству (ГРИ) / Статика конструкција (ГРИ) / Технички енглески (ГРИ)