11
okt

OBAVEŠTENJE

Obaveštavaju se studenti 1. godine studijskog programa Zaštita životne sredine da će termini vežbi iz predmeta Uvodni principi zaštite životne sredine i Tehnički materijali biti rotirani 13. i 16. oktobra 2020. godine.

11
okt

OBAVEŠTENJE

Obaveštavaju se studenti 1. godine studijskog programa Komunikacione tehnologije da vežbe iz predmeta Osnovi elektrotehnike 1 neće biti održane u ponedeljak, 12. oktobra 2020. godine. Termin nadoknade biće naknadno objavljen.

11
okt

OBAVEŠTENJE

Obaveštavaju se studenti osnovnih strukovnih studija da je raspored nastave ažuriran i da važi od 12. oktobra 2020. godine do daljnjeg.

03
okt

OBAVEŠTENJE – NASTAVA NA 2. I 3. GODINI OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA

Objavljen je raspored nastave u zimskom semestru školske 2020/2021. god. za 2. i 3. godinu na osnovnim strukovnim studijama.

03
okt

OBAVEŠTENJE

Obaveštavaju se studenti 1. godine studijskog programa Industrijsko inženjerstvo da će se nastava iz predmeta Matematika 1 za grupe C i D održavati utorkom od 12-14 časova u prostoriji 207.

01
okt

OBAVEŠTENJE

Obaveštavaju se studenti 3. godine studijskog programa Građevinsko inženjerstvo da će vežbe iz predmeta Informacioni sistemi početi od 12. oktobra 2020. godine.

01
okt

OBAVEŠTENJE

Obaveštavaju se studenti 1. godine studijskih programa Industrijsko inženjerstvo, Drumski saobraćaj, Zaštita životne sredine i Građevinsko inženjerstvo da će nastava iz predmeta Poslovno pravo početi od 9. oktobra 2020. godine.

30
sep
29
sep

OBAVEŠTENJE – NASTAVA U ŠKOLSKOJ 2020/2021. GODINI

Nastava na prvoj godini osnovnih strukovnih studija realizovaće se od četvrtka 1. oktobra 2020. god. tako što će se studijski programi biće podeljeni u četiri grupe A, B, C i D.
Grupe A i B će u terminima predavanja imati 2 kraća dvočasa (2×30 minuta), a C i D u terminima vežbi. Raspored nastave će biti naknadno objavljen.

Nastava na 2. i 3. godini studija na osnovnim strukovnim studijama u školskoj 2020/2021. godini počeće od ponedeljka 5. oktobra 2020. godine prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen.

28
sep

OBAVEŠTENJE – KONAČNE RANG LISTE ZA UPIS U ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU

Konačna rang lista za upis u 2. godinu studija u školskoj 2020/2021. godini

Konačna rang lista za upis u 3. godinu studija u školskoj 2020/2021. godini

– Obnova prve godine studija na osnovnim studijama šk. 2020/2021. god. vršiće se 29.septembra 2020. godine od 8 do 13 časova.
– Upis  i obnova druge godine studija na osnovnim studijama šk. 2020/2021. god. vršiće se 29. septembra 2020. godine od 8 do 13 časova.
– Upis  i obnova treće godine studija na osnovnim studijama šk. 2020/2021. god. vršiće se 30. septembra 2020. godine od 8 do 13 časova.

Studenti za upis u narednu godinu studija, kao i obnovu školske godine podnose:
– DVA OBRASCA ŠV-20 (kupuju se u skriptarnici Škole);
– INDEKS;
– DOKAZ O UPLATI ZA TROŠKOVE UPISA U NAREDNU ŠKOLSKU GODINU 5.000,00 dinara NA ŽIRO RAČUN AKADEMIJE BROJ: 840-2111666-06, POZIV NA BROJ:  02- BROJ INDEKSA (na primer 02- SEr 92/19);

– KANDIDATI KOJI PLAĆAJU ŠKOLARINU, DOKAZ O UPLATI PRVE RATE ŠKOLARINE (NA ŽIRO RAČUN AKADEMIJE, BROJ 840-2111666-06, POZIV NA BROJ:  02- BROJ INDEKSA (na primer 02- SEr 92/19) I ZAKLJUČEN UGOVOR O PLAĆANJU ŠKOLARINE U RATAMA (u Studentskom parlamentu Odseka Niš);
– Anketa o izbornim predmetima (u Studentskom parlamentu Odseka Niš);
– FORMULAR ZA OBRAČUN ŠKOLARINE I PRENOSA ISPITA (u Studentskom parlamentu Odseka Niš).

Napomena:

Školarina se može platiti u ratama:
– od 9.000,00 do 16.000,00 dinara u 2 rate;
– od 17.000,00 do 24.000,00 dinara u 3 rate;
– od 25.000,00 do 32.000,00 dinara u 4 rate;
– od 33.000,00 do 40.000,00 dinara u 5 rate;
– od 41.000,00 do 48.000,00 dinara u 6 rate;
– preko 49.000,00 dinara u 10 rata.

Upis važi za sve studente (i za studente koji nisu odbranili završni rad).

PRIKAŽI SVE