ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА НИШ УЧЕСТВУЈЕ У НОВОМ МЕЂУНАРОДНОМ ПРОЈЕКТУ У ОКВИРУ ПРОГРАМА ERASMUS+

У оквиру позива за Пројекте изградње капацитета у високом образовању који је објављен 2017. године у програму Еразмус+, одобрено је 12 пројеката у којима учествују високошколске установе из Србије.

Висока техничка школа струковних студија Ниш у новом циклусу учествује у пројекту под називом: „Унапређење безбедности саобраћаја у земљама Западног Балкана кроз иновирање курикулума и развој додипломских и мастер студија“.

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ:

Назив пројекта: Improving the Traffic Safety in the Western Balkan Countries through Curriculum Innovation and Development of Undergraduate and Master Studies (TRAFSAF)
Ознака пројекта: 598551-EPP-1-2018-1-XK-EPPКА2-CBHE-JP
Координатор: Универзитет у Приштини са седиштем у Косовској Митровици, Косово* Резолуција УН
Трајање: 2018 – 2021

АКТИВНОСТИ ВТШ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА