Студијски програм:

Заштита животне средине и просторно планирање акредитован 2010. године