ЗАЈЕДНИЧКИ КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ.


ЗАЈЕДНИЧКИ КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ.


ПИТАЊА НА ПРИЈЕМНОМ ИСПИТУ НА МАСТЕР СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА СУ ИЗ ОБЛАСТИ ЗА КОЈУ СЕ СТУДЕНТ ПРИЈАВИО


ИНФОРМАТОР УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ

ИНФОРМАТОР МУЛТИМЕДИЈАЛНЕ КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

ИНФОРМАТОР ГРАЂЕВИНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ И УПРАВЉАЊЕ ИЗГРАДЊОМ

ИНФОРМАТОР ПРОИЗВОДНО-ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

ИНФОРМАТОР ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И СИСТЕМИ

ИНФОРМАТОР ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТ