STUDENTSKI ŽIVOT

 

Kako bi se što lakše uključili u studentski život, ali i upoznali sa svojim obavezama, u okviru Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija odseka u Nišu postoje studenti mentori koji su studenti starijih godina koji brucošima pomažu tako što:

  • podržavaju njihov razvoj u stručnoj sferi, javnom nastupu, komunikaciji,
  • upozorava studente na moguće probleme u toku školovanja i  savetuje ih kako da ih prevaziđu i  reše,
  • pomaže brucošima u prilagođavanju na uslove studiranje, kao i prilagođavanje na život u novoj sredini van školske ustanove.

Za dodatne informacije, kao i kontakte studenta mentora možete pronaći na: https://vtsnis.edu.rs/student-mentor/.

Takođe, naši studenti su organizovani u okviru studentskog parlamenta. Studentski parlament je organ studenata Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija odseka u Nišu. On ima zadatak da radi na ostvarivanju prava, zastupanju i zaštiti interesa svih studenata škole. Studentski parlament sačinjavaju po dva predstavnika sa svakog studijskog programa. Sve dodatne informacije i obaveze studentskog parlamenta možete pronaći na: https://vtsnis.edu.rs/parlament/

 

Studentski parlament organizuje svake godine školske turnire u basketu 3-na-3, stonom tenisu i šahu na kome mogu učestvovati svi studenti naše škole.

 

 

U okviru Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija Odsek Niš  organizuju se takmičenja u pisanju studentskih istraživačkih radova sa kojima se studenti takmiče na Akademijada (studentskim takmičenjima).

Studenti imaju mogućnost da pohađaje besplatne kurseve stranih jezika (ruski, nemački)  koji pruža mogućnost svim zainteresovanim studentima koji žele da nauče još jedan strani jezik.

Naši studenti svake godine učestvuju na susretima visokih škola koju studenti popularno nazivaju Akademijada. Akademijada predstavlja susret studenata svih akademija strukovnih studija iz Srbije, gde se studenti druže i upoznaju sa studentima drugih akademija iz Srbije. U okviru Akademijade se organizuju razna sportska takmičenja kao i nadmetanja u znanju sa ciljem zbližavanja studenata strukovnih akademija iz zemlje. Akademijade se odvijaju u odmarališima u susednim zemljama kao što su Grčka, Bugarska, Crna Gora. Studenti koji učestvuju kao presdtavnici naše škole ne plaćaju troškove smeštaja  i ishrane. U večernjim satima se organizuju nezaboravne žurke u obližnjim  diskotekama. Za utiske sa akademijada možete posetiti oficijalni instagram profil akademijade na: https://www.instagram.com/akademijada_official/.

 

 

Kako bi se studenti opustili od napornog učenja studenski parlament  organizuje u toku godine niz događaja za druženje kao i žurke u obližnjim kafićima, diskotekama, kafanama, kao i druženja sa ostalim visoko obrazovnim institucijama u Nišu. Neki od najpoznatijih događaja jesu žurke brucoša, veče studenata Akademije, apsolventsko veče i niz drugih događaja.

 

 

Pravo na smeštaj naši studenti koji se finansiraju iz budžeta, mogu da ostvare u okviru studenskog centra Niš. Uslugu smeštaja Studentski centar Niš pruža u svoja četiri Paviljona i to:

  • Paviljonima I i II u ulici Topličinoj kod Pravnog i Ekonomskog fakulteta,
  • Paviljonu III u ulici Velikotrnovskoj br. 2 kod Medicinskog fakulteta i
  • Paviljonu IV na Gradskom polju kod tehničkih fakulteta

Takođe, naši studenti koji se finansiraju iz budžeta, imaju pravo na regresiranu ishranu u studentskim menzama. Studenti koji imaju stalno prebivalište u mestu studiranja   imaju pravo na pretplatu po regresiranim cenama za jedan obrok (ručak) dok studenti iz drugih opština imaju pravo na tri obroka dnevno (doručak, ručak, večera).

Studentski centar pruža usluge ishrane studentima u restoranima sa linijskom ishranom i to:

  • Linijski restoran I kod Tehničkih fakulteta na Gradskom polju,
  • Linijski restoran II kod Pravnog i Ekonomskog fakulteta u Topličinoj ulici,
  • Linijski restoran III kod Medicinskog fakulteta u Velikotrnovskoj ulici.

Sve dodatne informacije o ishrani i smeštaju možete naći na: http://scnis.rs/

Naši studenti mogu ostvariti pravo na povlašćeni prevoz uz indeks ili uz potvrdu koja se izdaje od strane studentskih službi (za dodatne informacije posetite: https://vtsnis.edu.rs/sudentska-sluzba/), tako se mogu ostvariti i popusti za pristup raznim sportskim objektima.

Studenti imaju mogućnost da preko omladinskih i studenskih zadruga ostvare dodatne prihode. Omladinske i studentske zadruge u Nišu posluju po principu “hitnog servisa”, gde na telefonski poziv mogu studenti mogu da se angažuju za privremene i povremene poslove. Za dodatne informacije možete posetiti: https://www.poslovi-omladinska-zadruga.com/single-post/2017/01/13/Ni%C5%A1-Omladinska-Zadruga-Bulevar.