Studijski program:

Zaštita životne sredine akreditovan 2015. godine

Okvirni sadržaji predmeta su usklađeni sa ciljevima realizacije projekta „Inoviranje sadržaja grupe predmeta iz energetske oblasti na studijskom programu Zaštita životne sredine VTŠ NIŠ – Ekološka Energija – ENECO“ (Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, broj 451-02-02682/2018-06)