Студенти Високе техничке школе струковних студија у посети РАТЕЛ-овом Контролно-мерном центру “Ниш“

Група професора и студената Високе техничке школе струковних студија Ниш и Електронског факултета из Ниша је 22.05.2018. године боравила у стручној посети РАТЕЛ-овом Контролно-мерном центру у Нишу.
Студенти су упознати са редовним активностима запослених у Контролно-мерном центру које се односе на контролу коришћења радиофреквенцијског спектра, као и са актуелним РАТЕЛ-овим пројектима као што су изградња система даљински управљаних контролно-мерних станица, упоредно мерење параметара квалитета у мрежама мобилне телефоније (Mobile Network Benchmarking) и изградња система за континуално мерење нивоа ЕМ поља у урбаним срединама (EMF RATEL).
Овом посетом је настављена сарадња РАТЕЛ-а са Високом техничком школом струковних студија Ниш и Електронским факултетом из Ниша. Колеге из ове две високошколске установе су изразиле посебно задовољство због веома успешне посете и изразиле жељу за проширењем сарадње у циљу даљег упознавања студената са савременим технологијама које се примењују у контроли коришћења радиофреквенцијског спектра и контроли параметара квалитета у електронским комуникационим мрежама.